Nominatie openluchtspel Holtens Nieuwsblad Bussen naar carnaval Weekkrant in noorden Iris helpt senioren Vosman naar Hoog Holten? Druk Veel carnavaleske activiteiten komende weken PAGINA 9 Edwin van Hoevelaak krijgt eigen a-soap IDIJKERHOEK - Het Openluchtspel Dijker- hoek komt steeds beter op de kaart te staan. Stichting maakt kans op 5.000 euro bij Rabo Project Prijs LAMPIONOPTOCHT MANS VAN SANGEl RENOVATIE HAAR GOED DOR Blijf op de hoogte BRUNCHEN Mens Nieuwsblad jjUMMER 03 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Stichting Openluchtspel Dijker- hoek dingt dinsdag 11 maart de mee naar de Rabo Project Prijs waarbij 10.000 euro te verdelen valt. Dijkerhoek is een van de drie genomineerden voor deze cultuurprijs. De winnaar ont vangt 5.000 euro, de nummer twee 3.000 euro en de nummer drie nog altijd 2.000 euro. "Dat hebben we in ieder geval al", zegt voorzitter Johan Wiersma. Hij hoopt op veel bijval tijdens de ledenvergadering van de Ra bobank op 11 maart. "Het liefst winnen we natuurlijk die vijf duizend euro. We hebben ons ingeschreven voor die cultuur prijs en ook een motivatie gege ven. Nu moeten we ons nog goed zien te presenteren op de bijeenkomst van 11 maart." Met de stichting van Wiersma loopt het toch al lekker, want de veiling tijdens de nieuwjaarsre ceptie van partycentrum 't Bonte Paard in Dijkerhoek le verde 3.000 euro op voor het openluchtspel. Initiatiefnemers van de veiling waren Hens en Hanneke Janssen die pas ge trouwd zijn. Zij kregen van hun kameraden als cadeau een mi- ni-bike in onderdelen. En dat met de opdracht de bike in el kaar te zetten en te veilen voor een goed doel. Dat goede doel werd de Stichting Openlucht spel Dijkerhoek, maar de Jans- sens besloten nog meer dingen te gaan. veilen. "We dachten van dan kunnen we net zo goed meer dingen gaan veilen", al dus Hens Janssen. De bike le verde uiteindelijk 335 euro op, maar ook werd een schoon- maakteam in de aanbieding ge daan. Een ochtendje schoon maken door vier dames bracht 175 euro in het laatje. De kok- aan-huis in de persoon van Geert Roeterdink was goed voor liefst 650 euro. LEES VERDER OP PAGINA 11 HOLTEN - Wie zaterdag 19 januari naar Keunedarp Lacht! wil in de Poppe, kan ook met de bus gaan. Om ongeveer 19.00 en 19.20 uur rijdt er een bus vanaf sporthal 't Mossink. De bus zal daarna tussen stops maken bij de Fietswe- reld. Cl000, Bierlokal am Bahnhof, Vosman en daarna doorrijden naar de Poppe. Een retourtje kost 3 euro. Meer informatie over het evenement Keunedarp Lacht!, is te lezen op pagina 17. Om de verjaardag van konin gin Beatrix te vieren wordt er donderdag 31 januari om 19.00 uur een lampionop tocht gehouden. Deze start bij Diessenplas en is bedoeld voor kinderen. ZIE OOK PAGINA 9 Mans van Sangel heeft de columns van 2006 die in het Holtens Nieuwsblad hebben gestaan, gebundeld in een boekje. Dit is tot 18 januari met korting te bestellen bij boekhandel Heusinkveld. ZIE OOK PAGINA 9 De renovatie van woonwijk de Haar is vorige week afge rond met het planten van een okkernoot. Daarnaast gingen leerlingen van de Haarschool op pad om zwerfvuil te zoeken. ZIE OOK PAGINA 11 Fietsen voor een goed doel kan komende zondag bij Meermanskamp. Deze tocht is bedoeld voor moutainbi- kers. ZIE OOK PAGINA 19 HUL l EN - Prins Suvee van Pampus en Adjudant Kiki gaan een drukke tijd tegemoet. Is afgelopen zaterdag net het Prinsenbal ge houden, komend weekend staat het volgende evenement alweer op het programma: Keunedarp Lacht! Ook weer in de Poppe. Met artiesten als Karei van de Kate, Aaltje en Trijntje, Sploder Revue, dansgroep Hester Paalman, de Hoolter Korhanen, de Braandheul- tjes en de Heeren van Twenthe. Het evenement begint om 20.00 uur. Er rijden bussen. FOTO IOhan bounk HOLTEN - Huurders vanaf 60 jaar van de woningcorporaties De Goede Woning en Spectrum Wonen kunnen vanaf 16 januari in de gemeente Rijssen-Holten gebruik gaan maken van de Iris- consulent van Thuiszorg Noord West Twente en ZorgAccent. 'Iris' is een samenwerkingspro ject van aanbieders op het ge bied van wonen, welzijn en zorg en heeft als doel een bijdrage te leveren aan het langer zelfstan dig wonen van senioren. De deelnemende partijen zijn Thuiszorg Noord West Twente, ZorgAccent en de woningcor poraties Spectrum Wonen en De Goede Woning. HOLTEN - Remco Vermeulen van hotel Hoog Holten wil res taurant Vosman graag overne men. De eerste gesprekken met de groep van investeerders rond Marinus van Brussel zijn al ge voerd. "We zijn zeker geïnteres seerd, maar we zitten nog in een oriënterende fase", zegt Remco Vermeulen die al veertien jaar op Hoog Holten zit en die zaak ook wil behouden. "Ik heb nog ambitie om er iets bij te doen, om een nieuwe zaak op te zet ten." Voor Vosman heeft Vermeulen al wei ideeën. "Het moet een zaak worden waar je makkelijk naar binnen loopt. Een piek waar je goed kunt lunchen of adering kunt houden. En het restaurant moet natuur lijk goed zijn, maar niet te hoog gegrepen. Een beetje trendy moet het worden. Voor een leu ke prijs moet je goed kunnen eten", aldus de chef van hotel Hoog Holten. Onduidelijk is nog of de geplan de woningbouw achter Vosman doorgaat. "Er wordt over wo ningbouw nagedacht, maar het is nog de vraag wat ze er mee willen." Rijssenaar Van Brussel kocht Vosman begin dit jaar van Gerard Brands. Brands hield Vosman tot en met 23 december open. Het van 1892 gedateerde Vosman was twintig jaar in de familie. De voornaamste reden om het goedlopende restaurant van de hand te doen lag voor Brairds in de gezinssfeer. Witt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Hotte rise nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR I Enschede t.a.v. service-afdeling. I E-mailen kan ook: abonnementen@whk.wegener nl. I Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten, 151,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) - Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: ENSCHEDE - Dé Weekkrant van Wegener Huis-aan-huis- Media verschijnt vanaf 15 janu ari ook in de provincies Gronin gen en Friesland in een oplage van respectievelijk 251.000 en 266.000 exemplaren. Met twee uitgaven - dé weekrant Gronin gen en dé Weekkrant Fryslan - creëert Wegener Huis-aan- huisMedia een aanvulling op haar productportfolio en ver spreidingsgebied. Speciaal voor ouderen die zich eenzaam voelen, wordt er in de Boschkamp een brunch gehouden. Hiermee krijgen ze de mogelijkheid om in contact te komen met anderen. ZIE OOK PAGINA 3

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1