Holtens Nieuwsblad Regenboog krijgt nieuwe lokalen Futsal-team w Holten Droger en zonniger DINSDAG Kijkje Familieleden op bezoek bij vrijwillige brandweer 4 SEPTEMBER 2007 PAGINA 3 PAGINA 5 PAGINA 5 EN 10 PAGINA 21 PAGINA 21 BON HOLTEN - Basisschool De Regenboog aan de Schoolstraat in Holten krijgt er dit jaar twee nieuwe leslokalen bij. Dat zijn het schoolbestuur en de gemeente onderling overeengekomen. De lo kalen zijn nodig omdat de school meer leerlingen heeft gekregen. In het be gin van het nieuwe schooljaar staat de teller op 315 leerlingen en dat was 295. In tegenstelling tot verwachting gemeente groeit aantal leerlingen PAGINA 35, 37 EN 41 Alle nieuws over Keunefeesten met StefF.kkel j Pastoor B. Wolters stopt er mee. Hij heeft de kardinaal gevraagd hem per 1 januari 2008te ontheffen van de taak als pastoor en wellicht vertrekt hij ook uit de pa rochie, maar het 'werk van god' blijft Wolters voortzet ten. Woonzorgcentrum Diessen- plas maakt kans om als eerste te eindigen in een landelijke prijsvraag voor het meest aansprekende woonzorgcen trum. Vanaf zaterdag kan er gestemd worden. Burgmees ter Koelewijn bracht als eer ste zijn stem uit. Blauw Wit'66 begon prima aan het nieuwe seizoen. In de streekderby bij Markelo werd een 3-0 overwinning geboekt. Holten deed het beter dan vorig seizoen toen in de eerste ronde dik werd verloren en speelde gelijk bij Heeten. Speciaal voor kinderen die le zen moeilijk vinden krijgt de Holtense bibliotheek aan de Rörikstraat een Makkelijk Le zen Plein. Op dit plein staat een selectie van boeken, dvd's, cd-roms en andere media. Het plein is ook voor ouders en leraren. Met de bouw van de nieuwe entree van het natuurmuse um Holterberg, is ook een nieuwe, onderaardse gang gerealiseerd. De gang is on derdeel uit van een nieuwe routing van Natuurdiorama. Holtens Nieuwsblad NUMMER 36 UITGEVER: WEGENER H UIS-AAN-H UISKRANTE N HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0648-597370 - H0LTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL HOLTEN - In sporthal 't Mos- sink heeft vrijdag 7 september om 21.00 uur een historische ge beurtenis plaats. Daar zal voor het eerst in de geschiedenis een futsal-team, in de volksmond 'zaalvoetbalteam' genaamd, van w Holten aantreden in competitieverband. Na vele jaren praten over het eventueel oprichten van een zaalteam is het dit jaar daadwer kelijk zover gekomen dat er een heus futsal-team opgericht is. Holten begint de competitie met ongeveer twintig spelers. Dit is ook wel zo'n beetje het maxi mum aangezien we beginnen met één team. Het team zal dan ook worden onderverdeeld in twee groepen. Dit zodat ieder een in ieder geval één keer in de twee weken aan het voetballen komt en geen enkele speler hoeft te worden verplicht iedere week een training op vrijdag over te slaan. Met mooie wedstrijden in het verschiet tegen TLBS en uiteraard de derby tegen Blauw-Wit staat het futsai team van Holten zal ons een mooi seizoen te wach ten staan. Iedereen die het nieu we zaalvoetbalteam wil aan moedigen kan komen kijken bij thuiswedstrijden in sporthal 't Móssink in Holten. De wedstrij den beginnen om 21.00 uur. Het programma is te vinden op de nieuwe website van de voet balclub: www.whoIten.nl. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1.00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblati op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: "De groei gaat gewoon door", zegt schooldirecteur Rob Klein. "De gemeente heeft ingestemd met onze plannen voor twee nieuwe lokalen. Wel moeten de procedures nog netjes worden gevolgd met vergunningen en zo, maar we hopen dat er zo snel mogelijk met de bouw kan worden begonnen. Het zou mooi zijn als het voor de winter al klaar is." Eerder dit jaar stond de ge meente nog wat sceptisch te genover de plannen om twee extra lokalen aan de school toe te voegen. Oorzaak was een prognose van de gemeente van het aantal kinderen op de school in de toekomst en die zou juist een daling laten zien. "De prognose van de gemeente geeft aan dat het aantal leerlin gen in de toekomst zal dalen, maar dat geeft ie ook voor an dere scholen aan. Het is een landelijke trend, er komen ge woon minder kinderen. Maar een prognose is maar een prog nose. Bovendien is de prognose voor twintig jaar geschreven, dus dat is nog ver weg." Volgens een prognose van de school zelf gaat de groei nog wel even door. Het verschil zit hem onder meer in de benadering van de prognoses. "De officiële telling is op 1 oktober, maar ik weet nu al dat we dit jaar wéér groeien. Ik weet wat er op de in schrijflijst staat en wat er op het eind van het schooljaar weg gaat. Dan kom ik voor volgend schooljaar op 325 leerlingen uit." De Regenboog telt momenteel veertien groepen en maar twaalf leslokalen. Om de leer lingen een vaste plek te kunnen geven wordt gebruik gemaakt van een onderwijsvernieu wingsruimte en van de hal waar de leerlingen van groep 8 ge huisvest zijn. "Op zich zitten de leerlingen daar niet slecht, maar ze zitten wel in de door loop van een ander lokaal, dus blijft het een noodoplossing. Ik zou de hal liever gebruiken voor andere doeleinden", aldus de directeur. Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdrukverdeling be treft: die wordt bepaald door een hogedrukgebied met het centrum boven de Oceaan ten zuidwesten van Ierland. Een la gedrukgebied bij IJsland trekt naar Scandinavië toe. Hierdoor staat er bij ons nog al tijd een noordwestelijke stro ming met aanvoer behoorlijke frisse lucht. Vanaf woensdag komt het hogedrukgebied weer naar de Britse eilanden toe. Dat houdt in dat we een weers- verbetering krijgen in de vorm van droog weer, zonniger en wat warmer. Overdreven warm te is niet aan de orde want de temperatüur loopt in weekein de op tot 20.0 a 21.0 graden. In de nacht en vroege ochtend lijkt de kans op mist toe te ne men. De wind komt uit het noordwesten en is zwak tot ma tig- Kijken we nog wat verder dan zit er nog weinig verandering in dit huidige weertype. Nog geen echte nazomer dus. Weerman Freddie Paalman HOLTEN - Het brandweerkorps Holten hield zaterdag 1 september een familiedag voor de vrijwilligers. De dag was in het leven ge roepen om partners, kinderen en overige familieleden een kijkje te geven in 'de keuken van de brandweer'. Korpscommandant Haan gaf tekst en uitleg over de diverse procedures en buiten was er een heus parcours uitgezet waar kinderen konden spuiten met water en waar diverse demonstraties werden gegeven. Zoals vlam in de pan en het open knippen van auto's tijdens ongevallen. Er waren een kleine honderd bezoekers. foto: san der scheperman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1