Wijzigingen parcours triatlon bi-Sf'1 Holtens Nieuwsblad IK-scan EHBO Holten DINSDAG Maartse buien PAGINA 7 Mascha Roedeiof op het Bewuste Pad 18 MAART PAASVUREN PROJECTPRIJS WIPPERT REJONIE PAASPARTY EERDER INLEVEREN HOLTEN- Voor sport verenigingen heeft de sportraad Overijssel een IK-scan. De vereniging wordt op verschillende terreinen 'doorgelicht'. Op deze manier kan men zien of de vereniging on der meer bestuurlijk en organisatorisch goed in elkaar zit. Ook geeft de sportraad vervolgens ad viezen om de sportver eniging nog beter te laten draaien. Blijf op de hoogte Start vanuit zandwinning de Domeiaar en ruimere finish HOLTEN-In verband met de toewijzing van het Europees Kampioen schap van 2009 aan Hol ten, worden dit jaar al twee wijzigingen doorge voerd bij de Triathlon Holten. Holtens Nieuwsblad NUMMER 12 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL ben gekregen is heel mooi en sindsdien zijn we er ook volop mee bezig. Maar we willen voorkomen dat we alleen aan dacht aan het EK gaan beste den. De ene week zijn we bezig met de Triahlon van 2008, de ande re week met het EK van 2009", aldus Markvoort. Dat veel toppers dit jaar de weg naar Holten zullen vinden, staat wel vast, want Holten is een zo genaamd Olympic Qualifying Event. LEES VERDER OP PAGINA 26 HOLTEN - Monique Smit en de Corona's zullen optreden tij dens de After Race Party van de triatlon, zaterdag 28 juni wordt gehouden.Monique Smit is het zusje van Jan Smit en is verder bekend tot het tv-programma Just the two of us. Zij zingt num mers als Wild en Droom je Mij. De Corona's is een band die elk verzoeknummer weet te spelen. Het publiek vraagt en de Coro na's spelen het nummer ter plekke. Het triadonfeest begint echter al vrijdag 27 juni met de kinder run-bike-run en de zwemloop. Daarna volgt het openingsfeest met partyband Roofgarden. Deze groep doet Holten aan met hun Party Ex plosion Tour. Roofgarden speelt de beste muziek vanaf de jaren zestig tot nu. Espelo, Dijkerhoek, Holter- broek en de Beuseberg zijn dit weekend helemaal in de ban van de paasvuren. Wie maakt de hoogste en wie de mooiste? De keuring wordt zaterdag gehouden. ZIE OOK PAGINA'S: 3, S EN 7 De leden van de Rabobank hebben gesproken. Zij heb ben gekozen om het Open luchtspel Dijkerhoek de eer ste prijs te geven, OBS Stok- kum de tweede en de EHBO in Holten de derde. ZIE OOK PAGINA 5 De Wippert Rejonie bestaat 25 jaar. Vele huidige veerti gers en vijftigers gingen in hun tienerjaren na De Wip pert. Voor hen is deze reünie bedoeld. Dj's van weleer zul len optreden. ZIE OOK PAGINA 7 Goede vrijdag 21 maart zal om 20.30 uur de gezelligste Paasparty plaatsvinden in Bierlokal am Bahnhof. DJ Marnix heeft z'n draaitafels weer afgestoft om de leukste en gezelligste jaren 80 en 90 plaatjes onder de naald te ieggen. Entree is vrij. Vanwege het paasweekend sluit het Holtens Nieuwsblad eerder. Persberichten voor de vol gende krant moeten daarom uiterlijk donderdag 20 maart bij de redactie binnen zijn. HOLTEN - Wethouders Willem ter Schure en Hans ter Keurst hebben afgelopen maandag een manifest gekregen. Mensen met een verstandelijke beperking uit Overijssel hebben met hun ouders dit manifest geschreven. Het beschrijft wat zij nodig hebben voor een goede uitvoering van het gemeentelijke gehandicaptenbeleid en de WMO. Het is een eisenpakket én checklist ineen. Op ver schillende levensterreinen zoals inkomen, vervoer, wonen en vrije tijd geeft het manifest een beeld van de specifieke wensen en be hoeften van mensen met een verstandelijke beperking. Het werd gepresenteerd tijdens een estafette langs zes gemeenten in Overijs sel, die is omgedoopt tot manifestafette. Deze werd ludiek ondersteund door 'Bus 1202', een aangepaste bus die ingezet wordt om goede voorbeelden te verzamelen van meedoen in de samenleving voor mensen met een beperking, foto: sander scheperman Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft, die wordt bepaald door een lagedrukgebied boven Po len. Deze week komt een hoge- drukgebied vanaf Groenland af zakken, en komt ten westen van Ierland op de Oceaan te liggen. Tussen deze twee systemen komt een koude noord tot noordwestelijke stroming te staan die voor koude poollucht zorgt. Storingen van deze de pressie trekken nu en dan over ons land. Dinsdag en woensdag komen in de onstabiele koude lucht, maartse buien, (soms clusterend) tot ontwikkeling, de zon schijnt ook geregeld. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 7.0 a 8.0 graden. In de nacht koelt het af tot rond het vriespunt. Don- derdag wordt wederom een dag met veel regen. Goede Vrijdag is er weer kans op maartse buien. Tijdens het paasweekeinde ne men de luchtdrukverschillen af. De EHBO in Holten is geen sportvereniging. Wel hebben ze gen te maken. Op de diverse sportevenementen wordt de vereniging gevraagd om te ko men. Na overleg met de sportraad, bleek dat de scan, met wat aan passingen, ook voor deze ver eniging geschikt te zijn. De EH BO is sportief en nam de uitda ging aan. De vereniging is begin dit jaar onder de loep genomen. Het bestuur wilde graag weten wat ze moesten doen om de ver eniging beter te laten draaien. De resultaten zijn uitgewerkt in een rapport. Geurt Leppink van de sportraad zal het rapport offi cieel overhandigen aan het be stuur van de EHBO. Dit zal ge beuren op de jaarvergadering, die maandag 31 maart bij de Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling E-maiien kan ook: abonnementen@whk.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Hotten O 51,50 euro per jaar {betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.:- Adres: Postcode: Woonplaats: 2 Telefoon:4 Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening. Handtekening: pen. Ook wordt het podium op een andere plek neergezet en komen er 250 zitplaatsen extra voor het publiek. Een essentieel verschil met voorgaande edities is de start. Die vindt niet meer plaats in de Schipbeek, maar in de Domeiaar, een voormalige zandafgraving tussen Holten en Markelo. "Bij het EK moeten al le tachtig deelnemers naast el kaar op een ponton kunnen starten en dat kan in de Schip beek niet", zegt Hendri Mark voort, bestuurslid van de Stich ting Triathlon Holten. Mark voort is al maanden bezig met de voorbereidingen op de 24e editie van de Triathlon Holten die op zaterdag 28 juni wordt gehouden. Ook is hij al druk in de weer met de organisatie van het EK in 2009. Vorig jaar zomer kreeg Holten het EK toegewe zen tijdens een congres in Ko penhagen. 'Dat we het EK heb- Zowel bij de start als bij de fi nish verandert er het een en an der. De finish op de Smidsbelt wordt opnieuw ingericht. Een vroegere finishlijn moet de deelnemers extra ruimte ver schaffen om uit te kunnen lo-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1