Heide gaat in de brand Cursussen bij SV Bato Voorstelling vanCOV Sylvesterparty Vuurwerk Open Hoolter Kampioensschap Carbidschieten 2007 MAANDAG 31 DECEMBER 2007 :erststal ERGTOER IECEPTIE EBOLLENCROSS ED'S NAAR BINNEN Vlieg mee met het HOllCIlS Nl6UWSttl0fl Doltens Nieuwsblad MMEROl UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL >ndanks de dichte mist op orige week zondag, kwa len er, net als op tweede erstdag, veel bezoekers naar e levende kerststal kijken bij inderboerderij Dondert- ïan. IE OOK PACINA 3 1et de fiets over de Holter- 3rg toeren. 'at kan met de Beemd- en ergtoer van wielervereni- ing Holten. eze veldtoertocht wordt 6 nuari gehouden. TE OOK PACINA 11 .urtvereniging Schoolkring >erhoek houdt haar euwjaarsreceptie. fer wordt ook uit de doeken 'aan hoe het openlucht- el eruit gaat zien. Dit -rdt in 2009 opgevoerd. 0 OK PACINA 11 met de overtollige idjes. Opgelopen tijdens afgelopen feestdagen, et de Oliebollencross van Holten is dat een mooie ilegenheid. Deze wordt 6 luari gehouden. I OOK PACINA 32 1 AED's gaan tijdelijk naar inen. t is om te voorkomen dat worden beschadigd door urwerk. OOK PACINA 32 HOLTEN - Met oud en nieuw HOLTEN - Vereniging Natuur monumenten gaat in januari of februari in samenwerking met Staatsbosbeheer enkele kleine percelen heide in het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug af branden. In totaal gaat het om een oppervlakte van één hectare in het deelgebied Sprengenberg, in beheer bij Natuurmonumen ten. De variatie van de heide neemt naar verwachting toe door het branden. Korhoen, nachtzwaluw en tapuit, maar ook vlinders en libellen, zandha- gedis en gladde slang hebben daar baat bij. Het branden is on derdeel van een drie jaar duren de proef. Deze eerste keer gaat het om twee percelen van elk on geveer een kwart hectare (50 bij 50 meter) en één perceel vaneen halve hectare (75 bij 75 meter). Kleinschalig branden is een ma nier om de variatie te vergroten. Daarnaast blijven de natuuror ganisaties ook extensief en klein schalig plaggen en maaien. Op andere plekken krijgen de heide struiken juist de kans om oud te worden. Het vroegere gebruik van de heide wordt als het ware nagebootst Een gevarieerde hei de is gunstig voor het korhoen. Zo hebben kuikens bijvoorbeeld behoefte aan open plekjes waar ze op kunnen warmen in de zon. Maar ze moeten zich ook kun nen verschuilen tegen roofdie ren onder een dakje van oude heide. Voorbereiding en uitvoe ring van het branden gebeurt in nauwe samenwerking met de Brandweer. In het najaar heeft Natuurmonumenten de randen van de brandvlaktes geploegd. Dit voorkomt dat de brand over slaat naar de omliggende heide. Het branden zelf moet vóór het broedseizoen plaatsvinden. Er wordt bovendien alleen gebrand in een vorstperiode. Vanwege de droge omstandigheden verbran den de heidestruiken dan snel en volledig. Doordat dé vorst in de grond zit, blijft de brand oppervlakkig en lopen kleine dieren en insecten die dieper in de grond overwin teren, geen gevaar. Uit onder zoek in 2005 bleek dat de heide op de Sallandse Heuvelrug welis waar mooi is, maar weinig struc tuurrijk. Oude heidestruiken, zanderige plekken, kruidenrijke stukken en ruige delen met bra men en distels komen weinig voor. houdt partycentrum de Stads kelder haar jaarlijkse Sylvester party. Een uur na middernacht zullen de deuren geopend zijn om ge zellig met elkaar het nieuwe jaar feestelijk te beginnen. Natuurlijk onder begeleiding van een dj zal nieuwjaarsnacht weer knallend worden gevierd. Speciaal gastoptreden dit jaar is van DJ Mamix. Kaarten zijn in de voorverkoop bij Partycentrum de Stadskelder en bij Bierlokal am Bahnhof en kosten 7,50 euro, aan de deur 10 euro. Wees er wel snel bij want vol is vol. HOLTEN - Bij veel cursussen en afdelingen van de SV Bato kan worden ingestapt aan het begin van het nieuwe jaar in de week van 7 tot en met 11 januari. Voor de jeugd zijn er instroommoge lijkheden bij Gymnastiek, de Springgroep, Kids-dance, Jazz- dance, Streetdance en Judo (mogelijkheden al vanaf 3 jaar). Voor alle jeugdgroepen geldt dat nog kan worden meegedaan met de grote Bato-show op 19 april 2008. Volwassenen die zoeken naar een manier om gezond fit te blij ven kunnen terecht bij CaYoRo- bics, Callanetics of Pilates. CaY- oRobics is een mix van Callane tics, Yoga, Aerobic en Stretching. Callanetics is een combinatie van figuurverbetering en condi- tietraining. PILATES is een wor kout op matten met grondoefe- ningen voor het hele lichaam met de nadruk op buik- en rug spieren en op ademhaling. Voor 50-plussers zijn er diverse mogelijkheden. Keep-Fit 50+ is nieuw en speciaal voor mensen met hart, rug en longklachten, artrose en reuma, dus: "sporten op je eigen niveau". Voor alle cursussen en afdelin gen geldt dat vrijblijvend twee lessen mogen worden bijge woond. Eerst komen kijken kan natuurlijk ook. Meer informatie over alle activi teiten van de SV Bato staat op de website www.batoholten.nl en kan worden gekregen van Ma- rietje Eggink op telefoon 0548- 366030. 6a mee en glij door de lucht boven Holten. Een mooie droom? Wacht niet langer en vul nu de bon in. Stuur hem op en maak die droom werkelijkheid. Zowel onder de huidige als nieuwe abonnees worden namelijk twee ballonvaarten verloot. Zorg dat u deze kans niet voorbij laat gaan. Een mooie Parker Jotter Ballpoint ontvangt u in elk geval. Net als een jaar lang wekelijks al het Holtens nieuws op de deurmat voor de prijs van een keer boodschappen. Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. Of e-mail: abonnementen@whk.wegener.nl 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 2008) Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: ......7. Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres:fes Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: RIJSSEN - COV Holten verzorgt woensdag 16 januari de kinder voorstelling De weermachine in het multifunctioneel Parkge bouw. De voorstelling begint om 15.00 uur. Toegangskaarten kosten 4,00 euro en zijn verkrijgbaar bij het VW-kantoor. aan de Boom kamp of door te bellen naar te lefoon 0548-544140 of via www.parkgebouw.nl Voor de liefhebbers is de kin dervoorstelling van COV Holten ondertussen een vast onderdeel van het theaterprogramma. Al vele jaren boeit deze toneelver eniging de jeugd met knotsgek ke, spannende en originele ver halen. In het stuk De Weermachine haalt uitvinder Weetal de lande lijke krant met zijn laatste uit vinding. Er is veel belangstelling voor de weermachine, een ap paraat dat met één druk op de knop zon, regen, wind of sneeuw tevoorschijn tovert. Er zijn veel mensen die de voor delen zien en deze weermachi ne in het bezit willen hebben. De machine is echter niet te koop. En dat zorgt weer voor veel misverstanden en hilariteit. HOLTEN - Iedereen is maandag 31 december, oudejaarsdag, welkom om mee te doen aan het Open Hoolter Kampioensschap Car bidschieten 2007. Het terrein bevindt zich op de hoek Evertjesweg/ Beusebergerweg. Er zijn drie categorieën: Jeugd, Dames en He ren. Voor elke groep is er een beker beschikbaar. Het eerste schot, om 15.00 uur, wordt gelost door Prins Suvee van Pampus en z'n Adjudant Kiki. Daarna volgt de tweestrijd tussen burgemeester Bort Koelewijn en Radio 350-icoon Freddie Paalman; inzet een fles goede wijn. Het meedoen kost niets en de hapjes en drankjes staan, als vanouds klaar. Voor kinderen, die meedoen, is het handig om gehoorbeschermers mee te nemen. Disco Effe Dimmen zorgt voor de muzikale omlijsting en de bezoekers voor sfeer. Vele hon derden bezoeken dit jaarlijkse evenement en praten op de laatste dag van het jaar nog even bij. foto: johan bounk

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1