'Dit is echt belachelijk' Golfbaan in Politiek Café DEZE WEEK Molenbelt te koop Bijeenkomst bejaardensoos Weer Vlieg mee met het HOltfllS NlCUWSlllafl Sport Met spanning wachten op startschot hensche IN HOLTEN EENZAAM? OPEN DAG GOLFBAAN SCHEIDSRECHTERS WIJKAVOND HOLTEN - Een groep horecaondernemers die met hun bedrijf aan of nabij de Toeristenweg zit, komt in actie tegen het plan van de gemeen te om de Toeristenweg in de wintermaanden eer der af te sluiten. Gemeente wil Toeristenweg eerder dicht: horeca in actie PAGINA 3 Rubriek Profiel met Teun Deijk over zijn Holten Holtens Nieuwsblad NUMMER 01 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE.' 0548-597370- HOLTENS,NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Voor wie zich eenzaam voelt, vooral op zondag, wil me vrouw Van Kooten een gezel schapsgroepje gaan starten. Onder het genot van een kopje koffie eens in de maand gezellig bijpraten met een groepje ergens in Holten. Familie Ten Dam in Espelo gooit de deuren van de boer derij open voor iedereen die het eens van binnen wil be kijken. Ervaar zelf hoe het is om boer te zijn. Alles is er te bekijken. Kom dus zaterdag 10 november naar de Vale- weg 3 in Holten. Omwonenden van een toe komstige golfbaan aan de Rutgersweg zien de verande ringen daar niet zitten. Een negenholesbaan kan nog niet, maar een achttienholes variant is uit de boze. Toch sluit de wethouder deze grootte niet uit. Blauw Wit had een tekort aan jeugdscheidsrechters, maar dit probleem is nu zo goed als opgelost. Alle dertien deelnemers aan een cursus jeugdscheidsrech- ter zijn namelijk geslaagd en kunnen meteen aan de slag gaan bij Blauw Wit. De gemeente Holten houdt vanavond vanaf 19.30 uur een wijkavond voor alle in woners binnen de kern Hol ten. Er kunnen onder meer vragen worden gesteld over nieuwe projecten. Een kort geding wordt niet uit gesloten, zo meldt Willem Schoonderwoerd van Dalzicht. De gemeente wil vanaf novem ber de Toeristenweg afsluiten HOLTEN - Recente ontwikkelin gen op zeven gebieden in Hol ten. Daarover gaat het maandag 12 november vanaf 20.00 uur in Grand Café 't Keuntje aan de Dorpsstraat in Holten tijdens de najaarsbijeenkomst van het Holter Politiek Café. Iedereen is welkom en een kopje koffie is gratis. De zeven gespreksonderwerpen zijn: golfbaan, industrie, kultür- hus, woningbouw, sportvelden, verkeersplan en groenonder houd. Gespreksleider Wim Dalhuisen zal genoemde onderwerpen aan de orde stellen in het licht van de vraag hoe Holten er nu voor staat sinds de samenvoeging met Rijssen tot een nieuwe ge meente. Alle gemeenteraadsle- voor het gemotoriseerde ver keer vanaf vijf uur 's middags. Nu gaat de afsluiting nog in om 21.00 uur. De afsluiting duurt tot 09.00 uur. De horecaonder nemers vrezen minder klandi zie. "Dit is echt belachelijk", zegt Ingbert Mulders van hotel het Losse Hoes. "Noem mij een andere weg die wordt afgeslo ten? Zelfs op de Veluwe doen ze dat niet. Dat de weg vanaf ne gen uur is afgesloten heeft al veel klandizie gekost en dan wordt het straks nóg erger. Ik ben niet blij met deze ontwik keling. En dat allemaal voor die den en het college van burge meester en wethouders zijn uit genodigd aan de discussie deel te nemen. Het plan voor een golfbaan bij kinderboerderij Dondertman is nieuw en stuit hier en daar op weerstand. De industrie heeft een 'nederlaag' geleden vanwe ge het afblazen van het plan voor een groot bedrijventerrein langs de Al. Wat het kultürhus betreft, blijkt erweerstand te zijn tegen de bouw van een grote zaal aan het bestaande gemeen tehuis. De woningbouw in Holten ligt al lang stil en de uitvoering van plan Liezen is opnieuw uitge steld. Nu tot 2009. LEES VERDER OP PAGINA 3 korhoenders? Vroeger waren er geloof ik 32 van en nu nog maar zeven... Het schiet al lekker op", aldus een cynische Mul ders. Ook Willem Schoonderwoerd van Dalzicht is niet happy met de vervroegde afsluiting. "We wisten al langer dat het zou gaan gebeuren, dus voor mij is het niet nieuw. Zo'n acht jaar geleden is er een convenant ge tekend, maar daar ben ik niet bij geweest. Ik ben het er ook niet mee eens. We zullen als ho- recamensen zeker stappen gaan ondernemen. Er zal wel een procedure aangespannen worden. Een kort geding sluit ik niet uit", aldus Schoonder woerd die het als liberaal niet kan verkroppen dat de maatre gel hem van overheidswege door de strot wordt geduwd. LEES VERDER OP PAGINA 5 HOLTEN - Cafe-restaurant De Molenbelt staat al een maand te koop. De horecagelegenheid aan de burgemeester van de Borchstraat 8 is in Chinese han den, maar heeft een Hollandse keuken. De huidige eigenaar - "noem me maar Leo" - zegt geen haast te hebben met de verkoop. Als reden voert hij aan 'iets anders' te willen gaan doen, maar meer laat hij niet los. "Als ik er een goeie prijs voor kan krijgen, waarom zou ik het dan niet verkopen?", stelt Leo. Gesprekken met eventuele gegadigden zijn er nog niet ge weest, zo meldt de eigenaar. "Wat ik straks wil gaan doen, daar moet ik nog over naden ken. Eerst ga ik op vakantie." HOLTEN - Bejaardensociëteit Holten houdt dinsdag 6 novem ber van 14.30 tot 16.30 uur een bijeenkomst in de Kandelaar. Iedereen is welkom. Er wordt deze middag gezellig gesjoeld. Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdruk betreft die wordt bepaald door een hoge- drukgebied dat met het cen trum boven Rusland en boven de Golf van Biscaje ligt. Lage drukgebieden vinden we boven Zuid-Europa en storingen met bewolking van deze depressies dringen tussen deze hogedruk- gebieden in. Dat wordt veroorzaakt doordat het Russisch hoog naar het noorden trekt en het hoog bo ven het eerder genoemde naar het zuiden trekt. Deze maakt de weg vrij voor Oceaan storingen. Dinsdag kan er dus nog plaatse lijk een bui vallen. Daarna krij gen we weer een uitloper van het Azoren hogedrukgebied dat vanuit het zuiden onze kant opkomt. Vanaf woensdag is het overwegend droog, wisselend bewolkt met nu en dan zon. Maar een bui blijft mogelijk. Het blijft zacht met 12.0 a 13.0 gra den. HOLTEN - Voor de eerste keer werd bij de Diepe Hel Hoiterbergioop de Kids Run gehouden. Veel scholieren deden mee, waardoor een recordaantal deelnemers aan deze hardloopwedstrijd meededen. Met spanning op het gezicht wachten de deelnemertjes tot het moment wanneer ze mogen starten. FOTO: JOHAN EOLINK Ga mee en glij door de lucht boven Holten. Dhr./ mevr.: Een mooie droom? Wacht niet langer en vul Adres: nu de bon in. Stuur hem op en maak die Postcode: droom werkelijkheid. Woonplaats: y..u..vr,LSÈ|, Zowel onder de huidige als nieuwe abonnees Telefoon* worden namelijk twee ballonvaarten verloot. Zorg dat u deze kans niet voorbij laat gaan. Wordt zelf abonnee of geeft als nieuwe Een mooie Parker Jotter Ballpoint ontvangt u abonnee op: in elk geval. Net als een jaar lang wekelijks al Dhr mevr het Holtens nieuws op de deurmat voor de Adres prijs van een keer boodschappen. Bovendien ontvangt u de krant tot en met het eind van Woonplaats. dit jaar zelfs gratis. Postcode: Telefoon: Opsturen naar Holtens Nieuwsblad, poslbus692,7500 AR Enschede Bankrekening: La.v service-afdeling. Of e-maa: abonnementen@whk.wegener.nl a 51,50 euro per jaar (betaalwijze per acceptgiro) Handtekening. O 40.50 euro per jaar (betaalwijze automatisch) (Losse nummers 1,10 euro)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1