w /a i Tumult rond wandelpaadje Bewolkt weer Programma Fienpreuvers Inbraak auto Decemberactie winkels Smidsbelt Sinterklaas komt op motor naar Smidsbelt DINSDAG 27 NOVEMBER 2007 HOLTEN-De Vrien den van het Hoolterpad zijn in opstand gekomen tegen de verdwijning van een paadje langs de Toe- ristenweg. Vrienden van Hoolterpad willen graag voetpad terug Vlieg mee met het HOltCllS 311H Sl)l3fl PAGINA 27 Zilveren speld voor Wini Klein Nagelvoort NAAR OEGANDA VEILIG WINKELEN NIEUWE CHALETS ZAAGMOLEN KOOPAVONDEN Holtens Nieuwsblad SUMMER 48 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Het betreft het paadje door de berm vanaf Bistro de Holter- berg richting Holten aan de lin kerzijde. Naar de mening van Anton van Beek, woordvoerder van de Vrienden van het Hool terpad, moet het weggetje weer worden aangelegd, zodat voet gangers niet over het asfalt hoe ven te lopen, hetgeen de veilig heid bevordert. "Het paadje lag er keurig bij, maar is een paar weken geleden weggehaald op last van wethouder Ter Schu- re", zegt Van Beek die een brief schreef naar de gemeente. "De raad heeft zich er over gebogen en ook de commissie Grondge bied en die heeft besloten dat het paadje weer moet worden aangelegd. Bij bistro de Holter- berg zijn ze ook voorstander van het pad, want volgens hen is het een 'logisch paadje", al dus Van Beek. Wethouder Ter Schure beaamt dat de raad heeft gesteld dat het weggetje terug moet keren, maar is niet van plan dat direct te doen. De wethouder wil eerst overleg plegen met bewoners in de buurt van het pad. "Het paadje is indertijd ten onrechte aangelegd", zegt Ter Schure. "De uitvoerder heeft een fout gemaakt, maar eigenlijk maakt dat niet veel uit. Het gaat erom dat het invloed uitoefent op de persoonlijke situatie van een aantal mensen. Daarom heb ben we het eerst teruggedraaid naar de nulsituaüe en gaan we de mensen die het betreft per soonlijk benaderen. Het is een verkeersmaatregel en daar la ten we de burger over meepra ten. Langs de koninklijke weg, noemen we dat. Ik vind het ook fatsoenlijk om het zo te doen", aldus de wethouder. ZIE VERDER PAGINA 19 HOLTEN - Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk betreft, een rug van hogedruk ligt boven het westen van de Britse Eilanden. Woensdag trekt deze rug van hogedruk weer naar het zuiden weg. Hierdoor wordt de weg vrij gemaakt voor een sterke west circulatie met aanvoer van relatieve zachte maar ook onstabiele lucht. Ook trekken storingen van depres sies geregeld over ons land heen. In het volgend weekend volgt weer een nieuwe depres sie die via Schotland naar Dene marken trekt. Het is dus een beetje komen en gaan van de pressies en storingen. Het weer beeld ziet er als volgt uit. Het is meest half tot zwaarbewolkt. De zon zullen we dan ook maar nu en dan zien. Het wordt flink wis selvallig met regen en buien. Temperatuur wordt zo n 8.0 a 10.0 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten wind. In de nachten vorstvrij met 3.0 a 5.0 graden. Weerman, Freddie Paalman HOLTEN - In een auto aan de HOLTEN - Het paard van Sinterklaas was zoek tijdens een rustpauze op de Holterberg. Gelukkig kwam burgemeester Bort Koele- Holterbergweg in Holten werd wijn met de zijspan langs om hem op te halen. Zo kon de intocht in Holten toch nog doorgaan. Zie ook pagina 3. foto: iohan bounk ingebroken. Uit de kofferbak werd een tas weggenomen. HOLTEN - Het carnaval valt vroeg volgend jaar. Carnavals vereniging De Fienpreuvers is dan ook al druk bezig met de voorbereiding. De nieuwe Prins Suvee van Pampus en zijn Adjudant Kiki zijn er klaar voor. Het eerste officiële evenement op het programma is Keunestat- jesoamd in Bierlokal am Bahn- hof. Dit is een soort verwerping waar leuke (vlees)prijzen te win nen zijn. Daarna volgt Nacht van Huus in sporthal 't Mossink. Dit gaat niet van de carnaval zelf uit maar de Fienpreuvers doen altijd wel mee aan dit verkleed zaalvoet bal. Zo ook aan de oliebollen cross op 6 januari. Prinsenbal staat gepland voor zaterdag 12 januari in zaal De Poppe. Hier worden stukjes op gevoerd ter ere van Prins Carna val. Een week later, zaterdag 19 ja nuari, gevolgd door Keunedarp Lacht. Een ouderwets Prinsen bal met buutredners. Normaal werd dit gehouden in Zaal Vos man. Maar omdat Vosman stopt, zal dit evenement worden verplaatst naar zaal De Poppe. Daarna volgt op zaterdag 26 ja nuari het mindervalidencama- val in manege Snorrewind. De sleuteloverdracht staat ge pland op donderdag 31 januari in het gemeentehuis van Holten. Daarna barst zaterdag 2 tot en met dinsdag 5 februari het echte carnaval los, met op zaterdag natuurlijk de optocht. Ga mee en glij door de lucht boven Hotten. Een mooie droom? Wacht niet langer en vul nu de bon in. Stuur hem op en maak die droom werkelijkheid. Zowel onder de huidige als nieuwe abonnees worden namelijk twee ballonvaarten verloot. Zorg dat u deze kans niet voorbij laat gaan. Een mooie Parker Jotter Ballpoint ontvangt u in elk geval. Net als een jaar lang wekelijks al het Holtens nieuws op de deurmat voor de prijs van een keer boodschappen. Bovendien ontvangt u de krant tot en met het eind van dit jaar zelfs gratis. Opsturen naar: Holtens Nieuwsblad, postbus 692,7500 AR Enschede t.a.v. service-afdeling. Of e-mail: abonnementen@whk.wegener.nl 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) 49,70 euro per jaar (betaalwijze automatisch) Losse nummers: 1,10 euro (Deze prijzen gelden voor 20 Dhr./ mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon:Liüi Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe abonnee op: Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon:,?R...f Bankrekening: Handtekening: HOLTEN - De Holtense Han delsvereniging houdt tot en met 24 december de decemberactie. Elke kassabon mag tijdens de actie worden voorzien van naam, adres en telefoonnum mer. Deponeer deze daarna in een van de rode HHV-bussen die bij de C1000, AH, Blokker, Salon Wander en Fietswereld staan. Kassabonnen tot en met 10 euro maken kans op een prijs van 5 euro; van 10 tot en met 25 euro, maken kans op 10 euro; van 25 tot en met 50 euro ma ken kans op 25 euro. En een bon met een bedrag van 50 euro of meer maakt kans op 50 euro. Tamar Goossens en Marleen Offringa zijn er klaar voor. Zij gaan een halfjaar naar Oe ganda om daar vrijwilligers werk te gaan doen. Dat doen ze daar bij een weeshuis en een basisschool. ZIE VERDER PAGINA 5 In Rijssen loopt het project al volop. In Holten willen ze er aan beginnen. De onderne mers van Holten krijgen de mogelijkheid om in de stap pen in het project Keurmerk Veilig Ondernemen. ZIE PAGINA 19 Camping De Keizer heeft een nieuwe eigenaar en krijgt meteen een metamorfose. Stacaravans worden vervan gen door chalets, een luxe manier van kamperen. Het geheel wordt verfraaid. ZIE PAGINA 27 Schietvereniging De Zaag molen heeft de winnaars be kendgemaakt van de Zaag molen Trofee. Deze wedstrijd stond open voor Holtense instanties en verenigingen. ZIE PAGINA 31 De winkels in Holten zijn maandag 3, dinsdag 4, don derdag 20 en vrijdag 21 de cember tot en met 21.00 uur geopend. Dit vanwege Sinterklaas en Kerstmis.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1