Dijkerhoeks Feest tijdens triatlon Holtens i Postkantoor niet dicht Boer Frans Wisselvallig Park Ganzen 't Vletgoor weggevangen 'AGINA II •Ike doel mee DIJKERHOEK - Het Dijkerhoekse Feest wordt dit jaar in hetzelf de weekeinde gehouden als de Triatlon Holten. RADARCONTROLE TE HARD MARATHON KOETSEN»! («li MAILADRES HOLTEN - Landelijk worden de postkantoren van TNT Post allemaal gesloten, maar die in Holten blijft open. Het komt omdat de zaak in Holten officieel geen postkantoor is, maar een postagentschap. Feestcommissie verwacht door 'concurrentie' minder bezoekers Blijf op de hoogte NUMMER 01 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 HOLTENS,NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Aan de Deventerweg vond dinsdag 4 maart tussen 10.10 en 12.38 uur een ra darcontrole plaats.Toegesta- ne maximumsnelheid: 50 ki lometer per uur. Van de 724 passanten kregen 110 een bekeuring. Hoogst gemeten snelheid: 87 kilometer. Aan de Deventerweg werd ook vrijdag 7 maart tussen 12.00 en 14.00 uur een ra darcontrole gehouden. Toe gestane maximumsnelheid 50 kilometer per uur. Van de 597 passanten kregen 112 een bekeuring. Hoogste snel heid 89 kilometer per uur. De boakebouwers van de beuseberg gaan vrijdag van af 18.00 uur een 24-uurs ma rathon paasvuurslepp'n hou den. ledereen is welkom ze aan te moedigen aan de Fliermatenweg. ZIE OOK PAGINA 3 De koetsenrit van de Bergrij- ders krijgt een herkansing. Werd de rit vorig jaar nog stopgezet, de vereniging van het aangespannen paard wil het dit jaar opnieuw probe ren. ZIE OOK PAGINA S Het e-mailadres van de re dactie is iets veranderd. Het goede adres is: hoitens.nieuws- blad@whm.wegener.nl Het oude adres blijft overi gens nog enkele maanden geldig. Van vrijdag 27 juni tot en met zondag 29 juni beconcurreren Holten en Dijkerhoek elkaar. Dat is zeker lastig voor de inwo ners van Dijkerhoek die graag naar de triatlon gaan, want wegblijven op het eigen feest kan eigenlijk ook niet. Geert Stevens van de feestcommissie Dijkerhoek betreurt het dat bei- Dat stelt Bert Wansink die het 'postkantoor' in eigen beheer heeft en daardoor niet met de landelijke maatregel te maken heeft. Wansink is ook eigenaar van de Albert Heijn en heeft voor de toekomst wel een andere si tuatie dan de huidige voor ogen. Dat het postkantoor op termijn bij de AH in komt is niet uitge- de evenementen samenvallen, maar meldt er direct bij dat ver plaatsing naar een andere da tum voor Dijkerhoek niet mo gelijk is. "Het is heel onhandig dat het samenvalt en op zich overwegen we ook om een op lossing te zoeken, maar ver plaatsing is geen optie. We zit ten met meerjarige contracten met kermisexploitanten en le veranciers en zo. Maai' de voor naamste reden is dat er in de weken ervoor en erna hier in de buurt ook grote feesten zijn", zegt Stevens die vooral op de zaterdagavond minder bezoe- sloten. "De postkantoren dicht en we krijgen een sys zoals die ook in het buitei is, met een combinatie met win kels", zegt Wansink. "In Ho blijft mijn postagentschap o[ maar het zou kunnen dat geïntegreerd gaat worden een winkel om een betere voor ziening te maken. Er zijn meerdere opties. In dei lande zie je veel combinatie met boekenwinkels en sigaren zaken. Maar ik kijk gewoon naa de fysieke ruimte. In principe i al bewezen dat het ook solistiscl goed kan draaien. Maar als op termijn het centrun van Holten compleet wordt ver nieuwd, dan is een andere for mule denkbaar", aldus Wans ink. kers verwacht ten gevolge van de Triatlon Holten. "In Holten pakken ze dan aardig groot uit en dat zal ons wel zo'n 150 man schelen. Normaal trekken we op de zaterdagavond zo'n 700 tot 800 bezoekers, maar dat zul len er nu wel minder worden. Dat betekent zeker een strop voor ons, want die 150 mensen mis je wel. Aan de andere kant is het zo dat het een feest voor het buurtschap is en dat we er niet aan hoeven te verdienen. Het baart ons zorgen, maar in de financiële problemen ko men we niet. Wel moeten we roeien met de riemen die we hebben', aldus Stevens die al een deel van het programma rond heeft. Zo staat op de vrij dagavond een optreden van de Dijkerhoekse Revue al vast met aansluitend een optreden van het Agrarisch Duo. LEES VERDER OP PAGINA 19 HOLTEN - Edwin van Hoeve- laak van Rooftop Studio's heeft zijn handen afgetrokken van de single van Boer Frans. De ster van het KRO-program- ma 'Boer zoekt vrouw' zong de single in bij Van Hoeve- laak, maar een soort van wurg contract van de KRO met de boer uit De Lutte gooide roet in het eten. Op grond van het contract mogen de kandidaten niet zonder overleg met de merknaam of titel aan de haal gaan. Van Hoevelaak blies het verhaal met Boer Frans daar om af. "We hebben er geen bemoeienis meer mee", meld de een woordvoerster van Rooftop. "We zijn niet meer met Boer Frans betrokken." Het uitkomen van de single van Boer Frans is daarmee echter nog niet van de baan. Bij artiestenbureau Holties in Ruinen nam Boer Frans de plaat opnieuw op. Directeur Jacco Holties verklaarde maandag in gesprek te zijn met de KRO en de producent van het populaire tv-programma. "Het ziet er vrij positief uit", aldus Holties. Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft, die wordt bepaald door een paar diepe lagedrukgebie den die de komende dagen bo ven de Britse Eilanden liggen. Het Azoren hogedrukgebied heeft zich ver op de Oceaan te rug getrokken, waardoor de weg vrij is voor oceaanstorin gen die over ons land trekken. Dinsdag veel bewolking en pe rioden met regen. Woensdag krijgen we te maken met al weer een nieuwe randstoring. Er valt opnieuw wat neerslag. De middagtemperatuur ligt tussen de 7.0 a 9.0 graden. De westenwind is vrij krachtig tot hard, er is kans op zware wind stoten. Donderdag is het wis selend bewolkt en is er kans op een enkele bui. Temperatuur komt uit op 8.0 a 9.0 graden. De zon schijnt nu en dan. Vrij dag neemt de wind in kracht af en er zijn wolkenvelden, er is kans op regen of een bui. WeermanFreddie Paalman HOLTEN - Het heeft even geduurd, maar na inschakeling van Stichting Akka's Ganzenparadijs is het toch gelukt om een groot deel van de ganzen weg te vangen uit de vijver van 't Vletgoor. Deze veroorzaakten veel overlast. De weggevangen ganzen zullen een goed onderkomen krijgen, foto johan bounk i i i L, t t 1 S r s i i WWtaop speelt en leeft Hotten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in tiet Holtens Nieuwsblad, Wie geen week tonder het laatste Hoftense nieuws wü, neemt nu een abonnement op het Hoftens Nieuwsblad. Of «naak een ander abonnee^ II Krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau* Ex» zeg row zeMi voor de prijs van I HoUefi 'm de: bus* Wie wil dat. nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. servies-afdeling. I E-mailen kan ook: abonnementen@whk.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. I u 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) I 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) f Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) ■mmmmmmm ■mm mm m mm mmm Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1