Holtens Nteuvusniad Echtpaar Bogaard krijgt lintje Prinsenbal Hazelnootridders Openingstijden winkels Groeizaam weer Lintjes Echtpaar Bogaard in het zonnetje PAGINA 15 Klassiekerrace op Beusebergerring HERDENKING PIRATENFEEST Blijf op de hoogte COUNTRYFAIR SCHAAKTOERNOOI FOTO'S DAVID N De herdenking op de Cana dese Begraafplaats wordt zondag 4 mei om 11.00 uur gehouden. Er is 's avonds om 19.00 uur een herdenking in de hervormde kerk met aan sluitend een stille tocht naar het monument aan de Mo- lenbelterweg. Boer Frans komt zingen op het Piratenrockfeest in Espe- lo. Andere artiesten die langskomen zijn: jeroen van der Boom, Peter Koelewijn, Wolter Kroes en de Biereflui ters. HOLTEN - De nieuwe carna valsvereniging De Hazelnootrid ders houdt zaterdag 24 mei om 20.00 uur hun Prinsenbal in Bierlokal am Bahnhof. De dres- scode is: proud to be fo«t "Het Prinsenhal is ter ere van onze Prins Rudi the Second en zijn Adjudant Shadow", vertelt Nick Jongbloed. "We maken er een knalfeest van met hilarische sketches en muziek." Jan Deijk: "DJ Beestje zorgt voor de muziek. En als klap op de vuurpijl hebben we een optre den van de legendarische Gradchen und Schummi. Onze hoffotograaf Jos Dorresteijn zal er foto's van maken." Verder wordt tijdens Prinsenbal de nieuwe Veldwachter bekend gemaakt en wordt de Hazel nootridder van het Jaar gekozen door de Senaat van de carna valsvereniging. "Dit wordt dew- ne die het mee»' uetekend „O» ue Hazelnootridders", legt Jan uit. "Alles wordt versierd", zegtNick. Daarnaast is het de bedoeling dat ook de gasten verkleed naar het feest komen. Het liefst zo fout mogelijk, want dat is de dresscode. De groep wil met dit feest, zoals ze zelf zeggen, "het zwarte gat vullen tussen het echte carnaval en de Keunefeesten." "Laurens-Jan Stam neemt de presentatie voor z'n rekening", weet Gerben Grave. "De entree is voor leden gratis en voor niet- leden 1 euro. En is daarmee me teen ook lid". Wilt u op de hoogte bli""»- ™at .«en in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whk.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon:tpf Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon:I Bankrekening: Handtekening: Holtens Nieuwsbl NUMMER 18 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL ZIE OOK PAGINA 5 Bij boerderij de Panne aan de Schreursweg in Holten wordt tijdens Hemelvaart een Country Fair gehouden. De opbrengst van de entree is voor de reparatie van het dak van de hervormde kerk. ZIE OOK PAGINA 5 0p Smidsbelt wordt tijdens Koninginnedag een snel- schaaktoernooi gehouden. Hierin kan iedereen die kan schaken meedoen. De finale wordt gespeeld met levens grote stukken. ZIE OOK PAGINA 15 fototeam Holten heeft foto's gemaakt van het theater- spektakel David. Deze zijn te vinden op: www.fototeamholten.nl. De foto's zijn daar gratis te HOLTEN - Niet alle winkels zijn tijdens Koninginnedag geo pend. Bakkerij Nijkamp is wel open. Het postkantoor en de Aldi van 8.00 tot 12.30 uur. Blokker Van de Maat en Steunenberg Schoe nen van 10.00 tot 14.00 uur. De Albert Heijn en de C1000 zijn van 8.00 tot 18.00 uur geopend. Beltman Mannenmode van 9.00 tot 14.00 uur. Fietsenver- huur Jan Stam is alleen open bij reservering. Op de Holterberg is Natuurdiorama van 10.00 tot 17.00 uur geopend en Bikerent (midgetgolfbaan) van 11.00 tot 18.00 uur. Dinsdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft, die wordt bepaald door depressies op de Oceaan en bo ven de Britse Eilanden. Het sys teem lijkt zich in de buurt van of boven ons land te vestigen. Het gevolg is een wisselvallige maandwisseling. De kans op perioden met regen of buien is vrij groot. Ook de temperatuur doet een stap terug. Op de meeste dagen wordt het niet warmer dan 14.0 a 15.0 graden. De zuidwestenwind is meest matig. In de nachten daalt de minimumtemperatuur tot 5.0 a 6.0 graden. Ook met Koningin nedag en Hemelvaartsdag zal het dus niet al te warm zijn, en we moeten rekening houden dat het ook niet droog blijft. De zon zal zich niet al te uitbundig laten zien. Het is wel groeizaam weer. Maar natuurlijk kan het ook nog best meevallen. Eerst maar eens kijken of het allemaal uit komt, wat de verwachting betreft. Weerman, Freddie Paalman HOLTEN - Zowel J.C. Bogaard als zijn vrouw M. Bogaard-van der Burg werden afgelopen vrijdag verrast met een ko ninklijke onderscheiding. Bur gemeester Bort Koelewijn reik te de versierselen uit in het ge meentehuis van Holten. De heer Bogaard zet zich sinds 1965 in als bestuurslid/ voorzit ter van het Interkerkelijk Recre- atiewerk. In de periode 1972 - 2006 was hij bestuurslid van de CJV/ YMCA en gaf hij leiding aan de jeugdactiviteiten. Ook jarenlang is de heer Bogaard ouderling van de Nederlands Hervormde Kerk in Holten, al vanaf 1974. In de periode 1994 tot 2003 was hij voorzitter van de ZWO- groep (Zending Werelddiaco- naat en Ontwikkelingssamen werking) van de hervormde kerk in Holten, waarbij hij di verse activiteiten organiseert om middelen in te zamelen voor bijvoorbeeld Oost-Europa. In 1997 werd gestart met de boekenmarkt van de Dorspkerk in Holten, om middelen in te zamelen voor de kerk. Vanaf het begin is hij een van de grote or ganisatoren. Tenslotte begon hij in 2004 als hulppredikant/ voorganger tij dens de diensten in verzor gingshuis de Diessenplas. Daarnaast is hij ook op andere terreinen bezig. Zo was hij van 1972 tot en met 1984 jeugdlei der en bestuurslid van de voet balvereniging ZKVBlauw Wit in Holten. Van 1975 tot 2000 speelde hij de hoofdrol in het jaarlijkse Sinterklaasfeest van basisschool de Regenboog in Holten. In 1992 werd hij lid van de volleybalvereniging in Hol ten. Net als haar echtgenoot is ook mevrouw Bogaard zeer actief binnen de Holtense gemeen schap, vooral op kerkelijk ge bied, maar ook daarbuiten. Zij is al vanaf 1970 tot op heden vrijwilliger bij Unicef. Zij ver koopt bij diverse gelegenheden kaarten en andere artikelen, waarvan de opbrengst ten goe de komt van Unicef. Ook in 1970 is zij gestart als collectante voor diverse goede doelen en instanties. Vanaf 1975 verzorgt zij de litur gieën voor de kerk-, rouw- en trouwdiensten van de her vormde kerk in Holten. Even eens voor deze kerk is zij me deorganisator van de boeken markt, waarvan de opbreng sten ten goede komen aan di verse doelen binnen de kerk. Tenslotte werd zij in 1985 be stuurslid van de Wereldwinkel in Holten, waarvoor zij allerlei organisatorische activiteiten ontplooit. HOLTEN - Een unicum: zowel de heer als mevrouw Bogaard kreeg afgelopen vrijdag een koninklijke onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Blijverrast waren ze toen burgemeester Bort Koelewijn ze beiden naar voren riep om hun onderscheiding in ontvangst te nemen, foto: sander scheperman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1