Excellent wint optocht Holtens Nieuwsblad Schaatsen voor lucht DINSDAG Plek collectie Nagelhout Wisselvallig Rietsubsidie Indianen scoren zeer goed bij optochtjury 5 FEBRUARI 2008 NBVP DIJKERHOEK MOSSINKSERF KEUNEFEESTEN CARNAVAL FOTO S CARNAVAL KEUNEDARP-Met een half puntje verschil, heeft Club Excellent ge wonnen van Club Gigan tisch. Excellent is met 143,5 punten de winnaar geworden van de Keune- darpse carnavalsop tocht. Maar liefst 62 deelnemers aan Keunedarpse carnavalsoptocht Blijf op de hoogte Carnaval —8 Holtens Nieuwsblad NUMMER 06 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL DIJKERHOEK - Vrouwen van Nu in Dijkerhoek houdt dins dag 19 februari de afdelings avond bij Partycentrum het Bonte Paard. Uitgenodigd als gastspreker is dit keer Dhr. Bloom. Hij zal een lezing geven over acu punctuur. Er is een plan gemaakt om de beplantingsvakken aan het Mossinkserf tegenover de huisnummers 5-41 om te vormen. Het gaat hier voor namelijk om het verwijderen van de beplanting zodat de situatie overzichtelijker en vi sueel aantrekkelijker wordt. Het lijkt nog ver weg, maar in september worden de Keunefeesten weer gehou den. De eerste artiest is in middels bekendgemaakt. Ed win van Hoevelaak staat na melijk geprogrammeerd voor de zondagmiddag 14 september. Het is weer carnaval in Keu- nedarp. Nog tot en met dins dag 24.00 uur is het feesten geblazen in de cafés. Met on der meer het keun verbran den en Het Geding, om 23.11 uur geeft de Prins de sleutel van Holten terug aan de burgemeester. Op de website www.mid- weekspecial.nl staan vele fo to's van de sleuteloverdracht, goodwillavond en optocht van carnavalsvereniging De Fienpreuvers. Deze zijn gratis te downloaden. Bij de grote loopgroepen heeft Club Tiet Zat gewonnen, bij de kleine wagens Club '90 en friends en bij de kleine loop groepen, de Pink Ladies. De pu blieksprijs ging naar Club '90 en friends en originaliteitsprijs naar Velocitas. Deze laatste groep en de groep van Gert van Evèrtjes, gaven een waarschuwing richting Ra dio 350. "Radio 350 is de weg kwiet! Wiej wilt Keunedarper Radio met Freddie", stond op pamfletten die werden uitge deeld. De leden van Velocitas hadden maskers op met het gezicht van Freddie Paalman. "Houdt Fred die in de lucht", stond op hen wagen. Daarop een grote lange mast met in top de afbeelding van Freddie. "Geen gelul, Fred die blijft bij 350." Door de grote populariteit van Freddie Paal man in Keunedarp, lijkt er 'ja loezie' in het spel bij het Rijs- sense deel van de vrijwilligers van Radio 350. Door het weige ren van het live uitzenden van Holtense reportages die door Freddie zijn gemaakt en het op leggen van een spreekverbod, lijken ze hem de deur te willen wijzen. Een doom in het oog bij Velocitas en de groep van Gert van Evertjes, die er hun cama- valsthema van hebben ge maakt. Club Gigantisch hadden gekozen voor een kaartspel. "Pokeren is nu helemaal in, dus met carnaval iedereen all-in", stond er op de wagen. Hierop bewegende kaarten, een poker tafel en een meer dan levens grote werkende gokkast. LEES VERDER OP PACINA 7 KEUNEDARP - Club Excellent werd met 143,5 punten de winnaar van de carnavalsoptocht die afgelopen zaterdag werd gehouden. Deze vriendenclub had gekozen voor het thema Indianen. foto: johan bolink HOLTEN - De kunstcollectie van J.P. Nagelhout moet in een aparte zaal van het toekomstige Kulturhus komen. Dat is de in steek van de Stichting Collectie Nagelhout Holten. "We willen het liefst dat er in het Kulturhus een aparte zaal wordt ingericht voor de collectie", stelt Jan Wil lem Lubberhuizen, de voorzitter van de stichting. Probleem is echter dat de gemeente bij de plannen voor het Kulturhus geen rekening heeft gehouden met de collectie van Nagelhout, zo schetst Lubberhuizen. Op 14 februari is er overleg tussen de stichting en de gemeente. LEES VERDER OP PACINA 14 Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdrukverdeling be treft, die wordt opnieuw weer bepaald door een aantal lage drukgebieden die ook weer van af de oceaan over Schotland naar de Noordzee en Scandina vië koerst. Een hogedrukgebied ligt boven Zuid-Europa en de Middellandse zee. Tussen deze twee systemen in staat opnieuw een zuidwestelijke stroming met aanvoer van zachte en vochtige lucht. Het wordt deze week dus opnieuw weer een wisselvallige week. Er is veel be wolking en regelmatig valt er re gen ofbuien. De zonzal nogwel regelmatig zich laten zien. Ook februari volgt voorlopig het voetspoor van januari die ook al te zacht was. De nachten verlo pen geheel vorstvrij met 4.0 a 5.0 graden. Overdag te zacht voor de tijd van jaar met tempe raturen van 9.0 a 10 graden. Bij dit alles staat een matige tot vrij krachtige zuidwesten wind. Weerman, Freddie Paalman HOLTEN - Voor het vernieuwen van een rieten dak is aanvraag van subsidie mogelijk. Dit kan uiterlijk tot 1 maart bij de ge meente. HOLTEN - De schaatstocht op de Oostenrijkse Weissensee van Gerdien Ophof en Susan Boode uit Holten heeft liefst 140.000 euro opgebracht. Het geld is be stemd voor een onderzoeks team van het Wilhelmina Kin derziekenhuis in Utrecht dat on derzoek doet naar Cystic Fybro- sis ofwel taaislijmziekte. Ophof (46) en Boode (31) gingen met een groep van dertig dames uit heel Nederland naar de Weis sensee om de toertocht over 200 kilometer te schaatsen. "Het ini tiatief kwam ruim een jaar gele den van een moeder uit Hoorn die een dochter heeft die lijdt aan taaislijmziekte. Zij wilde graag in Oostenrijk schaatsen en dat koppelen aan een goed van de Hoomse las in een blad van de patiëntenvereniging. Op hof meldde zich aan en al gauw vond ze in Boode een maatje om mee te doen. Beiden zijn lid van AV Holten. Ophof: "We hebben aantal gezamenlijke trainingen gedaan in Thialf en in Bidding huizen. Marja Vis heeft ons ge traind en ook Yvonne van Gen- nip op de Jaap Edenbaan in Am sterdam. Voor de rest hebben we heel veel zelf getraind. En er zijn veel acties geweest om geld in te zamelen. We voelen ons heel erg gesteund door de men sen in Holten. Dat heeft ons enorm verrast. Nergens vonden we een dichte deur als we aan klopten." Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whk.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) n 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon:iï Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1