Meedoen aan spektakel? Jongeren en verslaving Crossloop Perioden met regen Blijf op de hoogte HOlteilS NfctlffSMatt DINSDAG Carnaval Familie Vincent-Krekel Keunedarper van het Jaar VRIJWILLIGERS WETHOUDER CARNAVAL IDEEËNAVOND ZEBRAPAD HOLTEN - Stichting Theaterspektakel Holten houdt donderdag 31 ja nuari een open avond in de fabriekshal van het voormalige Waterloo, In dustriestraat 3 in Holten. Laatste kans om aan te melden voor Theaterspektakel David Holtens Nieuwsblad NUMMER 04 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL 22 JANUARI 2008 In de Rijssense bibliotheek werden afgelopen vrijdag de vrijwilligers van het jaar be kendgemaakt. Als Holtense vrijwilliger, werd uiteindelijk Nelly Stevens- Krekel gekozen. ZIE OOK PACINA 3 Het CDA zoekt naarstig naar een nieuwe wethouder, nu Wim Stegeman te kennen heeft gegeven ermee te wil len stoppen. Maar een goede opvolger vinden, blijkt nog niet zo gemakkelijk te zijn. ZIE OOK PACINA 5 Het carnaval bruist maar door. Is Keunedarp Lacht net achter de rug, of het mindervalidecarnaval staat alweer voor de deur. Zater dag wordt gehouden in Snorrewind. ZIE OOK PACINA 5 Dijkerhoekers hebben na zit ten denken over de toekomst van hun dorpje. Wat ze graag verbeterd zouden zien. Dat zorgde voor goede ideeën die zullen worden verwerkt tot een plan. ZIE OOK PACINA IS De Cliëntenraad van Diessen- plas zagen graag een zebra pad over de Vrijheidslaan. Zodat de bewoners van het zorgcentrum veilig kunnen oversteken. De gemeente vindt het een goed idee. HOLTEN - De ouderraad van scholengemeenschap De Waer- denborch houdt bij Dieka van de Kruusweg in Markelo woens dag 23 januari om 20.00 uur een avond over verslavingsproble matiek onder jongeren. Elke week staan er verhalen in de krant over kinderen die zich 'verdrinken' in overmatig alco holgebruik of zelfs enige tijd in coma liggen. Of over kinderen die in aanraking komen met drugs, meestal vrijwillig maar soms ook niet. De jeugd heeft de toekomst. Ouders gunnen hun kind ook vast een goede toe komst. Dat kan alleen als de school en de ouders samenwer ken. Op De Waerdenborch krij gen de kinderen een goede voor- gebruik en de leraren zijn alert op de signalen die leerlingen af geven. De ouderraad vindt het ook van belang dat ouders meer weten over verslavingsproble matiek. Soms onderschatten ouders het drank-probleem van hun kind en worden signalen die hun kind afgeeft niet her kend. Een preventiemedewer ker van Tactus zal voorlichting geven over: hoe de ouders het kind kunnen voorbereiden op de omgang met genotmiddelen; wat de ouders kunnen doen als hun kind gaat experimenteren; hoe weten de ouders of hun kind riskant gebruikt? Tot slot verzor gen enkele leerlingen een optre den en is er een 'disco', waarbij iedereen kan genieten van een Wilt u op de hoogte blijven van alles wat Dhr./ mevr.: speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten Adres' laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad, ostcode: Wie geen week zonder het laatste Holtense Woonplaats: nieuws wil, neemt nu een abonnement op Telefoon: het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter abonnee op- Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van Dhr mevr minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Adres: Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Woonplaats: Postcode: Opsturen naar; Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Tplpfnnn Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whk.wegener.nl. Bankrekening: Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) Handtekening: 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers; 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) HOLTEN - De Holterberg is za terdag 26 januari het strijdto neel van de derde wedstrijd van het OAD Reizen crosscircuit dat dit seizoen al weer voor de elfde keer georganiseerd wordt De organisatie die in handen is van de AV Holten is al weken druk in de weer om alles goed geregeld te laten verlopen en dat de verschillende parcoursen er weer netjes bij liggen. Na de eerste twee wedstrijden in Nijverdal en Rijssen hebben zich ook dit seizoen weer bijna driehonderd lopers op de diver se afstanden ingeschreven zo dat we ook in Holten weer een grote groep aan de start ver wachten met diverse regionale toppers. Maar ook een grote groep recreatieve lopers die ge woon lekker een aantal pittige crossen wil lopen. ZIE VERDER PAGINA 15 Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk verdeling be treft, die verandert eigenlijk nog niks. Ook deze en de komende week wordt bepaald door lagedruk gebieden die op de Oceaan over de Britse Eilanden naar Scandi navië trekken. Een Azoren ho- gedrukgebied ligt boven het Iberisch Schiereiland en boven de Alpen. Maar dit hogedrukge- bied komt niet genoeg naar bo ven toe om storingen die over ons land trekken tegen te hou den. De scheiding van warme lucht in het zuiden en koude lucht in het noorden ligt precies over ons land, met als gevolg nu en dan perioden met regen. Elke dag is er vrij veel bewolking en zijn de regenkansen groot. Van de zon hoeven we niet al te veel te verwachten. Verder komt de maximumtemperatuur uit op 9.0 a 11.0 graden. Zo ver als we nu kunnen kijken op de weer kaarten is er nog geen enkel winterweer te wachten. Weerman, Freddie Paalman. Tot nu toe gaven zich naast de benaderde verenigingen een kleine honderd jonge mensen op om mee te doen aan het' Theaterspektakel David, dat op 25 en 26 april op de Kalfster- mansweide gestalte zal krijgen. Deze open avond is bestemd voor allen die zich al opgaven en voor mensen die overwegen een bijdrage aan het Theater spektakel David te geven. Deze avond is de laatste kans om mee te doen. Op de avond wordt de verhaallijn gepresen teerd. Een gedeelte van het de cor staat al in de fabriekshal, zo dat men de sfeer van het theaterspektakel al kan voelen. Overigens het hele decor kan niet in de hal, omdat ze te groot is voor deze niet te kleine fa briekshal. Op de avond van 31 januari worden ook afspraken gemaakt over wie, wanneer en voor welk onderdeel van het theaterspek takel oefent of aanwezig moet zijn om te bouwen, te schilde ren of een andere klus te doen. Dus komt allen op 31 januari om 19.30 uur naar Waterloo, In dustriestraat 3. Op deze avond begint in de fabriekshal ook de verkoop van de kaarten voor het Theaterspektakel David. Ook kan men voor 25 euro vriend worden van het Theater spektakel David met alle gad gets die daarbij horen: een toe gangskaart naar keuze; twee consumptiebonnen; een T- shirt met het unieke David-lo- go; een kussentje met het Da- vid-logo; een programmaboek je; dat alles verpakt in een tas met David-logo. Vanaf 1 februari zijn de kaarten (7 euro) ook in de voorverkoop bij boekhandel Heusinksveld en het VW-kantoor. HOLTEN - Familie Vincent-Krekel werd afgelopen zaterdag tijdens Keunedarp Lacht! gekozen tot Keunedarper van het jaar. Of zo als Eric zelf zei: "Als beste keun van Keunedarp." Lees verder op pagina 3. foto: johan bolink

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1