Kapperszaak Drent verhuist Beweegproject ouderen DINSDAG Blijspel Beusebergers genieten van toneel Nieuwe dirigent Droog maar wel bewolkt Blijf op de hoogte H0lteilS NlCUWSlltafl 12 FEBRUARI 2008 HOLTEN - De kappers zaak van Wander Drent aan de Oranjestraat gaat verhuizen naar het nieu we appartementencom plex de Meenhorst. Na meer dan 60 jaar gaat kapper Drent naar andere plek in centrum Holten VOLKSTUINEN REINAARDUS THORBECKE DE MEENHORST RABOPROJECT V jgfgl HOLTEN - Bewoners van de kern Holten die tussen de zestig en zeventig jaar zijn en onvoldoende bewe gen krijgen van de gemeen te de mogelijkheid om daar verandering in te brengen. Holtens Nieuwsblad NUMMER 07 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Hel complex moet nog ge bouwd worden. Drent hoopt halverwege 2009 met de nieuwe zaak te kunnen beginnen. Het koopcontract is al ondertekend. Zoon Mark Wander en vrouw Willy verhuizen mee naar de Meenhorst. Willy blijft de da mesafdeling voor haar rekening houden. Wat er met het oude pand aan de Oranjestraat ge beurt, waar ook het woonhuis van Drent bij hoort, is nog niet duidelijk. Met de verhuizing komt een eind aan meer dan zestig jaar kappersactiviteiten door de Drents in het pand aan de Oranjestraat. "Mijn vader is er na de oorlog begonnen", zegt Wander die dezelfde voornaam heeft als zijn vader én zoon, zij het dat zijn zoon er de naam Mark extra bij kreeg. "Ik ben ik 1964 als kapper begonnen. Ik heb zes jaar in Almelo gezeten, een paar jaar Doetinchem ge daan en in '72 ben ik bij mijn vader in het pand aan de Oran jestraat begonnen", aldus Wan der Drent. Het initiatief voor de verhuizing lag bij zoon Mark Wander. "Het heeft met een stukje toekomst te maken", legt Mark Wander uit. "We komen straks dichter bij het centrum te zitten en daar lopen mensen toch wat makke lijker naar binnen. Wat de vloeroppervlakte betreft wordt het iets groter, maar er moet nog wel een keukentje van af. Samen met de interieurbou wers zijn we al druk bezig met het inrichten. Ik wil er eigenlijk nu al wel heen, maar ze moeten eerst nog een jaar bouwen. Het is niet zo dat we er van vandaag op morgen al in kunnen." LEES VERDEROP PAGINA De volkstuinen op 't Vletgoor krijgen een nieuwe plek aan de Oude Deventerweg. Hier voor wordt woensdag 13 fe bruari een bijeenkomst ge houden in het gemeente huis. ZIE OOK PAGINA 3 Reinaardus Vis heeft er een behoorlijke concurrent bijge- kregen op Kalfstermanswei- de. Hij maakt bezwaar bij de gemeente. Mocht dit niet baten, dan denkt hij erover de winkel te sluiten. ZIE OOK PAGINA 5 Zeer verbaasd was Martijn Spijker tijdens het Liberaal Café van de VVD. Henk Kamp liet hem naar voren roepen, zodat hij de Thor- beckepenning in ontvangst kon nemen. ZIE OOK PAGINA 5 Het nieuwe appartementen complex De Meemhorst bij de Rabobank, wordt vanaf maart gebouwd. Er zijn nog enkele apparte menten en winkelruimte te koop. ZIE OOK PAGINA 13 Zowel het Openluchtspel in Dijkerhoek als de EHBO in Holten zijn genomineerd voor de Raboproject Prijs Ex tra. ZIE OOK PAGINA 13 BEUSEBERG - Leden van Buurtvereniging Beuseberg brachten in café De Wippert vrijdag 8 en zaterdag 9 februari het toneelstuk Aan het eind van de regenboog, van Hans van Wijngaarden. Het spel ging om mevrouw Stam, een goede gastvrouw (weduwe) met haar vlotte zoon Hans (student), die kamers verhuren om een centje bij te verdienen. Beusebergers genoten met volle teugen van het blijspel dat de buurtvereniging op het podium bracht. foto: johan bolink HOLTEN - De Holtense Muziek vereniging HMV heeft na acht jaar afscheid genomen van haar diligente Alike Jonkman. Na een mooie speech van de voorzitster van de supporters Alie Pinkert en de speech van de voorzitter van HMV, Gerhard Voordes, speelden de orkestle den nog eenmaal onder leiding van Alike haar favoriete stuk 'Hi- ne et Hine'. Dit stuk speelde HMV ook tijdens haar laatste na jaarsconcert Na een korte terugblik op alle mooie momenten die HMV sa men met Alike beleefde en een afscheidsspeech van Alike zelf, was het toch echt tijd om af scheid te nemen. Lang hoefde HMV echter niet zonder dirigent te spelen, want op 22 januari begon Raymond Waanders. Men kan HMV onder leiding van Raymond voor het eerst beluiste ren tijdens het Voorjaarsconcert dat op 4 april in de Kandelaar ge houden zal worden. Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft, die wordt de komende pe riode bepaald door een hoge- drukgebied dat met het centrum boven het midden van Europa ligt. Dit hogedrukgebied blijft de komende dagen boven Europa wat rond hangen. Wij zitten aan de westkant van het systeem waardoor er een zuidelijke stro ming staat, met aanvoer van zachte en stabiele lucht. Storin gen van Oceaan depressies die trekken over Schotland naar het noorden weg. Woensdag komt het centrum van het hogedruk gebied meer boven Zuid-Scandi- navië te liggen. Daarmee draait de stroming meer naar het oos ten toe. We krijgen dan aanvoer van wat koudere lucht. Dit bete kent voor het weer dat het droog blijft maar er is meer bewolking, waardoor we de zon wat minder zullen zien. We raken het te zach te weer voor februari kwijt. In de nacht meest lichte vorst van -1.0 a -2.0 graden. Overdag wordt het niet warmer dan 4.0 a 5.0 graden, normaal voor februari. Weerman, Freddie Paalman Het stadsbestuur heeft daartoe een speciaal project in het leven geroepen namelijk SMALL. Het 'beweegproject' werd in het najaar van 2006 voor het eerst in Rijssen uitgevoerd en vervol gens in 2007 nog een keer. Dit project is daarop een ver volg. Volgens Geurt Leppink, breedtesportconsulent van de gemeente, is het belangrijk dat ouderen meer gaan bewegen. "Uit onderzoek blijkt namelijk dat het op peil houden van fit heid en gezondheid met het klimmen der jaren steeds be langrijker wordt." Het project omvat een program ma van acht weken waarin de deelnemers eerst op hun fitheid worden getest om vervolgens kennis te maken met verschil lende bewegingsactiviteiten. In totaal zijn vijf bijeenkomsten gepland waarvan de eerste op dinsdag 18 maart is in de kanti ne van voetbalvereniging Holten op sportpark Meermanskamp. Bij de deelnemers wordt dan een fitheidstest afgenomen. Ook wordt dan meer informatie gegeven over het programma en wordt er een stappenteller uitge reikt. LEES VERDER OP PAGINA 18. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat Dhr./ mevr.: speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten Adres: laten liggen, staat wel uitgebreid in het Pnctmrlc Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense oonp aa s nieuws wil, neemt nu een abonnement op Telefoon: het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter abonnee op: Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van p^r/ mevr minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Woonplaats: Postcode: Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Telefoon' Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whk.wegener.nl. Bankrekening: Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten, 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) Handtekening: 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1