SGP wil vroegere sluittijden Theaterspektakel David Blijf op de hoogte Hollens NieuWSMafl DINSDAG COV Eigen toneelstuk valt in goede aarde Pendeldienst door O ad Nordic Walking Workshops PAGINA 3 Caravankeuring blijkt zeker geen overbodige luxe 1 APRIL VOORJAARSSHOW HOLTEN - SGP Rijs- sen-Holten ondersteunt de actie vroeg op stap van actiegroep Vroeg op Stap uit Siegerswoude. "Zowel ouders als jongeren zijn voor vroegere sluiting van horeca" SCOOTMOBIEL VOORVERKOOP [CONCERTEN degradatie SV Bato laat haar hele heb ben en houwen zien tijdens de grote Voorjaarsshow, za terdag 19 april in 't Mossink. Dan worden verschillende onderdelen van SV Bato ge presenteerd. De groep pleit ervoor om de ho- recasluitingstijden te vervroe gen. Net als de SGP-fracüe, maakt de actiegroep zich zor gen over het overmatige alco holgebruik onder jongeren met alle gezondheidsrisico's en overlastgevolgen van dien. "Het gaat immers om het welzijn van onze jongeren", geeft SGP-ffac- tievoorzitter Ben Beens aan. "Vervroeging van de sluiting stijden past naast de andere noodzakelijk te nemen integra le maatregelen vanuit de ge meentelijke beleidsnotitie Hap py Fris. Dat vele landelijke auto riteiten dit initiatief ondersteu nen door zich als ambassadeur van deze stichting op te wer pen, spreekt voor zich. Binnen Twente zijn dat de burgemees ters van de gemeenten Almelo, Tubbergen en Rijssen-Holten. En ook een vertegenwoordiger van de regiopolitie Twente, waar de korpschef al had aan gegeven voor vroegere sluiting te zijn. Het door stichting STAP uitge brachte bericht van 15 januari, ondersteunt deze visie. Daarnaast zou ook uit recent Brits onderzoek gebleken zijn dat, sinds men daar de sluiting stijden in 2005 heeft losgelaten, er een toename is van zieken huisopnames die te maken hebben met acoholgebruik. De SGP-fractie is het dan ook oneens met de door Horeca Nederland verstuurde brief als reactie op het initiatief van Vroeg op Stap. Beens: "Uit de vorig jaar gehou den bijeenkomst in het Holten- se gemeentehuis met ouders en jongeren uit Holten kwam zeer duidelijk naar voren dat zowel de ouders als de jongeren voor vroegere horecasluitingstijden zijn. LEES VERDER OP PAGINA IS ZIE OOK PAGINA 3 HOLTEN - Oad gaat voor de ko mende twee jaar pendeldien sten verzorgen tussen Den Bosch en Eindhoven. De pendeldiensten moeten gro te verkeersproblemen voorko men, die worden verwacht nu de A 2 op de schop gaat. OAD verwacht zo'n zestig bussen in te zetten en moet daarom tien tallen nieuwe bussen kopen. 'De Wandelende Tak houdt kennismakingsochtend nordic walking. HOLTEN - De Wandelende Tak houdt zaterdag 12 april een kennismakingsochtend voor Nordic Walking. ledereen die een keer wil probe ren hoe het is om met stokken te lopen en die de beginselen van de techniek wil leren, is wel kom. Het is op sportpark Meermans kamp aan de Valkenweg 4, bij Athoc, het verenigingsgebouw van AV Holten van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens de kennisma kingsochtend vertellen enkele leden wat de Wandelende Tak is en wat het lidmaatschap van deze groep inhoudt. Men krijgt uitleg over de looptechniek en het gebruik van de poles (stok ken). Instructrice Tineke Ver meulen (www.nordicwalking- holten.nl) is aanwezig om tips en aanwijzingen te geven. Er zijn poles aanwezig, die gratis te gebruiken zijn. Meer informatie: 06-25274127. Holtens Nieuwsblad «IMMER 14 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Wie een scootmobiel heeft, maar er niet helemaal zeker mee door het verkeer rijdt, kan een cursus volgen bij de Boschkamp. Deze bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. ZIE OOK PAGINA 7 De groep Normaal van Ben- l nie jolink komt zondag 8 juni naar Espelo. De voorverkoop van dit fes- tijn is inmiddels begonnen. Kaarten zijn te koop door I middel van overschrijving. j ZIE OOK PAGINA 15 Het Holtens Gemengd Koor houdt vrijdag 4 april een concert in de Dorpskerk. De Holtense Muziekverenging houdt haar voorjaarsconcert zaterdag 5 april in de Kande laar. ZIE OOK PAGINA'S: 7 EN 15 De handbaldames hebben het niet gehaald. In de laat ste wedstrijd van de compe titie kregen ze te maken met degradatie. HE 00K PAGINA 18 HOLTEN - Maar liefst 350 spe lers, dansers, zangers hebben zich opgegeven en doen mee aan Theaterspektakel David. Ondertussen zijn er ruim acht honderd kaarten verkocht. Voor de twee avonden zijn driedui zend kaarten beschikbaar. Kaarten zijn voor 7 euro te koop bij boekhandel Heusinkveld en de VWs in Holten en omge ving. Vriend van David kan men worden voor 25 euro. Men steunt dan het spektakel en krijgt als tegenprestatie een T- shirt met het David-logo, een toegangskaart, twee consump tiebonnen, een kussen met Da vid-logo, een programmaboek je en alles verpakt in een heuse David-tas. Via www.theater- van David kan men zich aan melden als vriend en de stich ting machtigen 25 euro van de rekening af te schrijven. Deze actie loopt nog tot 10 april. Het indrukwekkende decor voor het theaterspektakel is klaar. Bijna avond aan avond wordt geoe fend om straks op 25 en 26 april het spektakel op de planken te zetten. Dit wordt gehouden op Kalfstermansweide, die voor die gelegenheid omgebouwd zal worden tot een heuse fabriek waarin het spektakel zich af speelt. In dit spektakel wordt het het verhaal van David verteld. Een verhaal van lang geleden over een ventje dat op het plat teland de schapen hoedt en het uiteindelijk tot koning van Israël JrremL I Wilt u op de hoogte blijven van alles wat I speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het I Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling E-mailen kan ook: abonnementen@whk.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze pnjzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: DIJKERHOEK - Mascha Roede lof start vanaf 12 april met de workshop van seksualiteit naar intimiteit, ontdek de godin in je zelf; workshop van seksualiteit naar universele liefde, ontdek jouw goddelijk zelf; heartdance - laat jouw hart in vreugde dan sen (ook voor kinderen); Inter actieve passiegroepen waarbij men leert de eigen hartedroom te realiseren (gratis). Meer info: www.hetbewuste- pad.nl of vraag foldermateriaal aan op telefoon 06-23057542. Het centrum zit aan de Oude Stationsweg 14. HOLTEN - Oud gaat voor Goud, heette het eigengemaakte stuk van toneelgroep COV. Twee avonden werd dit afgelopen weekend gebracht in de Kandelaar. Voor COV een primeur, want het was de eerste keer dat ze met een eigen stuk voor volwassenen op het podium stonden. Maar de bezoekers wisten het zeker te waarderen. Wie de optredens heeft gemist, krijgt in oktober een herkan sing. Dan wordt het opgevoerd in het Parkgebouw in Rijssen. Op aanvraag kan het stuk gespeeld ook worden op bedrijfsfeesten. FOTO: JOHAN BOLINK

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1