HoitensNlenwsmati Dijkerhoek maakt eigen visie Regen en weinig zon DINSDAG Prinsenbal met The Cherry's Met bus naar Prinsenbal 8 JANUARI 2008 CARBIDSCHIETEN BOEKJE VAN SANCEL MUZIEKSCHOOL PRIJS VOOR HOCOB BAKKERIJ VERHUIST Blijf op de hoogte Holtens Nieuwsblad [nummer 02 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Het Open Hoolter Kam pioenschap Carbidschieten is gewonnen door burgemees ter Bort Koelewijn. Het kam pioenschap werd op Oude jaarsdag gehouden in de Beuseberg. ZIE OOK PAGINA 5 Mans van Sangel heeft de columns van 2006 gebun deld. in een boekje. Deze is nu te bestellen via website www.boekscout.nl of bij boekhandel Heusinkveld. Tot 18 januari zelfs met korting. ZIE OOK PAGINA 3 Het Muziek Onderwijs Cen trum in de Boschkamp is het nieuwe cursusseizoen ge start. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor meer in formatie, Miny Zaal: telefoon 0548-361412. (Alleen maan dags en dinsdags bereik baar.) HOCOB heeft van de FIM de constructeursprijs 2007 ont vangen als fabrikant van de VMC-frames voor moto- crosszijspannen. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan het merk dat bij WK-wedstrij- den het beste heeft gepres teerd. De bakkerij in de Cl 000 gaat verhuizen naar industrieter rein Vletgaarsmaten. Hier door kan de supermarkt wor den uitgebreid. ZIE OOK PAGINA 5 DIJKERHOEK - Hens en Hanneke Janssen zijn vorig jaar 19 oktober getrouwd. Als cadeau kregen ze van nun vrienden een mim-oi- ke. Deze werd echter in onderdelen geleverd, zodat ze zelf eerst aan de slag moesten het apparaat in elkaar te zetten. Verder kregen ze als opdracht mee de mini-bike op de nieuwjaarsreceptie van het Bonte Paard te veilen. Dit werd afgelopen dinsdag 1 januari dan ook gedaan. Maar daar bleef het niet bij. Ook werden eieren, een goudkleurige dildo, een kerstboom en het Hakkertsweg-schoon- maakteam geveild. Verder kon worden geboden op een thuisdiner, klaargemaakt door topkok Geert Roeterink, en een huiskamer- concert van de Reeperbahner Stimmungsmacher. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek wordt het opgehaalde bedrag bekendgemaakt Dit gaat naar het Openluchtspel, dat volgend jaar in Dijkerhoek wordt gehouden. FOTO: IOHAN BC Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk betreft, die wordt bepaald door lagedruk gebieden op de Oceaan ten noorden van Schotland en ten westen van Ierland. Een hoge- drukgebied ligt nog steeds bo ven het noorden van Rusland, maar trekt naar het oosten toe. Hierdoor kunnen depressies verder West-Europa in trekken, storingen krijgen dan steeds meer grip op ons weer. De stro ming is dan gedraaid van zuid naar zuidwest. Hierdoor krijgen we aanvoer vanaf de oceaan met zachte en onstabiele lucht. Dit houdt voor ons in dat het weer vrij wissel vallig is met veel bewolking, ge regeld regenbuien en weinig zon. De wind is meest matig tot vrij krachtig uit zuidwestelijke richting. Overdag h ebben we temperaturen van 6.0 a 8.0 graden, en in de nachten tussen 3.0 en 5.0 graden. Voor lopig nog geen koning winter te verwachten. foto: johan BOLiNK Weemuin, Freddie Paalman HOLTEN - Carnavalsvereniging de Fienpreuvers houdt zaterdag avond ter ere van Prins Suvee van Pampus het Prinsenbal 2008. Zaal de Poppe wordt omge bouwd tot een waar camaval- sparadijs. Maar liefst driedui zend ballonnen zullen onder deel uitmaken van de feestver siering. Nadat de onvolprezen President Teun Deijk de avond heeft geopend en de Braarid- heultjes Prins Suvee en Adjudant Kiki met hun gevolg hebben bin- nengeblazen zal Laurens Jan Stam de presentatie van het pro gramma op zich nemen. Vorig jaar oogstte Stam veel lof met zijn programma 'Holten Draait Door'. Hierin wisselden comedy zich in rap tempo af, waarbij de gulle lach niet ont brak. Ook dit jaar zullen Stam en zijn kornuiten gebruik maken van de video-wall. Verder staan er optredens gepland van onder meer de Mokumse Mokkels, Het Dijkerhoeks Amateurtoneel, en J.O.C.V. de Fienpreuvers. Wie er optreedt onder het pseudoniem "President" kunnen we op dit moment alleen nog maar naar gissen. Naast deze topacts heeft hoofdorganisator Geert Soer nog een surprise act voor de Prins in petto. De legendarische Cherry's zullen de kersjes op de muzikale slagroom zijn. Als klap op de vuurpijl zal rasartiest Edwin van Hoevelaak het podium betre den. De avond begint om 20.30 Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt en leeft in Holten? Wat andere kranten laten liggen, staat wel uitgebreid in het Holtens Nieuwsblad. Wie geen week zonder het laatste Holtense nieuws wil, neemt nu een abonnement op het Holtens Nieuwsblad. Of maak een ander abonnee. U krijgt dan een mooie Parker Jotter Pen cadeau. En zeg nou zelf: voor de prijs van minder dan de wekelijkse boodschappen een heel jaar lang wekelijks het laatste nieuws uit Holten in de bus. Wie wil dat nou niet? Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. E-mailen kan ook: abonnementen@whk.wegener.nl. Of inleveren bij Blokker Van de Maat in Holten. 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:j HOLTEN - Wie zaterdag 12 ja nuari naar het Prinsenbal van CV De Fienpreuvers wil, kan zich laten rijden. Er rijden namelijk bussen vanaf Hofbar 't Klavier naar de Poppe om 19.45 uur en om 20.15 uur. Aan het eind van het feest rijden de bussen weer terug naar Keu- nedarp. Voor slechts 3 euro is men verzekerd van een retour tje. De entree van de avond is voor alle leden gratis. Ter plekke kan men voor slechts 10 euro per seizoen lid worden. DIJKERHOEK - Buurtvereni ging Schoolkring Dijkerhoek en Bethanië nodigen alle Dijker hoekers uit voor een brain stormsessie op dinsdag 15 ja nuari om 19.45 uur in Het Bon te Paard. 'Meer groen in de straat', 'Meer fietspaden en een veiligere weg', 'Speeltuinen voor de kin deren en een kulturhus om ge zellig een kopje koffie te kun nen drinken en een cursus te volgen' of 'Meer gezelligheid in de buurt'. Alle Dijkerhoekers krijgen de mogelijkheid om hun eigen ideeën te geven over hoe Dij kerhoek en het nabije buitenge bied er binnen nu en 2020 emit zou moeten gaan zien. Onder de noemer Dorpsplan- plus maakt Dijkerhoek zo z'n eigen toekomstvisie. In de dorpswerkgroep zijn verschei dene Dijkerhoekers vertegen woordigd: jongeren, ouderen, mannen, vrouwen, wel of niet werkend. Deze groep bedacht tien the ma's om over te praten. Recre atie en toerisme; jeugd, onder wijs, sport; verenigingsleven en vrije tijd; fietspaden en wegen; voorzieningen; woningbouw en seniorenwoningen; econo mische bedrijvigheid; trots op en in Dijkerhoek; zorg: door en voor de gemeenschap. Daar naast is er een open thema, dat door iedereen naar eigen wens kan worden ingevuld. Dijkerhoek geeft zo een eigen kijk op de toekomst. Alle inwo ners krijgen de gelegenheid hieraan mee te helpen. Met de ingebrachte ideeën wordt een visie vastgelegd waarop diverse instanties kunnen reageren. Uiteindelijk wordt er een dorpsplan van gemaakt en pro jecten waarmee inwoners zelf aan de slag kunnen gaan. Ook kunnen projecten worden voorgelegd aan de gemeente. De Dorpswerkgroep werkt sa men met de buurtvereniging en Bethanië en maakt het plan met de inbreng van de bewoners zelf. Ook alle verenigingen en instanties in Dijkerhoek wor den uitgenodigd om op het plan te reageren. Het Dorpsplatform Dijkerhoek krijgt subsidie van de Provincie Overijssel en de gemeente Rijs- sen-Holten om het dorpsplan te maken.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2008 | | pagina 1