Gemengde gevoelens bij overname C1000 Vrolijk begin van koffieochtend Boekje Mans van Sangel in het Holtens Column Yoel je beter Agenda HOLTEN-Liefst 157 jaar was de winkel van Dikkers een begrip in Holten. Maar sinds 7 ja nuari 2008 is de zaak niet meer van de familie. An net Dikkers verkocht haar Cl000 Dikkers aan Schuitema, de organisa tie achter C1000. ANNET: ALLE KLANTEN BEDANKT' Dinsdag 8 januari 2008 HOLTEN - De eerste koffieoch tend van 2008 wordt vrijdag 11 januari om 10.00 uur gehouden in de ontmoetingsruimte van dorpshuis 'De Boschkamp' aan de Tuinstraat 2. Zeven deelnemers van een Zwolse Trekharmonicagroep zorgen voor een vrolijke start. Zij brengen volksmuziek uit de gehele wereld ten gehore. Tij dens hun oefenavonden laten zij de muzikale klanken regel matig vergezeld gaan van een dansje, niet ondenkbaar dat ook tijdens deze koffieochtend de voetjes van de vloer komen. De koffieochtenden worden eenmaal per maand georgani seerd. Toegang is gratis. HOLTEN - Mans van Sangel heeft een boekje uitgebracht in het Holtens dialect. Het is een bundeling van de columns Wis en Waarachtig die in 2006 in het Holtens Nieuwsblad hebben gestaan. Het geeft een overzicht van wat erin 2006 in Rijssen-Holten ge beurd is. Van Sangel verhaalt vanuit zijn eigen blikveld, en houdt de lezer een spiegel voor. Dat resulteert in leuke anekdo tes over hoe het leven in Holten en omgeving zich afspeelt en af speelde. Het boekje is te koop bij Boek handel Heusinkveld. Tot 18 ja nuari kost het boekje 12,95 eu ro. Daarna 14,95 euro. Annet Dikkers Annet Dikkers: "Aan de ene kant is het heel jammer dat de winkel weggaat uit de familie, maar aan de andere kant ben ik heel blij dat het nu rond is." Schuitema heeft de winkel in clusief de bakkerij overgeno- Ja wisse, wie bint de böch wier duur. Ie kiekt der tèèg'n an en as't dan één kèèr karso- amd is en de kèèrskes op'n Canadeez'n karkhof braandt wier, dan vlug de tied. Vuur dai der arg in hebt is het ööld- joarsdag en loat de melkbus- s'n óöns de harde knappers wier heur'n. S'oamds met het veurwark wawwe dit joar gauw kloar. Ie stökk'n ne veurpijl an en weg wasse. Ie zagg'n niks. De bör- gemeister is met den zwoarin mis op trad e wes um te kiek'n of ter nog wat verneeld wörd'n in de gemeente. Hij hef niks e zeene. Det wil nog neet zegg'n det ter ök niks ge buurd is. Verneel'n, wat driff mèèns'n der touw um det te doo? Hèèmaol in de sluur van kars- daag'n en öóld en niej, kómm ie tweed'n januari wier tut het besef van alle dag. Het is net oft een stuk lechter is as in december. Ie mött n'droad wier oppakk'n. In die èèrste wekke ne hööp niejoarsve- ziet'n en recepties en dan geet't in een roazend tempo wier duur. Röstig wördt het nooit. N'éént is drök met de carnaval en n'aandern kikk op't weerglas um te zeen of ter e schaatst kan word'n. De midd'nstanders bint an't ba- lanz'n en zóó hef iedereene ziene beslömmering'n. Op de niejoarsreceptie van de gemeente hè'k ne hööp leu de haand e schudt met een, ge luk in niejoar. De börgemeis- ter had't van een "geluksal niejoar" en doar sluut ik mie vuur de leu uut Riess'n ma bie an. Wat zal het nieje joar, Hoolt'n breng'n? Het hèèle gemeen telijk apparaat vertrek in april noar Riess'n noar het nieje gemeentehuus. Het huus in Hoolt'n wördt dan in e richt as kultuurhuus. Loawe hop- p'n det het vuur amoal brech wawwe der van verwacht. Hoe zöllt vèèrder goa met de poltiek. Zie snapt, hopp ik, amoal det het toch wat aans mött as in tweiduuzendzeu- me. Die verharding kan toch neet duur bliem'n goa. Mak kelijk is't neet. De plaats'n Hoolt'n en Riess'n verschilt volle van mekaa. Die verschil- l'n möi neet op één'n hööp gööi'n, um der een éénheids- wöss van te maak'n. Det zal neet wark'n. De kuns is um, doar woei mekaa starker könt maak'n, doa möi de kaans pakk'n. In aandere zaak'n möi mekaa vrie loat'n. Doar zal nog hèèl wat water duur de Regge en de Schipbekke goa vuur dèwwe det amoal vuur mekaa hebt. Wat wi'k doar noe met zegg'n, ök in tweiduuzendachte, kan al det water neet allèène duur de Regge of duur de Bekke. Dè's wisse. De Viefkop men en tevens het onroerend goed. Martin Binnendijk wordt de nieuwe bedrijfsleider met Jo- han Kuipers als assistent. Kui pers werkt al bij de C1000 in Holten, terwijl Binnendijk over komt vanuit C1000 Colmschate waar Dikkers ook een C1000 had. Annet zegt 'gemengde gevoe lens' te hebben over de overna me. 'Aan de ene kant is het heel jammer dat het weggaat uit de familie, maar aan de andere kant ben ik heel blij dat het nu rond is. We zijn een jaar bezig geweest met de verkoop. De opa van mijn opa is in 1850 be gonnen met een heel klein krui denierswinkeltje. Later kwam er een bakkerij bij en ook een maalderij. Op een gegeven mo ment deed mijn opa de kruide nierswinkel, de broer van mijn opa de bakkerij en een neef van mijn opa de maalderij. Mijn ou ders hebben destijds de maal derij afgestoten en het bedrijf uitgebreid naar drie supermark ten met eigen bakkerij in Hol ten, Twello en Colmschate. Vanaf 1850 zit het bedrijf in Hol ten al in de familie. Daar komt nu een eind aan, maar de C1000 in Holten houdt niet op te be staan en wij gaan door met on ze winkel in Twello", aldus Dik kers die eerder al de Cl000 in Colmschate overdeed aan Schuitema. Van drie winkels gaat de Hol- tense nu terug naar één zaak. "Onze drie winkels zijn ontzet tend gegroeid en om verder te kunnen groeien zijn opnieuw verbouwingen en uitbreidingen nodig. Maar we hebben onze handen nu al meer dan vol en bovendien hebben we twee kleine kinderen thuis. Als je je aandacht over drie plekken moet verdelen, dan schiet je er gens tekort. Daarom vinden we dit beter. We zijn nu te klein voor het tafellaken en te groot voor het servet. En een aparte managementlaag ertussen zet ten past ook niet bij ons. Maar ik zal het zeker gaan missen. Er staat een heel leuk team in Hol ten. Deze mensen blijven er al lemaal werken en ook de bakke rij blijft. Het is echt een hele spe ciale winkel en ik zal er gewoon doen, want we blijven in Holten wonen. Annet Dikkers: "Graag wil ik, De meeste klanten vinden het mede namens mijn man Mar co Rensen, alle klanten bedan ken voor hun jarenlange klan dizie en de prettige contacten. jammer dat we de zaak weg doen, maar er is gelukkig ook veel begrip voor onze beslis sing." JANUARI Nieuwjaarsreceptie buurtver eniging Schoolkring Dijkerhoek, Bonte Paard Dijkerhoek, dinsdag 8 januari 2008 Nieuwjaarsbijeenkomst Be jaardensociëteit, Irene, dinsdag 8 januari 2008, 14:30 Koffieochtend met harmoni- camuziek, Boschkamp, vrijdag 11 januari 2008, 10:00 Prinsenbal, Zaal De Poppe, za terdag 12 januari 2008 Ideeënavond Dijkerhoek 2020, Bonte Paard, dinsdag 15 januari 2008, 19:45 - 22:15 V&T Holten: drs. A.M. Wach ters-van der Grinten over para- dijsverhaal in Bijbel, Kandelaar, dinsdag 15 januari 2008, 20:00 Lezing Paradijsverhaal in Bij bel, Irene, dinsdag 15 januari 2008, 20:00 Barbershopquartet Rehear sing for Paradise, Boschkamp, woensdag 16 januari 2008, 20:00 OCH speelt Verkeerd Ver- bunden, Irene, vrijdag 18 janu ari 2008 Keunedarp Lacht, Zaal De Poppe, zaterdag 19 januari 2008 Holterberg Classic, Meer manskamp, zondag 20 januari 2008, 9:00 - 11:00 Film Het leven van een Geis ha, Boschkamp, donderdag 24 januari 2008, 20:15 Loting Triathlon Holten, Holten, vrijdag 25 januari 2008 IVIindervalidencarnaval, Ma nege Snorrewind, zaterdag 26 januari 2008 Oad Holterbergcross, Holter berg, zaterdag 26 januari 2008, 13:00 Bijeenkomst Bejaardenso ciëteit, Kandelaar, dinsdag 29 januari 2008, 14:30 Passage Holten: jaarvergade ring, Kandelaar, donderdag 31 januari 2008, 20:00 Wij geven u graag goede tips voor gezond eten. Dat is helemaal belangrijk als u te maken heeft met "diabetes of bijvoorbeeld hoge bloeddruk. Na doorverwijzing door een (huis)arts kunt u terecht op ons diëtistenspreekuur. Zonodig komt de diëtist naar u toe. Thuiszorg Noord West Twente helpt direct en zonder wachtlijsten. Wilt u meer weten? Bel 0900-06768. (lokaal tarief) of kijk opwww.tnwt.nl Thuiszorg Noord West Twente 9001^ 'HKZ\

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 3