Hoge verwachting HEMA SF Holtens Nieuwsblad DINSDAG Sport Henri Kevelham wint Erwin Autocross Spreekuur politiebureau Inbraak Veel zon Blauw Wit tegen W Holten 20 MEI DRONKEN NAAKTE FIETSER CROSSERS OP BERG DISCOAVOND PIRATENFEEST I HOLTEN - De HEMA in Holten opent haar deuren op 11 juni. Dat heeft eigenaar Ard Schuitert medegedeeld. De nieuwe HEMA is ge vestigd in het voormali ge pand van Schuppert meubelen aan het Zwar- tepad/ Stationsstraat. HOLTEN - De enige echte derby van Holten wordt zaterdag 24 mei op Meermanskamp ge speeld. Holten ontvangt die middag in eigen huis Blauw Wit. Blijf op de hoogte Holtens Nieuwsblad NUMMER 21 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN HUISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Van een 29-jarige Poolse au tomobilist is zondagmiddag 18 mei het rijbewijs ingevor derd omdat hij dronken was. Politie zag op het doodlo pende deel van de Langstraat een personenauto staan die bijna in de sloot te recht was gekomen. De politie kreeg woensdag 14 mei de melding te gaan naar-de Sprokkelweg. daar zou een groep scholieren een naakte man op een fiets te gen zijn gekomen. Op de Sprokkelweg kwam hen een man tegemoet die naakt op de fiets zat. Zaterdag werden drie crossers aangetroffen op de Hotlerberg waarvan er een tje, na een stopteken van de politie, in reed op een van de bijzondere opsporingsamb tenaren. De drie gingen er vandoor, maar een onder zoek wordt ingesteld. Met David nog maar net achter de rug staat Idols-zan- ger Jordy Kamphuis opnieuw in de schijnwerpers. Samen met zijn band Red Cabbage treedt hij vrijdag op bij de discoavond van Blauw Wit. ZIE OOK PAGINA 21 Het Piratenrockfeest wordt vrijdag 6 juni gehouden aan de Espelodijk. Kaarten kosten 12,50 euro en zijn te koop bij: Café Het Bonte Paard, Dijkerhoek, Café Jansen, Bier- lokal am Bahnhof, Holten Momenteel wordt in het pand hard gewerkt om de zaak op tijd klaar te hebben. De verbouwing is volgens Schuitert geen over bodige luxe. "Het is een oud pand en het moest worden aan gepakt. Er komt nieuwe verlichting in en een nieuw interieur, geheel volgens de HEMA-normen", al dus Schuitert die ook eigenaar is van de HEMA in Rijssen. Voor Holten wordt Schuitert de ver antwoordelijke man, al is de da gelijkse leiding in handen van een bedrijfsleider. Schuitert heeft hoge verwachtingen van de nieuwe vestiging in Holten. "We verwachten er veel van, anders waren we er natuurlijk niet naar toe gegaan. Holten is een mooie plaats. Bovendien worden er veel huizen bijge bouwd." De nieuwbouw in Holten maakt het interessant voor de HEMA om zich er te vestigen, maar Schuitert benadrukt wel dat de huidige locatie van de HEMA een tijdelijke is. Op ter mijn moet het pand eraf, zo stelt Schuitert. "Het past niet in de visie van de gemeente dat ons pand blijft bestaan. Het pand gaat eraf, er komt hele maal een nieuw centrum", al dus Schuitert die moeilijk in kan schatten hoe lang de HE MA in het voormalige Schup- pert-pand kan blijven zitten. "Op termijn moeten we weg, dat is zeker, maar de gemeente moet de precieze plannen nog bekend maken. Het kan zijn dat we er twee jaar blijven, maar vijf jaar is ook mogelijk. Ik ga er vanuit dat we er sowieso twee of drie jaar blijven", aldus Schuitert die nog geen andere locatie op het oog heeft. ZIE VERDER PAGINA 21 HOLTEN - Henri Kevelham heeft zondag de druk bezochte Erwin Autocross van MAC de Holterberg op zijn naam gebracht. Op het vernieuwde parcours aan de Schuppertsweg bleef Holtenaar Kevelham de nummer twee Dennis Vorkink voor. Bert Jan Pieffers leg de beslag op de derde plaats. Ook Vorkink en Pieffers komen uit Holten. Lees verder op pagina 21foto: sander scheperman HOLTEN - Vanwege een perso neelsuitje, wordt er woensdag 21 mei geen politiespreekuur gehouden in het politiebureau aan de Reilinksweg 2. Het eerst volgende spreekuur is dan op vrijdag 23 mei van 9.00 tot 12.00 uur. Andere dagen wanneer er wekelijks een spreekuur wordt gehouden, zijn maandags van 13.00 tot 17.00 uur en woens dags van 13.00 tot 17.00 uur. HOLTEN - In een woning en een garage aan de Oranjestraat in Holten werd donderdag 15 mei ingebroken. Door een raamboom te verbreken kwam men via het keukenraam in de woning. In de woning werd alles overhoop gehaald. Uit de wo ning werd het volgende wegge nomen; een enveloppe met contant geld, twee laptops, een paspoort, bankpassen, een cre ditcard en twee GSM-telefoons, Uit de garage werd een blauwe Gazelle fiets weggenomen. Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft, die wordt bepaald door een uitloper van een hogedruk- gebied dat met het centrum 1035 Hpa ten noorden van Groenland ligt, dicht bij de Noordpool. Want hierdoor kan er weer een blokkade ontstaan voor lagedmkgebieden uit het westen. Deze kunnen ons land niet meer bereiken zodat het deze week helemaal droog blijft. Het eerder genoemde hoge- drukgebied krijgt de komende dagen ook nog een kern boven de Noordzee en Scandinavië. Hierdoor hebben we tot woens dag te maken met een noorde lijke stroming met aanvoer van frisse lucht. Daarna krijgen we een oostelijke stroming met aanvoer van droge en zachte lucht. Dit betekent flink wat zonneschijn. Woensdag alweer een temperatuur van 19.0 a 20.0 graden. Later in de week mid- dagtemperaturen tussen de 22.0 a 24.0 graden. Weerman, Freddie Paalman Hiermee wordt een oude tradi tie weer opgepakt. Nadat beide ploegen de afgelopen jaren meededen aan de gemeentebo kaal, waar ook clubs uit Rijssen aan mee streden, is er nu in goed overleg besloten om daar van af te zien. De rivaliteit met de clubs uit Rijssen is minder groot en daar bij zorgde Excelsior '31 elk jaar voor een te groot niveau ver schil. De laatste ontmoeting tussen de twee Holtense ploegen is van bijna twee jaar terug. Toen blie zen de veel scherpere Blauw Witters Holten van het veld af met 3-0. Beide ploegen hebben een wis selvallig seizoen achter de rug en deden niet mee om de prijzen. Aanvangstijd voor het treffen om de 'Keunecup' is halfdiie. Om half een is er ook al een tweestrijd tussen Holten en Blauw Wit. De Al junioren spe len dan namelijk een wedstrijd. Kortom een middag lang rivali teit en strijd op het Meermans kamp en na die tijd gezamenlijk aan het schap. Iedereen is van harte welkom. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling E-mailen kan ook: abonnementen@whk.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1