Espelo grootste boake Motocross afgelast Inschrijven kavels Liesen Biijf op de hoogte HOlteiiS NiCUWSMafl Een uurtje minder Pasen Boake Espelo als eerste in de fik PAGINA 5 Raymond Waanders voor eerst op Voorjaarsconcert rlETSENBEURS LEDING BEUR S TONEEL COV THEATERSPEKTAKEL KERKDAKACTIE I HOLTEN-Met een hoogte van 12,83 meter, een omtrek van 89,03 meter en een inhoud van 2936 kubieke meter ver diende de boake van Es pelo de hoofdprijs. Beus- eberg ging ervan door met de schoonheidsprijs en Dijkerhoek met de ontvangstprijs. Holtens Nieuwsblad NUMMER 13 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 8,ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Speel-O-Theek De Boshut houdt zaterdag 29 maart een fietsenbeurs in de Bosch kamp. Fietsen van groot tot klein zijn welkom. Aanbieden kan 's ochtends en de ver koop is 's middags. ZIE OOK PAGINA S Cerda Kwakernaak-Limburg houdt een zomerkleding- beurs voor kinderen en vol wassenen. Er zijn meerdere dagen om kleding in te brengen en te kopen. ZIE OOK PAGINA 5 Toneelgroep COV komt met een eigen toneelstuk voor volwassenen. Het zelf maken van toneelstukken voor kin deren sloeg zo aan, dat COV de stoute schoenen heeft aangetrokken. ZIE OOK PAGINA 7 De kaartverkoop van Theaterspektakel David loopt voorspoedig. Daarnaast wordt er al druk geoefend om er zo'n groot mogelijk spektakel van te maken in april. ZIE OOK PAGINA 7 Het kerkdak van de Dorps kerk lekt als een mandje. Daarom moet er zo snel mo gelijk wat aan gebeuren voordat het te laat is. ZIE OOK PAGINA 13 Vooral ook omdat zij ondanks de barre grondomstandighe- den, toch de jury om het paas vuur wist te leiden. Dijkerhoek werd tweede met 11,26 meter hoogte, 95,11 me ter omtrek en 2692 kubieke me ter inhoud. De verhouding van de boake klopte niet helemaal volgens de reglementen, zei de jury. Er zou daarom eigenlijk puntenaftrek moeten volgen. Dit werd echter niet gedaan, omdat het voor de plek niets zou uitmaken. Ook dan blijft Dijkerhoek op de tweede plek staan. De Beuseberg won met hun mooie boake de schoonheids prijs. Met een hoogte van 12,27 meter, een omtrek van 77,68 meter en een inhoud van 2179 kubieke meter kwam deze buurtschap op de derde plek te recht. Lichtenberg deed buiten mede dinging mee. Hadden ze wel meegedaan dan waren ze zeker een goede kandidaat voor de schoonheidsprijs geweest en mochten ze rekenen op de vier de plek. De afmetingen werden namelijk wel gemeten: 9,69 me ter hoogte, 79,98 meter in om trek en een inhoud van 1973 ku bieke meter. Holterbroek had dit jaar een heel apart model. Meer in de vorm van een paddenstoel: bo ven een kruin en aan de zijkan ten afgewerkt met twijgen. De hoogte was 10,23 meter, de om trek 53,50 meter en de inhoud: 1631 kubieke meter. In een uitzinnige menigte gaf juryvoorzitter Bert van Eijk af gelopen zaterdagavond in Bier- lokal am Bahnhof de verlossen de uitslag. Prins Carnaval Su- vee, zijn adjudant Kiki en bur gemeester Bort Koelewijn mochten de bekers uitreiken. "Ik ben onmeunig trots op jul lie", roept Koelewijn. "Als jullie in staat zijn om in zulke weer somstandigheden en modder zulke kunstwerken neer te zet ten. Daar kan ik maar één ding op zeggen: jullie zijn zo!" Daar na werd uit volle borst het Sal- landlied meegezongen. HOLTEN - Burgemeester Bort Koelewijn en grondeigenaar Gerrit Lubbersen staken afgelopen zondagavond om 21.00 uur de poas- boake van Espelo aan. Deze won de dag ervoor de hoofdprijs van de boakebouwwedstrijd. Er moest met een tractor naar de boake worden gereden wegens de modderige ondergrond. Anderen waagden toch de stap om door de drek naar de boake te lopen. Door de nattigheid wilde het hout maar slecht branden. foto: johan bolink Kunnen we nou een uur langer slapen of duurt de nacht juist korter? Kan het verjaardags feestje nu zonder problemen een uur langer duren of juist niet? Ieder jaar komt de vraag met het ingaan van de zomer tijd weer terug. Terwijl het ei genlijk zo makkelijk is. In het voorjaar gaat de klok in het laat ste weekend van maart een uur vooruit. In de nacht van zater dag 29 op zondag 30 maart is het om 02.00 uur plotseling 03.00 uur. Of je daarmee een kortere nachtrust hebt, ligt hele maal aan je eigen dag- en (voor al) nachtindeling. Feit is wel dat we met z'n allen een uurtje kwijt zijn. Een uurtje dat we in het laatste weekend van oktober weer terug krijgen. En nu maar hopen dat het begin van de zomertijd ook het begin is van een periode met, behalve lange, ook vooral aangename zomeravonden. HOLTEN - MAC de Holterberg heeft afgelopen zaterdag 22 maart besloten om de ONK Mo tocross van zondag 30 maart Zijspannen en MX3 af te gelas ten. De natte terreinomstandig heden, zowel wat betreft het cir cuit als ook de parkeerplaatsen en het rennerskwartier, alsme de de weersvoorspellingen voor de komende week, heeft de or ganisatie tot dit besluit ge bracht. Met de KNMV wordt nog overlegd of er een vervan gende datum gevonden kan worden. Wegens de eerdere sluiting van deze krant staat el ders dat de Motocross wel door gaat. Dit kon niet meer worden aangepast. HOLTEN - In plan de Liesen worden in april 42 kavels en wo ningen uitgegeven. Wie geïnte resseerd is, kan hiervoor een in schrijfformulier downloaden van www.holten.nl, ophalen bij het gemeentehuis in Holten, Smidsbelt 6 of bij de gemeente winkel aan de Elsenerstraat 20 in Rijssen. Het volledig ingevulde inschrijf formulier levert men uiterlijk vrijdag 11 april persoonlijk in. De balie in Holten is alleen open op de donderdagavonden van 20 maart, 27 maart, 3 april en 10 april. Men kan op werkdagen ook terecht bij de balie van de gemeentewinkel in Rijssen, maar lever het formulier wel ui terlijk 11 april persoonlijk in. In- post of in de brievenbus van ge meentewinkel, gemeentehuis of elders ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Het inschrijfgeld bedraagt 50 euro per persoon en dient uiterlijk woensdag 16 april 2008 op de re kening van de gemeente bijge schreven zijn. Alleen mensen die zich op tijd, op de goede ma nier inschrijven en tijdig het in schrijfgeld betaald hebben, ko men in aanmerking voor de ka- veluitgifte. Ook als men in het verleden al een keer bij de ge meente ingeschreven stond, schrijft men zich dan nu op nieuw in. Men wordt niet meer automatisch uitgenodigd voor de uitgifteavond. Witt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Hotten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Hottens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Hoitense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Hottens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wit dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whk.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1