'Het is echt een lijdensweg' Verhuizing Enkco wellicht binnen 'redelijk termijn' DINSDAG Eten Basisscholieren krijgen ontbijt op school Vlieg mee met het HOlleilS NleUWSDIafl Herfstachtig Ander plan voor Lageweg 6 NOVEMBER UITVERKOOP TEGEN INDUSTRIE MUNITIE WIJKAVOND VOORZITTER HOLTEN - De aanleg van het Wansinktracé leidt tot de nodige sores in Holten. Vooral Gerrit Vorkink heeft het hele maal gehad met de ge meente. Gerrit Vorkink: 'We voelen ons in de steek gelaten' Holtens Nieuwsblad NUMMER 45 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Het lijkt wel uitverkoop in Holten. Eerst de Cl 000 ver kocht, daarna Vosman en restaurant De Molenbelt in de verkoop. Bistro de Holter- berg sluit zich nu bij dit rijtje aan. ZIE VERDER PAGINA 3 Actiegroep Houdt Hoolter- brook groen, zoals beloofd en Milieudefensie hebben een bord tegen het steeds maar groter wordende in dustrieterrein Vletgaarsma- ten geplaatst. ZIE VERDER PAGINA 9 Het zoeken naar munitie uit de Tweede Wereldoorlog is opgeschort. Er zou een twee de onderzoek komen bij Twenhaarsveld, maar de ge meente wil eerst kijken of hiervoor subsidie mogelijk is. ZIE VERDER PAGINA 9 Veel Holtenaren hadden ge hoor gegeven aan de uitno diging van de gemeente om naar de wijkavond te komen. Naast uitleg over de werking van de gemeenteraad, was er ruimte om vragen te stellen. ZIE VERDER PAGINA 19 Wim klein Nagelvoort is ge stopt als voorzitter van Blauw Wit. Egbert Rietberg heeft de hamer sinds vorige week overgenomen. ZIE VERDER PAGINA 19 HOLTEN - Er zijn gesprekken gaande met Enkco Foodgroups om het bedrijf aan de Kerkhofs- weg te verplaatsen naar indus trieterrein Vletgaarsmaten. Wethouder Wim Stegeman spreekt over een 'redelijk ter mijn' waarin de verplaatsing plaats zou moeten kunnen vin den. Dat zou de impasse kunnen bre ken waarin de nieuwbouw op de Kol op dit moment zit. Door het nog aanwezig zijn van Enkco en Hogeslag op dat terrein, kan er niet worden begonnen met het bouwen van nieuwe woningen. Milieuregels verbieden dat, om dat er binnen een bepaalde cir kel van een bedrijf dat stank- of geluidsoverlast produceert, niet nieuw mag worden gebouwd. Stegeman: "Begin januari willen we twee gedeputeerden uitnodi gen om uit te leggen wat onze plannen zijn". De bedoeling is dat er een 'as' ontstaat richting station en een 'as' naar de Hol- terberg. Hierdoor wordt de grootste toeristische trekpleister van Holten 'aangetrokken' bij het winkelcentrum. Nu laten toeristen het centrum vaak links liggen. Zij zetten de auto aan de rand van het bos of komen met de trein. Ze verdwijnen daarna de hele dag de natuur in en rij den 's avonds linea recta rich ting huis. Ga mee en glij door de lucht boven Holten. Dhr./ mevr.: Een mooie droom? Wacht niet langer en vul Adres: nu de bon in. Stuur hem op en maak die Postcode- droom werkelijkheid. Woonplaat!!!!!!!!!!!!!!!."! Zowel onder de huidige als nieuwe abonnees T i x Telefoon: worden namelijk twee ballonvaarten verloot. Zorg dat u deze kans niet voorbij laat gaan. Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe Een mooie Parker Jotter Ballpoint ontvangt u abonnee op: in elk geval. Net als een jaar lang wekelijks al Dhr/ het Holtens nieuws op de deurmat voor de mevr.. prijs van een keer boodschappen. Bovendien Adres ontvangt u de krant tot en met het eind van Woonplaats: dit jaar zelfs gratis. Postcode: Telefoon: Opsturen naar. Hottens Nieuwsblad, postous &J2.75O0 AR Enschede Bankrekening: ta.v. sevice-afdetoig. Of e-maS: abonnementen@whk.wegener.nl 3 51,50 euro per jaar (betaalwsze per accepfcjiro) Handtekening. O 49.70 euro perjaar(betaah#$z8 automated!) (Losse nummero 1,10 euro) Zijn huis aan de Wansinkstraat moet tegen de vlakte, maar de onzekerheid over wanneer dat gaat gebeuren, begint flink te knagen aan de gemoedsrust. "Het sleept nu ai vier jaar", zegt Vorkink die zijn huis inmiddels heeft verkocht aan Spectrum HOLTEN - Dat ontbijt erg goed is en eigenlijk niet moet worden overgeslagen, werd vorige week nog eens verteld op basisschool Dij- kerhoek. Net als de Regenboog kregen enkele klassen een ontbijt voorgeschoteld, ter beschikking gesteld door bakkerij Nijkamp. Vaak wordt hel ontbijt thuis overgeslagen door tijdgebrek, waardoor leerlingen zich moeilijker in de les kunnen concentreren. FOTO: SANDER SCHEPERMAN Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk betreft, die wordt bepaald door lagedruk gebieden die we vinden bij IJs land en Noorwegen. Een koufront van een depressie trekt dinsdag over West-Euro pa. Vrijdag passeert nog een koufront, hierdoor komen we langdurig in een noordwestelij ke stroming met aanvoer van koude en vochtige lucht. Het zachte weer raken we dus kwijt. Hierin kan ook nog veel wind in voor komen. Het wordt dus echt herfstachtig weer, elk dag is er- veel bewol king en valt er neerslag, vooral donderdag en vrijdag kan er veel regen vallen. Er is af en toe zon. De wind is matig tot vrij krachtig komt uit noordwesten. De tem peratuur overdag komt uit op 10.0 a 12.0 graden. De nachten blijven nog boven het vries punt. Zoals het er nu naar uit ziet lijkt het volgende week nog iets kou der te worden. Het noorden wordt steeds kouder, in Lapland vriest het al streng. Weerman Freddie Paalman Wonen en een nieuwe woning heeft gekocht in het hofje dat achter de Wansinkstraat wordt gebouwd. "Ons leven is op de kop gezet", vindt Vorkink. "We laten al heel lang niks meer aan ons huis doen. Ik had een nieuw kozijn moeten hebben, maar dat doe je niet als het toch gesloopt gaat worden. Ook ging laatst de inbouwkoelkast stuk, dan ga je toch geen nieuwe ko pen? Het is gewoon belachelijk. Mijn vrouw is al bijna over spannen. En dan bellen ze van de gemeente op om te zeggen dat ze 's nachts om het huis heen gaan lopen om te kijken of er vleermuizen zijn. Daar willen ze dan onderdak voor zoeken. Of ze laten een onderzoek doen of er hagedissen zitten. Ze zor gen wel voor de dieren, maar de bewoners laten ze stikken. We voelen ons in de steek gelaten", zegt Vorkink die het ook al niet kan verkroppen dat Spectrum niet meebetaalt aan een advi seur, terwijl wethouder Stege man dat zou hebben toege zegd. "Het is een lijdensweg", aldus Vorkink die voor alle dui delijk niet tégen het tracé is. "Die weg moet er komen. Zoals de situatie nu is, is het levensge vaarlijk. Dat ze er wat aan gaan doen is prima. Dan komen de vrachtwagens hier ook niet meer langs." Holten is al jaren bezig met het verkeersluw ma ken van het centrum. VERVOLG OP PAGINA 5 HOLTEN - De situatie rond een blok van vier leegstaande wo ningen aan de Lageweg blijft duister. De woningen staan al zo'n twee jaar leeg, maar wat er na de sloop gaat gebeuren is vooralsnog onduidelijk. Des tijds moesten de bewoners er op stel op sprong uit, naar nu dus blijkt was een dergelijke haast overbodig. Spectrum Wo nen was van plan de woningen af te breken inclusief de garage boxen en er negen sociale koop woningen te realiseren, maar dat plan, dat medio 2007 zou beginnen, is nu van de baan, zo stelt Anke Mekking van Spec trum. Volgens haar is een ander plan bedacht, maar welk plan laat ze niet los. "We zijn nog in overleg met de gemeente", al dus de woordvoerster van Spec trum. Wel laat Mekking weten dat het niet de bedoeling is om er duurdere woningen neer te zetten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1