Opbouw theaterspektakel Holtens Nieuwsblad Holterbergtoertocht DINSDAG David Spelers theaterspektakel zijn druk aan het oefenen Vaccinatie voor konijnen Zachtere lucht 22 APRIL PAGINA S Kinderopvang De Kameleon officieel open SKELETTEN TITEL DAMESTEAM OPEN HUIS SLUITTIJDEN VOORJAARSSHOW HOLTEN - Met de op bouw van het Theater- spektakel David is giste ren een start gemaakt op de Kalfstermansweide. Blijf op de hoogte Holtens Nieuwsblad I NUMMER 17 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISMEDIA HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHM.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.2IELEMAN@WHM.WEGENER.NL Er komt een unieke skeletten- tentoonstelling naar Natuur- diorama Holterberg. Zo zijn er niet alleen skeletten te zien van edelherten en een berbe raap, maar ook van vogels, een uil, een mol en muizen. ZIE VERDER PAGINA 3 Het damesteam van W Hol ten is nog maar net begon nen, of ze hebben hun eerste titel al binnen. Ze gingen er daarom met de huifkar erop uit. Volgend seizoen gaan ze voor het kampioenschap. ZIE OOK PAGINA 3 Integraal Therapeutisch Cen trum Holten aan de Keizers- weg 25 houdt zaterdag 26 april van 14.00 tot 17.00 uur open huis. Wie meer wil we ten over onder meer quan- tumresponse, iriscopie en natuurgeneeskunde kan langskomen. RIJSSEN - Wegens druktech nische redenen rond Koning innedag, verschijnt de krant volgende week op maandag 28 april. Hierdoor sluit de krant al op vrijdagochtend. Persberichten dienen dan ook donderdag 24 april bij de redactie binnen te zijn. SV Bato heeft afgelopen za terdag de Voorjaarsshow ge houden. ledereen kwam kij ken naar de verrichtingen van de deelnemertjes. ZIE OOK PAGINA 5 Een flinke klus, want het hele decor van 5 meter hoog, 40 me ter breed en 30 meter diep moet van de fabriek Waterloo naar de Kalfstermansweide worden ge bracht. Bovendien moeten de tribunes worden opgebouwd en torens worden geplaatst voor het licht en geluid. In to taal zijn zo'n twintig man met de opbouw bezig. "Dinsdag ko men de spelers bij elkaar en woensdag wordt de techniek erin gehangen", zegt Dolf Moed, de regisseur/ schrijver van de productie David. Afgelopen donderdag en vrij dag waren de generale repeti ties voor David. Op donderdag werd het deel voor de pauze ge oefend, op vrijdag het deel na de onderbreking. Op donder dag de 24e volgt dan de echte generale repetitie voor het hele stuk. "We staan er goed op", zegt Moed. "We brengen nu al le disciplines in elkaar en dat verloopt naar wens. Het is fan tastisch om te zien wat iedereen gedaan heeft. De spelers, de muzikanten en de figuranten gaan we nu in het verhaal zet ten. Dat werkt voor iedereen heel inspirerend. Het wordt nu alleen nog maar leuker. De de cors zijn klaar, de kostuums ook en het ziet er allemaal prachtig uit. De spelers kennen hun rol len en de zangers en de koren hebben flink geoefend. Nu is het een kwestie van zorgen dat het een goed verloop krijgt. Dat er vaart in de voorstelling komt." Met de kaartverkoop gaat het ook de goede kant, zo meldt PR- man Hendri Markvoort. Voor dat het weekeinde begon, wa ren er al ruim 1600 kaarten aan de man gebracht. "En mooi verdeeld over beide avonden", zegt Markvoort. "We hopen ui teraard alle kaarten te verko pen. Uitverkocht zijn is natuur lijk onze droom. Maar twee keer 1500 mensen is natuurlijk wel heel veel. Beide voorstellingen op 25 en 26 april beginnen om 20.30 uur. De productie is gebaseerd op het bijbelverhaal van David in de boeken Samuël. Het oude verhaal is door Moed vertaald in een modem totaaltheater in een eigentijdse setting. Kaarten voor David kosten 7 euro in de voorverkoop en zijn te verkrij gen bij de VWs van Holten, Rijssen, Nijverdal, Laren, Mar- kelo en Bathmen. In Holten verkoopt boekhandel Heusink- veld ook kaarten voor David. HOLTEN - De bouw van het decor van Theaterspektakel David is inmiddels begonnen op Kalfstermansweide. Vrijdag en zaterdag wordt het spektakel opgevoerd, dat is gebaseerd op het Bijbelse verhaal David. Maar dan in een modem jasje gegoten. Kaarten voor dit spektakel zijn te koop bij de VW. Ondertussen wordt er door de spelers ook druk geoefend om het hele verhaal straks zo goed mogelijk neer te kunnen zetten, foto: johan bolink HOLTEN - Konijnen krijgen in het voor- en najaar te maken met een risico besmet te raken met dodelijke ziektes als myxo- matose en virusdiarree. Hiervoor bestaat geen genees middel. Wel is het mogelijk de dieren te vaccineren, zodat ze niet besmet raken. Daarom wordt er woensdag 23 april tussen 12.30 en 13.30 uur aan de Dorpsstraat 24 c in Hol ten een konijnenspreekuur ge houden. Dan is het mogelijk te gen gereduceerd tarief het dier in te laten enten. Tevens zullen dan de tanden en nagels van het konijn gratis worden gecontro leerd en zonodig worden ge knipt. Voor meer informatie: DAC Holten, telefoon 0548-362004. Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft, die wordt bepaald door een hogedrukgebied met het centrum boven IJsland. Deze strekt zich uit ten noorden van ons land en soms ook meer over het land. Een aantal lagedruk kernen liggen ter hoogte van Frankrijk en de Golf van Biscaje. Het hogedrukgebied trekt de komende week naar Scandina vië toe. Storingen kunnen nog steeds vanuit het zuiden ons land bereiken zodat er een en kele bui kan vallen. Tegen don derdag komt het hogedrukge bied boven Denemarken te lig gen. Een ander hogedrukgebied ligt dan boven Frankrijk Een nieuw lagedrukgebied komt vanaf de Oceaan naar Ierland toe. Hierdoor draait de zwakke stroming wat naar het zuidoos ten toe, en later zelfs helemaal naar het zuidwesten toe. Dit be tekent aanvoer van nog wat zachtere lucht. Regenkans is niet ai te groot. Verder is er gere geld zon en het wordt 16.0 a 17.0 graden. In het weekeinde nog wat hoger. Weerman, Freddie Paalman HOLTEN - Wielervereniging Holten houdt zondag 27 april vanaf sporthal 't Mossink de Holterbergtoer. Het is een toer tocht die zich mag verheugen in een meer dan normale belang stelling. Het hoge kwaliteitsni veau van de tocht betekent dat de Holterbergtoer ook dit jaar weer voldoet aan de 2-sterren- norm van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Er zijn dit jaar geheel nieuwe routes uitgestippeld en er kan gekozen worden uit een 80, 100 of 150 kilometer lange route. Al le afstanden zetten eerst koers naar de 10 procent steile Motie- weg, De deelnemers worden tij dens het beklimmen van deze kuitenbijter op de foto gezet en nadien kan men deze bestellen. Aan het einde van de Moüeweg is er een splitsing, de 80 kilome ter gaat rechts af en daalt weer af naar Holten waarna er koers wordt gezet richting de Rijsser- berg en Holllands Schwarzwald nabij Rijssen. De 100 kilometer en 150 kilome ter gaan na de Motieweg links af over de heuvelachtige Toeris- tenweg die Holten met Nijverdal verbindt. Hierbij wordt ook de steile Diepe Hel beklommen. Vlak voor Rijssen komen de rou tes weer samen. Er kan van 7.30 tot 10.00 uur ge start worden vanaf sporthal 't Mossink aan de Keizersweg in Holten. De deelnamekosten be dragen 3 euro voor de 80 kilo meter en 3,50 euro voor de an dere afstanden. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whk.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1