Imca, Marianne, Edsilia en Thomas naar Fiv 50+ beurs Praxis Spoelerstraat 23 Rijssen ie^)verijssel Bekendmaking Dinsdag 15 januari 2008 18 HENGELO - Niemand minder dan Imca Marina, Marianne Weber, Edsilia Rombley en Thomas Berge geven een op treden tijdens de Fiv 50+ beurs. Plaats van handeling is het Expo Center in Hengelo van 21 tot en met 24 februari. Naast deze artiesten worden er op elke beursdag ook optre dens verzorgd van kunste naars die het publiek verma ken met schilderen, Oosterse fenomenen, sneltekenen en theater. Op de vrijdag staat de beurs in het teken van de speciale kleinkinderendag. Op a's en oma's kunnen dan sa men met hun kleinkinderen naar de beurs. De kleintjes worden dan vermaakt met een ballenbak, springkussen, au tocircuit, een clown en schminktafels. Er heeft zich een groot aantal ondernemers aangemeld die op de beurs een workshop ver zorgt. Iedereen kan dan onder meer aan de volgende works hops meedoen: bloemschik ken, heaiende edelstenen, as trologie, salsa dansen, 50+da- ting, pc-intemet-email, web loggen, digitale fotografie en golfen. Meer dan twintig producen ten van Twentse streekpro ducten laten hun lekkernijen zien en proeven. Onder lei ding van topkok Jan Vos wor den er in de beurskeuken al lerlei heerlijke gerechten ge kookt samen met en voor de bezoeker. Effing Hoveniers uit Losser presenteert een prachtige me diterrane binnentuin waar on der meer prachtige eeuwen oude olijfbomen getoond wor den. Binnenkort volgt veel meer nieuws over deze beurs voor actieve ouderen. Start met vernieuwen carpoolplein Holten en Enter Binnenkort start provincie Overijssel met de verplaatsing en uitbreiding van carpoolplein 'De Haspel' aan de N350 nabij de A1 te Holten. Reden hiervoor waren klachten van omwonenden over overlast van auto's door gebrek aan parkeerruimte, maar ook vermeende criminaliteit Het huidige carpoolplein aan de N350, provinciale weg gedeelte Markelo-Holten ter hoogte van de Heideweg, heeft een capaciteit van 30 carpoolplaatsen. Het nieuwe carpoolplein wordt gerealiseerd aan de overzijde van de Heideweg, ter hoogte van de Langstraat op het voormalig opslagterrein van de gemeente Rijssen-Holten. Het nieuwe carpoolplein heeft een omvang van 62 carpoolplaatsen en wordt voorzien van een fietsenstalling, carpoolcontactbord en deugdelijke verlichting. De verplaatsing/uitbreiding is in nauwe samenwerking met de gemeente Rijssen-Holten totstandgekomen. Daarnaast wordt binnen enkele weken gestart met de reconstructie en uitbreiding van het carpoolplein 'Enter'. Dit plein is gelegen aan de Entersestaat tegenover de klompenfabriek ter hoogte van de afslag bij de N347, provinciale weg gedeelte Goor-Rijssen. Deze r^constructie/- uitbreiding yvordt in nauwe samenwerking met de gemeente Wierden gerealiseerd. De capaciteit van carpoolplein 'Enter' wordt verruimd van 45 naar 67 carpoolplaatsen De werkzaamheden aan het carpoolplein Holten en Enter, zijn dit voorjaar afgerond De aanleg/uitbreiding van de carpoolpleinen bij Holten en Enter gebeurt vanuit het actieplan 'Carpoolpleinen' (onderdeel van het provinciaal mobiliteitsbeleid) dat is opgesteld om het samen reizen te bevorderen. Inmiddels zijn in het kader van dit actieplan in nauwe samenwerking met de betreffende gemeenten, Rijkswaterstaat en de Regio Twente carpoolpleinen in Heino, Raalte, Holten, Rijssen, Markelo, Goor, Steenwijk ën Zwartsluis aangepast. Met de uitvoering van het actieplan Carpoolpleinen is in totaal een bedrag van ca. 500.000,- gemoeid. De gebruikers van de binnenkort aan te pakken carpoolpleinen bij Holten en Enter worden via tekstborden geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider van de provincie Overijssel, de heer F. Duin (telefoon 038 499 71 45). provincie stoiemax mmm n een «xnplm «huiftJestsystewn. U kum oulx^n+ml combineren ff n attijd mfopkeure >M «tjlyofe paneel-,glas- ot jptegcldleuren, passend btj uw spectfek» wensen. ten greep uit ons assortiment! PRAXIS

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 18