Nieuwe eigenaar Vosman Gedichtenwedstrijd DINSDAG Blijf op de hoogte HOllCllS NlCUWSftlafl Geen meimarkt Zwembad Genieten van het verkoelende water Open avond Aikido Groep Kans op regenbui 13 MEI WIJKPANEL OPEN HUIS NIDO HERINNERINGEN ZOMERCONCERT WERELDTIJDPAD I HOLTEN - De toe komst van restaurant Vosman blijft nog in ne velen gehuld. Toch is er nieuws te melden, want Cafetaria Shoarma Fe- mis in Rijssen heeft Vos man gekocht. Het blijft nog onduidelijk wat er precies in Vosman zal komen NUMMER 20 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft In Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid In het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whk.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 5T,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) W.70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.:.2 Adres: Postcode: „4m Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr. Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: ...4 Bankrekening: Handtekening: Holten kent sinds kort twee wijkpanels. Zij adviseren de gemeente over bepaalde plannen en kunnen zelf ook tips doorgeven. Ze vormen als het ware de oren en ogen van de gemeente. ZIE OOK PACINA 3 Nido Universal zit ondertus sen al goed genesteld op in dustrieterrein 't Vletgoor. Holtenaren mogen tijdens het open huis van donder dag 22 mei binnen kijken hoe het is geworden. ZIE OOK PACINA S Karei van Rijn uit Den Haag heeft een deel van de oor logsperiode in Holten door gebracht. In enkele afleveringen zal hij zijn verhaal vertellen hoe hij dat heeft meegemaakt. ZIE OOK PACINA S Het eerste concert op de deel werd in maart gehouden. Nu volgt op 14 juni het tweede. Deze keer met optredens van Anneleen Bijnen en Maarten Hillenius. Zij brengen onder andere stukken van Brahms. ZIE OOK PACINA 7 De voorbereidingen rond het realiseren van het Wereldtijd pad zijn al in volle gang. Er worden vrijwilligers ge zocht. ZIE OOK PACINA 5 HOLTEN - Rondom het ge meentehuis wordt zaterdag 11 oktober voor de vijfde maal de jaarlijkse Kultürhusdag gehou den met vele activiteiten voor jong en oud. Het thema van dit jaar is: "Van vrolijke rijm tot rap pe rap'. De organisatie is op zoek naar kinderen en volwassenen die een gedichtje willen schrij ven. Rijmen mag, maar hoeft niet Iedereen tussen de vijf en honderd wordt van harte uitge nodigd om mee te doen. Neder lands of dialect, allebei is prima. Wel vindt de organisatie het be langrijk dat het thema Vrolijk op de een of andere manier aan dacht krijgt. Het gedichtje van maximaal zestien regels -voor- zien van naam, adres, leeftijd en telefoonnummer - uiterlijk 15 augustus per e-mail sturen naar holten@bibliotheekrijssenhol- ten.nl of inleveren bij de Biblio theek Holten. HOLTEN - In tegenstelling tot vorig jaar én de aankondiging ervan door de VW is er op 17 mei géén meimarkt. Volgens Mark van de Maat van de han delsvereniging is het niet zinvol om in deze periode een mei markt te houden, gezien de overdaad aan feestdagen als Ko ninginnedag, Hemelvaartsdag en de Pinksterdagen. "De mei markt heeft nooit bij ons op de planning gestaan", aldus Van de Maat die het op 'een communi catiefout' houdt van de VW. De eigenaar van Femis heeft de aankoop bevestigd tegenover deze krant. Of Vosman een caf etaria wordt of een shoarma zaak is nog onduidelijk, want over de toekomstplannen laat Femis niets los. Wel is duidelijk dat een doorverkoop ook tot de mogelijkheden behoort. Femis wil nog even wachten met het naar buiten brengen van de werkelijke plannen. Gerard Brands, de vorige eigenaar van Vosman, bevestigt dat Femis zijn oude zaak heeft overgeno men. Volgens Brands had de ei genaar van Femis hem dat zelf verteld. Brands verkocht het restaurant begin dit jaar aan een groep van investeerders rond Marinus van Brussel uit Rijssen. Volgens de geruchten zou de Almelose miljonair Peter van Merckstein de eigenaar zijn, maar Van Brussel ontkende dat en zei zelf eigenaar te zijn. Van Brussel was van plan vier nieuwe wo ningen neer te zetten op het ter rein rond Vosman. Het zou om vrijstaande huizen gaan, die tot een parkeerprobleem voor het restaurant zouden kunen lei- den. Onder meer om die reden zag eigenaar Vermeulen van restaurant Hoog Holten af van de aankoop van Vosman. Ger ard Brands zegt het niet erg te vinden als Vosman mogelijk wordt omgetoverd in een shoarmazaak. "Ze zoeken het maar uit, wat ze er mee doen", aldus Brands die nog niet denkt aan een terugkeer in de horeca. "Ik ben nu aan het werk in de koeriersdienst en dat bevalt me prima." Het van 1892 gedateer de Vosman was twintig jaar in het bezit van de familie van Brands. HOLTEN - Aikido Groep Holten houdt een open avond op maan dag 19 mei in de gymzaal aan de Lageweg 6 in Holten van 19.00 tot 21.00 uur. Iedereen die zich af vraagt wat deze Japanse bewe gingsleer inhoudt, is welkom Aik ido vrijblijvend zelf op de mat te komen proberen. "Doorzelfmee te doen als deelnemer maak je echt kennis met Aikido, is onze ervaring", zegt Andries Tahapary Sensei. Men hoeft alleen een trai ningsbroek en T-shirt mee te brengen. Info: www.aikidocen- trumdeventer.nl of info@aikido- centrumdeventer.nl. HOLTEN - Zwembad Twenhaarsveld heeft het hek weer open gedaan. En dat bleek meteen een schot in de roos, want door het mooie zomerse weer kwamen velen naar het bad om te genieten van het verkoelende water. Of gebruik te maken van de glijbaan en de springplank. Ook al lijkt deze bij de eerste keer behoorlijk hoog en spannend. Maar na een sprong in het diepe wil je dan toch nog een keer én nog een keer. foto: sander scheperman Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft, die wordt de komende da gen bepaald door een hoge- drukgebied dat boven Noord zee ligt. Hiermee wordt vochti ge warme lucht aangevoerd waarschijnlijk vanuit het zuid westen. Het zal dan wel wat minder zonnig zal zijn omdat er dan meer bewolking is. Ook neemt de kans op een enkele re genbui toe, maar de kans dat het ook gebeurt, is nog niet te groot. De natuur kan het wel goed gebruiken, want het be gint al aardig droog te worden. Hopelijk komt het ook echt tot neerslag maar dat is echt af wachten. De middagtempera- tuur blijft gelukkig wel op een niveau van 22.0 graden of meer. In de nachten daalt de tempera tuur rond de 10.0 graden. De wind zal meest zwak matig van kracht zijn. Het mooie weer houd grotendeels dus wel aan. Mei doet het nog zo gek nog niet. Weerman, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1