Imhof mag voorlopig blijven Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr,: Onstuimig Ketentouwtrektoernooi DINSDAG Sport Beach Soccer Toernooi Braderie en gezellige rommelmarkt 14 AUGUSTUS 2007 PAGINA 5 Kim Hietbrink met Marlotte Overijssels kampioen PLOPPCAP Op den duurwel licht naar nieuw industrieterrein Vletgaarsmaten RECREATIETEAM VRIJE MARKT DIESSENPLAS G80N I "mmWmz IWEMVIERDAAGSE Holtens Nieuwsblad nummer 33 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE; 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Het is een Duitse uitvinding, maar Gert Jansen uit Holten wil de Ploppcap gaan intro duceren in Nederland. Het papieren deksel past op een drankglas. Hiermee wordt voorkomen dat iemand stie kem wat aan het drankje toe voegt. RIJSSEN/ HOLTEN - Motorclub MAC de Holterberg mag voor lopig nog een tijdje gebruik blij ven maken van de crossbaan aan de Imhofweg. Dat is wet houder W. Stegeman met een deel van het clubbestuur over eengekomen. Op den duur moet de motorclub echter wel verkassen naar een andere lo- catie. Stegeman denkt daarbij aan in dustrieterrein Vletgaarsmaten 3. De oorzaak voor een verhui zing van de motorclub MAC de Holterberg ligt in het Holtense uitbreidingsplan Liezen. De crossbaan aan de Imhofweg staat de geplande woningbouw in de weg. Na nieuwe geluids metingen en overleg tussen de motorclub en de wethouder is besloten dat MAC de Holter berg tot fase 1 van het woning bouwproject Liezen is voltooid op de huidige stek mag blijven zitten. De wethouder spreekt in dit geval van "nog jaren". Bij fa se 1 gaat om het om ongeveer 120 woningen die klaar moeten zijn. Wel heeft Stegeman de club een beperking opgelegd wat betreft de woensdagavon den. In plaats van zeventien woensdagavonden per jaar mag nu maar twaalf keer per jaar op het terrein worden ge- crosst. Als toekomstige locatie voor een crossterrein voor de motor club denkt de wethouder aan industrieterrein Vletgaarsma ten 3. Op die plek is volgens Stege man de invloed van geluids overlast op de omgeving het ge ringst: "Dan heb je geluid bij ge luid." Gerrit Nijland, de pen ningmeester van MAC de Hol terberg, vindt het jammer dat zijn club, die zo'n zeshonderd leden telt, de huidige locatie op termijn moet verlaten. "Het is een leuke locatie waar we nu zitten. Voor de meeste cluble den is het mooi dichtbij", aldus Nijland die beseft dat zijn club weinig uit kan richten tegen de verplichte verhuizing. tl ES VERDER OP PACINA 3. Het Interkerkelijk Recreatie- werk zit er bijna nog. Alleen deze en volgende week nog. Iedereen is welkom om bij de vele activiteiten aanwezig te zijn. Het team is te vinden op bungalowpark De Linden- berg. Supportersvereniging HMV heeft de vrije markt uit han den gegeven. Zij regelt deze- niet meer. Wie op de markt wil staan, kan hiervoor contact opne men met de nieuwe organi satoren: firma Rezi uit En schede. Woonzorgcentrum Diessen- plas is met nog twee andere centra genomineerd als bes te woonzorgcentrum in Ne derland. Hiervoor werd afge lopen zaterdag een promo tiefilmpje gemaakt. Deze is vanaf 1 september op Inter net te bekijken. ism HOLTEN - Heerengenootschap Suffendo had afgelopen zaterdag de Kalfstermansweide weer omgebouwd tot een groot strand. Hier werd dan ook het jaarlijkse Beach Soccer Toernooi gehouden. Met deze keer zelfs ruimte voor de junioren van W Holten en Blauw Wit. Voor hen was het behoorlijk wennen, want voetballen in het rulle zand is toch wel eventjes anders dan een balletje trappen op een grasveld. FOTO: JQHAN bounk HOLTEN - De Holtense Han delsvereniging houdt donder dag 16 augustus een zomerbra- derie met een vlooienmarkt op de Smidsbelt en in de Kerk straat. Het is de bedoeling, dat de helft van de Smidsbelt wordt ge bruikt, zodat er parkeerruimte overblijft. De braderie loopt door in de Kerkstraat, terwijl deze in de Boschkampstraat overgaat in een vlooienmarkt. Het is de tweede en laatste zo- merbraderie van dit jaar in Hol ten. Op dit moment hebben zich al veel kraamhouders van buiten Holten aangemeld. Wie nog in teresse heeft in een markt kraam, kan hiervoor bellen naar: 06-55563398. Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdrukverdeling be treft een hogedruk ligt boven het zuidoosten van Europa. Een uitloper daarvan van het Azoren hoog ligt met het centrum bo ven ons land, en geeft ons tot woensdag mooi weer. Woensdag komt een actieve uit diepende depressie boven de Britse Eilanden en de Noordzee te liggen. De druk in de kern van het systeem kan zakken tot rond 980 Hpa. Ook bij ons wordt het onstuimig. Storingen van de depressie trekken over ons land, dit gaat gepaard met plaatselijk veel regen door fikse buien en veel wind. Laten we het hopen dat het allemaal meevalt. Donderdag en vrijdag hebben we er ook nog mee te maken. Woensdag nog een tempera tuur van 22.0 a 24.0 graden. Donderdag en vrijdag niet ho ger meer dan 19.0 a 20.0 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit zuidwest tot zuid. Weerman Freddie Paalman Bij zwembad Twenhaarsveld wordt deze week de Zwem- vierdaagse gehouden. Naast bet baantjes zwemmen, zijn er ook nevenactiviteiten. Be langstellenden zijn welkom om mee te doen. HOLTEN - Bij touwtrekvereni ging Okia wordt zaterdagavond 18 augustus een groot touwtrek- toernooi gehouden voor jonge ren. Teun Stevens, de voorzitter van Okia, zegt een deelnemers veld te verwachten van zeker twintig teams. Op het terrein van Okia aan het Vletgoor wordt gestreden in twee leeftijdscategorieën, een klasse tot en met zeventien jaar en een klasse van achttien en ouder. "En als er genoeg aan meldingen zijn, dan komt er ook een aparte damesklasse", zegt Stevens die net de uitnodigin gen de deur uit heeft, In totaal heeft hij 33 zogenaamde drink- keten in de buurt aangeschre ven. "En gezien de eerste reac ties denk ik wel dat er belang stelling voor het toernooi is", klinkt het hoopvol. De benamin gen 'drinkketen' en 'zuipketen' schieten bij Stevens overigens meestal in het verkeerde keelgat. De Holtenaar vindt dat ze een te negatieve lading meevoeren. "Ik noem het liever vriendenclubs. Het zijn plekken waar de jonge ren op zichzelf kunnen zijn. Na tuurlijk wordt er wel een biertje geschonken, maar voor overlast zorgen ze over het algemeen niet.Het jongerentoemooivan Okia begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Daarna is er voor de deelnemers een barbe cue en een mogelijkheid om in te stappen in de Dieka-bus. Op gave is mogelijk via de telefoon (06-10085989) en via internet teun.stevens@whanado.nl. Adres: Ais lezer van het Geef dat ook eens Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door! 1 Postcode u goed geïnformeerd. I Woonplaats; Als abonnee bent u daarvan verzekerd. BON Telefoon: I Gebruik deze bon voor Geeft als abonnee voor het U ontvangt het opgeven van een J Holtens Nieuwblad op: een fraaie nieuwe abonnee J Parker-Jotter Dhr./mevr.: ballpoint Inzenden aan: Adres: als u ons Holtens Nieuwsblad 1 Ut.nnni„otpi een nieuwe Postbus 692, j WoonPlaats abonnee 7500 AR Enschede j Postcode: opgeeft! t.a.v. Service-afdeling Telefoon: j Bankrekening: I 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) J Handtekening'. 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1