Glasvezel ook in Holten? Holtens Nieuwsblad j Verkiezing Regen, maar wel zachter Grote belangstelling Liesen Lente Drukte op het Holterbergplein SPEKTAKEL DAVID HULP VOOR PADDEN WERELDTIJDPAD NESTKASTJES PAGINA 10 Veel belangstelling MAC voorjaarsrit in de Beuseberg BOAKEBOUWERS HOLTEN -Reggefiber begint volgende maand met een vooronderzoek naar de mogelijkheden om een glasvezelnetwerk in Holten aan te leggen. Reggefiber houdt echter nog wel slag om de arm of het ook echt komt HOLTEN-De belang stelling voor de kavels van nieuwbouwwijk De Liesen is groot. Blijf op de hoogte IHoltens Nieuwsblad I NUMMER 08 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK. WEGENER.NL I Er wordt al druk gebouwd aan het decor voor het theaterspektakel David. Dit wordt in april opgevoerd op Kalfstermansweide. Kaarten hiervoor zijn te koop bij de VW. ZIE OOK PAGINA 5 De padden die aan de Broek- weg wonen, staan er niet al leen voor. Ze krijgen hulp bij het over steken van deze weg. Zo wordt voorkomen dat ze worden doodgereden. ZIE OOK PAGINA 5 Er is nog steeds geen groen licht gegeven voor de aanleg van het Wereldtijdpad. Wel is er vergunning door de ge meente afgegeven voor het plaatsen van paaltjes. Het wachten is op de Provincie.. ZIE OOK PAGINA 10 Kinderen kunnen zich tijdens de voorjaarsvakantie goed vermaken bij kinderboerderij Dondertman. Zo kunnen ze zelf nestkastjes maken. Voor koolmezen bijvoorbeeld of de pimpelmees. De boakebouwers zijn alweer druk in de weer met hout ha len voor het paasvuur. Zo ook Dijkerhoek. Deze groep gaat zeker voor de bult met de meeste in houd. ZIE OOK PAGINA 3 Van het gerucht dat Holten zou worden overgeslagen is niets waar, zo meldt Herman van Voorst van Reggefiber, dat on der het Reggeborghconcern van de familie Wessels valt. Van Voorst heeft er vertrouwen in dat ook Holten op de glasvezel kan overstappen, maar houdt nog wel een slag om de arm, omdat eerst de resultaten van het vooronderzoek bekend moeten zijn. Pas dan is duidelijk of een in vestering om over te gaan op glasvezels verantwoord is. Van Voorst verwacht eind maart meer zekerheid te hebben. Rijs- sen is al een stuk verder. "Daar gaat op 2 april de eerste schop de grond in", stelt Van Voorst. Vier technische schakelstations zijn inmiddels al gebouwd en ook zijn de vereiste vergunnin gen binnen. Als aannemer is bouwbedrijf Volker Wessels Infra uit Zwolle gecontracteerd. Zoals bekend ondersteunt de gemeente Rijssen-Holten de aanleg van het glasvezelnet werk dat dataverkeer als inter net veel sneller maakt. Dijkerhoek werd als eerste in Twente aangesloten op de snel le glasvezels. In Rijssen zijn de werkzaamheden onder net werkaanbieder TwenNet on dergebracht. Woordvoerder Niezink van TwenNet verwacht dat alle aansluitingen in Rijssen in december gemaakt zijn. "Daarna is Holten aan de beurt", aldus Niezink. "Maar mogelijk start de voorinschrij ving eerder." Bij het vooronderzoek in Hol ten spelen onder andere demo grafische gegevens een rol." LEES VERDER OP PAGINA 5 HOLTEN - Zowel het handbalda mesteam als Malou Hoefman zijn de Holtense winnaars bij de gemeentelijke sportverkiezingen die afgelopen vrijdagavond in Lucky Co werden gehouden. Het handbalteam won als Sport ploeg van het Jaar, terwijl Malou Hoefman zich Sportvrouw van het Jaar mag noemen. De hand- balsters maakten promotie naar de hoofdklasse en reizen door heel Nederland om wedstrijden te spelen. Malou was onderweg tijdens de uitreiking. Zij reed naar huis van een wedstrijd waardoor ze niet aanwezig kon zijn. Maar wel telefonisch, zodat ze toch kon horen dat ze de titel had ge wonnen. Malou Hoefman werd vorig jaar Overijssels kampioen in de dressuur, klasseZl. Het jaar ervoor werd ze tweede. Ook op het Nederlands kampioenschap was ze aanwezig in de Zl. Het le verde haar de tiende plaats op. LEES VERDER OP PAGINA 18 Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft, tot woensdag proviteren we nog van het hogedrukgebied wat ons zonnig en koud winterweer heeft gebracht. Er is dan nog wei nig stroming in de atmosfeer. Donderdag is het hogedrukge bied weggetrokken naar het zuidoosten van Zuid-Europa. Depressies op de Oceaan krijgen dan meer vat op ons weer, waar door storingen op de Oceaan weer naar ons land kunnen doordringen. Dat betekent dat het licht wisselvallig weer wordt. We moeten op minder zon reke nen doordat er meer bewolking is. Regelmatig valt er wat motre gen of regen. Ook zal het bedui dend zachter worden. Overdag moeten we rekenen op 11.0 a 12.0 graden. De nachten gaan ook vorstvrij verlopen met 5.0 a 6.0 graden. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuid-wes ten. Kijken we ver vooruit dan zien we op de weerkaarten geen terugkeer van koud winterweer. Conclusie: de winter is voorbij. Weerman, Freddie Paalman HOLTEN - Alhoewel het best koud aanvoelde, zochten velen toch het bos op om te wandelen of lekker te genieten van de zon. Het was dan ook een drukte van jewelste op het Holterbergplein bij Natuurdiorama Holterberg. Met auto's, motoren, fietsers en wande laars. Even een bakkie koffie en daarna weer genieten van de mooie natuur. foto: johan bolink Dat zegt Jan Henk Berendsen van Robers Makelaardij. Hij ver wacht dat er aanmerkelijk meer inschrijvingen binnen komen dan er kavels beschikbaar zijn. Vanaf maart kan er bij de ge meente worden ingeschreven voor een woning in De Liesen. Via een gemeentelijke adverten tie wordt duidelijk gemaakt hoe belangstellenden kunnen han delen. Volgens Berendsen is er veel animo om in De Liesen te gaan wonen, juist omdat het zo lang geduurd heeft met de ont wikkeling van alle plannen. "We verwachten veel belangstelling en overinschrijvingen omdat er jarenlang niet gebouwd is in Holten. Het heeft gewoon heel lang op zich laten wachten", al dus Berendsen van Robers Ma kelaardij die zich als de enige makelaar met De Liesen bezig houdt. Het merendeel van de ongeveer 550 huizen die op De Liesen zul len verrijzen wordt gebouwd door Roosdom-Tijhuis. Als de belangstelling voor de kavels in derdaad zo groot wordt als Be rendsen verwacht dan zal er ge loot worden wie de kavels krijgt toegewezen. Berendsen spreekt in dat geval van een 'transparan te' loting. De Liesen wordt aan de westzijde van Holten gereali seerd tussen de Larenseweg en de Liezenweg. f Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het fl Holtens Nieuwsblad. 1 Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op I het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander 1 abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter I Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? I Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. I E-mailen kan ook: abonnementen@whk.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. J 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 1 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) I Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: i Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1