'Eigen omroep beginnen' Holtens Nieuwsblad Zwartboek wegens succes op herhaling DINSDAG Reis Kinderen wanen zich middag in het verre Oosten Positief over televisie en kabelkrant Weer blijft deze week wisselvallig 4 MAART 2008 I HOLTEN-"Holten moet met een eigen om roep beginnen." Dat zegt Freddie Paalman, radio maker bij Radio 350. Paalman is niet gelukkig met de radioverbinding tussen Rijssen en Holten en helemaal niet met de gemeentelijke connectie. Freddie Paalman laat zich de mond niet snoeren door de lokale omroep BOAKEBOUWERS NORDIC WALKING DRINKKEET MINI-CAMPING Blijf op de hoogte PAGINA 3 De gemeente zoekt manier om ganzen Vletgoor te vangen NIEUWBOUW Holtens Nieuwsblad NUMMER 10 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK. WEGENER.NL "Ze hadden Rijssen en Holten nooit aan elkaar moeten kop pelen. Het is geen goed huwe lijk. Ik geloof er niks van dat Rijssen en Holten dichter bij el kaar komen. De kloof wordt eerder groter", aldus Paalman die tegenwoordig op gespan nen voet leeft met de leiding van Radio 350. Hij zou van ho gerhand een spreekverbod op gelegd hebben gekregen, maar dat wordt door de nieuwe voor zitter Ruud Vermaas ontkend. "Als er door mij nog een keer wat negatiefs in de krant komt word ik ontslagen", zegt Paal man. "Maar iklaat me de mond niet snoeren. Ik vraag me trou wens af of je als vrijwilliger ont slagen kunt worden." Paalman werkt nu vijf jaar bij 350 en heeft zich in die tijd bij een deel van de bevolking ont popt als een soort Willy Ooster huis van Holten. Zijn populari teit lijkt bij de radioleiding ech ter niet altijd in goede aarde te vallen. "In die vijfjaar heeft Hol ten het enorm opgepakt en heb ik Holten op de kaart gezet. Wat er in Holten leeft, daar heb ik verslag van gedaan. Ik ben een soort boegbeeld van de radio geworden. Het lijkt me ook goed dat er een aanspreekpunt is. Maar ik ben kennelijk te pop ulair in Holten. En tussen Rijs sen en Holten botert het niet zo. In Rijssen komt de radio ook niet van de vloer. Daar staan ze steeds klaar met een opmerking als 'mut dat op de radio?'. Maar ik ga gewoon door met mijn programma op de zondag. Al ben ik mijn programma op woensdagavond kwijt." Over de plannen van 350 om met televisie via de glasvezel en een kabelkrant te beginnen is Paalman positief. "Op zich is dat niet zo'n gek idee. Ze hopen dat ze daar in komsten uit kunnen halen. Het zullen geen live beelden worden denk ik. Wel voetbal en kerkdiensten. In Rijssen staat de kerk op nummer één. Een piratenfeest komt er vast niet op. Maar ik doe niet mee aan de tv. Ik wil radio blijven doen. Zolang ik geen tegengas krijg ga ik door." ZIE PAGINA 5 De boakebouwers van Hol- terbroek gaan dit jaar voor de prijs van het mooiste paasvuur. Vorig jaar lukte het Holterbroek ook al om de mooiste boake te bouwen. Titelprolongatie zit er in. ZIE PAGINA 9 De Sallandse Heuvelrug krijgt een heuse nordic walking- route. Nordicwalkingnet.nl is op dit moment druk bezig de routes aan te leggen. Het is de bedoeling dat alle routes over een maand open zijn. ZIE PAGINA 9 De drinkkeet aan de Aalpols- weg, net buiten Holten, valt niet onder de doelgroep voor wie de gemeente nade re regels wil opstellen. En dus maakt eigenaar André Struik zich geen zorgen. ZIE PAGINA 13 Als de gemeente en de pro vincie Overijssel akkoord gaan, begint Henny van Coe- verden een mini-camping aan de Schuppertsweg. ZIE PAGINA 13 HOLTEN - Vanwege de enorme belangstelling wordt de film Zwartboek nogmaals vertoond in de ontmoetingsruimte van het Dorpshuis. Dat gebeurt op donderdag 6 maart vanaf 20.15 uur. De entreeprijs is 3,50 euro en dat is inclusief een kop koffie of thee. Zwartboek van regisseur paul Verhoeven was een regelrechte kaskraker met meer dan een miljoen bezoekers. De hoof drollen worden vertrolkt door Carice van Houten, Thorn Hof fman en Dolf de Vries. Het ver haal gaat over de joodse Rachel. Als haar onderduikadres wordt gebombardeerd, probeert ze over te steken naar bevrijd ge bied. De vluchtpoging wordt verraden, maar Rachel weet te ontkomen. Ze sluit zich aan bij het verzet en legt als Ellis de Vries contact met de hoge Duit se SD-officier Miintze. Deze is erg van haar onder de indruk en biedt haar onbedoeld de gele genheid het verzet van informa tie te voorzien. Müntze laat Ra chel ook niet onberoerd. De be vrijding van een groep gevan gen genomen verzetslieden mislukt en Rachel wordt door beide partijen als verraden aan gewezen. Met niets meer te ver liezen, ontdekt ze wie de werke lijke verrader is. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whk.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers; 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: Spectrum Wonen gaat aan I de Lageweg zes nieuwe wo- I ningen bouwen. Het worden levensloopbestendige wo ningen, waarbij de bewoners ook alleen op de begane grond kunnen wonen Wat de luchtdruk verdeling be treft, die wordt bepaald door een aantal lagedrukgebieden die van Ilsland over Schotland naar Scandinavië trekken. Een hoge drukgebied vanaf de Azo- ren trekt naar het noorden toe. Hierdoor komen we in een ster ke noordwestelijk stroming die storingen ver in Europa brengt. De aangevoerde lucht is koud en onstabiel van opbouw, deze zorgt bij ons voor enkele maart se winterse buien vooral op dinsdag. Woensdag krijgen we alweer van doen met een vol gend lagedrukgebied, fronten veroorzaaken veel bewolking en regen. Donderdag aan de ach terzijde van dit over Denemar ken naar het zuidoosten trek kende depressie zorgt dan voor een noordwestelijke circulatie. Rond vrijdag krijgt het naderen de Atlantische hoog meer in vloed op ons weer. Het wordt dan rustiger en droger, maar in het weekeinde kunnen alweer nieuwe frontale uitlopers tot het Noordzeegebied doordringen. Overdag wordt het zo'n 7,0 a 8,0 graden. In de nachten 2,0 gra den 3,0 graden. Weerman, Freddie Paalman. HOLTEN - Een loempiaatje maken, een Chinese lampion of zelfs een Japanse vlieger. Het kon allemaal op de kindermiddag in de Boschkamp, die volledig in het teken stond van het verre Oosten. Voor wie niet rustig wilde knutselen kon zich uitleven tijdens een lesje matrial arts. Judotrainer Daan Wilson bracht de kinderen de fijne kneepjes bij. foto: sanderscheperman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1