Nagelhout achter dichte deur? Proefles Nordic Walking Blijf op de hoogte HOltCIlS Verrassend Voorjaarsconcert Nachten minder koud Bewuste Pad DINSDAG HOLTEN - De kunst collectie van J.P. Nagel hout dreigt achter geslo ten deuren te belanden. Nieuwe plek voor expositie van Nagelhoutcollectie nog steeds onzeker SCNUHl^T smntTAAaa 30QBOMP mm BOüNK ïMessesipia*. dtseci mee aan derfig mmntem bewejgen NUMMER 15 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL De Stichting Collectie Nagel hout Holten wil de kunstwer ken graag ondergebracht zien in een expositieruimte in het Kulturhus, maar de gemeente werkt daar vooralsnog niet aan mee. "De gemeente verzuimt om een goede expositieruimte te creëren", zegt Jan Willem Lubberhuizen, de voorzitter van de stichting. Probleem is dat de gemeente bij de plannen voor het Kulturhus geen reke ning heeft gehouden met de collectie van Nagelhout, zo schetst Lubberhuizen. In febru ari is er overleg geweest tussen de stichting en wethouder Ter Keurst. "We hopen dat er als nog een mogelijkheid wordt ge vonden om een expositieruim te in het Kulturhus te vinden. Met de architecten wordt ge sproken of er aanpassingen mogelijk zijn. Maar het is lastig voor de gemeente om voorzie ningen te treffen, de gemeente zegt dat er geen geld is", aldus Lubberhuizen. De preses vreest het ergste: dat de kunstwerken straks niet meer te zien zijn en ergens opgeslagen liggen. "Het hele proces gaat wel erg lang duren. We hebben vorig jaar al aan de bel getrokken. De beslis singen laten wel erg lang op zich wachten." De collectie waar het om gaat omhelst ze ventig schilderijen en drie beeldhouwwerken die door huisarts J. P. Nagelhout zijn ver zameld. Nagelhout leefde van 1901 tot 1975. Na het overlijden van de echtgenote van Nagel hout, Coba Nagelhout Klijzing, in 1991, werd de kunstcollectie geschonken aan de gemeente. Daarbij werd overeengekomen dat de collectie voor altijd in Holten zou blijven en dat de kunst geëxposeerd moet blijven zodat Holtenaren naar de kunstwerken kunnen kijken. ZIE VERDER PAGINA 5 Schaakclub Holten houdt wegens hun 35-jarig jubi leum zaterdag 12 april een schaakevenement in de Oale Toone aan het Zwarte Pad. Dit zal in het teken staan van de tweekamp om de wereld titel, die 35 jaar geleden op IJsland is gespeeld. floris van Assendelft (meer voudig jeugdschaakkam- pioen van Overijssel) zal za terdag 12 april om 13.00 uur in restaurant De Oale Toone een van die legendarische partijen die 35 jaar geleden werd gespeeld in IJsland met alle aanwezigen bespreken. Floris van Assendelft gaat za terdag 12 april de strijd aan binden tegen dertig schakers in de Oale Toone. Aanmelden kan via e-mail schaakclub@planet.nl of per telefoon 0548-362112. De deelname is gratis, kijken ook. In de docusoap 'Van Hoeve- laak Co' van TV Oost wordt muziekproducer Ed win van Hoevelaak de ko mende maanden op de voet gevolgd. Het programma is elke vrijdag te zien op TV Oost om 16.20, 17.20, 19.22, 21.38 en 00.12 uur. Motocrosser Mike Bolink wist in Den Hout de eerste kam pioenswedstrijd van het sei zoen op zijn naam te schrij ven. Zowel in de eerste als tweede manche kwam hij als eerst over de streep. HOLTEN - De Holtense Muziekvereniging HMV hield zaterdag 5 april haar jaarlijkse Voorjaarsconcert in de Kandelaar. De vele be zoekers werden al bij de ingang verwelkomd door een aantal drummers die Braziliaanse muziek maakten als opwarmer voor het af wisselende concert Het orkest, voor het eerst onder leiding van Raymond Waanders, trapte het spits af en speelde een aantal num mers, waaronder 'Lord Tullamore' van de Goorse componist Carl Wittrock en 'One life'. Zie verder pagina 7. foto johan bounk DIJKERHOEK - Mascha Roede lof start vanaf 12 april met de workshop van seksualiteit naar intimiteit, ontdek de godin in je zelf: workshop van seksualiteit naar universele liefde, ontdek jouw goddelijk zelf; heartdance - laat jouw hart in vreugde dan sen (ook voor kinderen); Inter actieve passiegroepen waarbij men leert de eigen hartedroom te realiseren (gratis). Mascha Roedelof, Bewust Le ven Begeleider, vertelt dat veel mensen in deze huidige tijd on vrede ervaren op het vlak van seksualiteit in hun relaties. De website: www.hetbewuste- pad.nl of vraag foldermateriaal aan op telefoon 06-23057542. Het centrum zit aan de Oude Stationsweg 14. Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft, die wordt bepaald door een gordel van lagedrukgebie den. Deze bevinden zich boven Scandinavië en Denemarken. Een hogedrukgebied ligt met het centrum tussen IJsland en Groenland. Hierdoor trekken nu en dan sto ringen over die soms afgewis seld worden met een rugje van hogedruk. En door deze situatie staat er een noordelijk stroming met aanvoer van koude onsta biele lucht, waaruit nu en dan ook een enkele bui kan vallen. Het kan dus soms meevallen omdat neerslaggebieden van de storingen soms om elkaar heen draaien. Verder over het algemeen niet veel wind deze week, maar wel iets te lage temperaturen. Maar tijdens het weekeinde wanneer de (hoogte) stroming veranderd naar west of zuidwest komt het kwik wat hoger te liggen. De nachten worden dan minder koud met 3.0 a 4.0 graden. Over dag wordt het dan tussen de 12.0 a 13.0 graden. Weerman, Freddie Paalman HOLTEN - De Wandelende Ta', de nordic walking afdeling van Atletiekvereniging Holten houdt zaterdag 12 april een kennisma kingsochtend. Iedereen die een keer wil probe ren hoe het is om met stokken te lopen en die de beginselen van de techniek wil leren, is welkom. Het is op sportpark Meermans kamp aan de Valkenweg 4, bij Athoc, het verenigingsgebouw van AV Holten van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens de kennismakingsoch tend vertellen enkele leden wat de Wandelende Tak is enwathet lidmaatschap van deze groep in houdt. Men krijgt uiüeg over de looptechniek en het gebruik van de poles (stokken). Instructrice Tineke Vermeulen (www.nor- dicwalkingholten.nl) is aanwe zig om tips en aanwijzingen te geven. Er kan volop geoefend worden; er zijn poles aanwezig, die gratis te gebruiken zijn. Het is aan te raden om vrijetijds- of sportieve kleding te dragen en gemakkelij ke (wandel)schoenen zijn ge wenst. Nordic walking is de nieuwe ma nier van sportief wandelen in de buitenlucht waarbij gebruik wordt gemaakt van beweegtech- nieken met speciaal ontwikkel de "nordic walking stokken", die ook wel poles worden genoemd. Armen, boven- en onderli chaam worden effectiever en in tensiever getraind dan bij ge woon wandelen. Informatie: 06-25274127. f Wilt a ap de hoogte blijven van ailes war speelt em leeft irr Bottel? Wat anders: kranten laten liggen; staat wei uitgebreid irr bet Hoi tens Nieuwsblad. Wie geen week zander het laatste Hoitense nieuws wil; neemt nu est abonnement aft het Buitens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee, U: kri jjgi dan een manie Parker latter Pen cadeau, En zeg nou: zeift: voor de prijs van minder dan, de wekelijkse boodschappen een heel! jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de: bus. Wie wil dat nou, niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede ta.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whk wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50europerjaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr,: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1