Heusinkveld denkt Grieks ^ÜFS£! Holtens Nieuwsblad Beachsoccertoernooi DINSDAG Huldiging Piemontese koe Rina krijgt predikaat Excellent Nog steeds in hondsdagen 7 AUGUSTUS PAGINA 7 Spectaculaire Supermoto op Vletgaarsmaten RECORD STENEN VLEES PROEVEN TOUWTREKKEN OPA'S ERF VERKOOP Cl000 tH Holtens Nieuwsblad NUMMER 32 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Ondanks dat niet alle domi nostenen omvielen in de sporthal, heeft Stefan Schöp- pers toch een eigen record behaald: 26.768 stenen. Zijn vorige record stond op 14.032 stenen. Hij is dan ook tevreden met zijn laatste do minoshow. De demonstratie bij de Albert Heijn van vleesproducten van Peter's Farm gaat wel door. Woensdag 8 augustus kunnen klanten de produc ten proeven. De open dag bij de boerderij is echter afge last, wegens de dreiging van mkz in Nederland. Touwtrekvereniging Okia wil de 'zuipketen' in Holten nu eens in een goed daglicht zetten. Daarom houdt Okia zaterdag 18 augustus een speciaal ketentouwtrektoer- nooi op het Vletgoor. Ieder een is welkom om te komen aanmoedigen. Wie onlangs heeft genoten van de graanoogstdag aan het Beukenlaantje, kan ook terecht bij Opa's Erf. Hier wordt precies uitgelegd hoe boeren vroeger te werk gin gen. Donderdags worden er rond leidingen gegeven. Het duurt toch allemaal lan ger dan verwacht. De Cl 000 in Holten staat al een tijdje te koop. Ondanks dat er wel in teresse is, wil de verkoop nog niet vlotten. Een koper is dan ook nog niet gevonden. HOLTEN - De droom om de kantoorboekhandel van de hand te doen en te gaan wonen in Griekenland is nog steeds springlevend bij Joop Heusink veld, maar voorlopig staan de emigratieplannen wel even in de ijskast. "We willen nog steeds heel graag maar we heb ben teveel vraagtekens en dan moet je je verstand boven je ge voel zetten", zegt de 51-jarige Holtenaar. Heusinkveld en zijn vrouw zijn al een tijdje van plan om naar Kreta te verkassen en daar een soort van bed breakfast te be ginnen. Dat het er nog niet van is gekomen ligt vooral aan het vinden van een geschikte loca tie, zo legt Heusinkveld uit. "We zijn net terug van een vakantie op Kreta, al was het wel een va kantie met een doel. Er was ook genoeg te koop, maar het stond allemaal wel op de verkeerde plek. Óf het lag te ver van het vliegveld af, óf hef-was te ver van het strand. Voorlopig heb ben we de plannen maar even in de ijskast gezet." De onderhandelingen met ko pers van de boekhandel zijn daarom ook stopgezet, zo laat Heusinkveld weten. "We ma ken even pas op de plaats. Je kunt er wel naar toe gaan en denken van 'het zal allemaal wel meevallen', maar voor het zelfde geld moet je dan later met hangende pootjes terug en dat willen we niet. Soms moet je je verstand iets beter gebruiken. Het vinden van een goeie plek is gewoon moeilijk. Wat je op in ternet ziet is niet altijde de wer- keijkheid. We hebben de plannen nu in de ijskast gezet, maar ook een ijs kast heeft een deur... Het kan twee jaar duren, maar ook een maand. Als we iets zien waarbij we het gevoel hebben van 'yes, dit is het', dan zijn we weg. Maar we hoeven niks, want er is geen enkele reden om de zaak te verkopen. Die loopt gewoon goed." Heusinkveld wil zich het liefst vestigen in het zuidelijke puntje van Kreta, waar het niet verge ven is van Engelse en Neder landse enclaves vol toeristen. "We willen zoveel mogelijk tus sen de Grieken zitten", aldus de Holtenaar die al druk bezig is met het leren van de Griekse taal. "Maar dat is loeimoeilijk." HOLTEN - De piemontese koe Rina van Gerrit en Bertha Markvoort aan de Beusebergerweg, werd afgelopen zaterdag officieel be kroond tot Excellent. Dat is het hoogste wat een koe kan bereiken tijdens een vleesveekeuring. Voor deze gelegenheid werd er een heuse receptie gehouden. Inspecteur Job Vlastuin legde uit waar tijdens de keuring op gelet wordt. Rina kreeg uiteindelijk 90 pun ten. En dat is uitzonderlijk voor een koe. foto: johan bolink HOLTEN - De spectaculair ge kleurde wespspin is de soort van de maand augustus in de landelijke natuurtelüng. De tel ling is georganiseerd door de VOFF (Vereniging Onderzoek Flora en Fauna), een overkoe peling van natuurorganisaties die natuurgegevens verzame len. Waarnemingen kunnen worden doorgegeven via www.telmee.nl. Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdrukverdeling be treft die werd bepaald door een hogedrukgebied dat met het centrum boven de Balkan lag. Lagedrukgebieden liggen op de Oceaan tussen IJsland en Noor wegen, deze werden tegen ge houden door het eerder ge noemde hogedrukgebied. Een klein lagedrukgebied komt boven de Britse Eilanden te lig gen, het eerder genoemde ho gedrukgebied is zover wegtrok ken dat het geen invloed meer heeft om de lagedrukgebieden tegen te houden. Een koufont van de depressie trekt over ons land heen. Achter dit koufront stroomt beduidend koelere lucht over ons land uit. Storingen liggen dicht bij ons in de buurt en trekken af en toe over ons land heen. Het wordt dus een redelijke onstabiele week. Dat betekent voor de ko mende dagen wisselvallig weer met veel bewolking en nattig heid en lagere temperaturen. Maar we zitten nog in de honds dagen. Weerman Freddie Paalman HOLTEN - Het Beachsoccer toernooi van het heerengenoot schap Suffendo wordt zaterdag 11 augustus gehouden op Kalf- stermansweide. Het idee is ontstaan om iets te organiseren binnen Holten, voor iedereen die niet op vakan tie gaat en voor de vakantiegan gers die er nu in Holten zijn. Er werd al van alles georganiseerd maar voetballen op zand was nog niet eerder gedaan. En omdat de heren van Suffen do allemaal een voetbalachter grond hebben, lag dit het meest voor de hand. Het toernooi zal dit jaar alweer voor de zesde keer worden ge houden. En ondanks de geruchten die vorig jaar circuleerden, is dit ze ker nog niet het laatste jaar van dit evenement. Sterker nog, Suffendo heeft er voor gekozen om het toernooi uit te breiden. Er wordt 's mor gens begonnen met een jeugd- toemooi. Hier strijden de plaat selijke voetbalverenigingen (W Holten en ZW Blauw wit) met hun C- en D-teams tegen elkaar om de jaarlijkse roem. 's Mid dags zullen, net als voorgaande ■jaren, de seniorenteams gaan strijden om de hoogste plek. De aanvang van het toernooi is om 9.30 uur voor het jeugdtoer- nooi. Het seniorentoernooi zal om ongeveer 12.00 uur beginnen en de finale wordt rond 17.00 uur gespeeld. De inschrijving is reeds gesloten. Adres: Ais lezer van het Geef dat ook eens Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door' Postcode u goed geïnformeerd. t Woonplaats: Als abonnee bent u i daarvan verzekerd. BON j Telefoon: Gebruik deze bon voor Geeft als abonnee voor het U ontvangt het opgeven van een Holtens Nieuwblad op: een fraaie nieuwe abonnee Parker-Jotter Dhr./mevr.: ballpoint Inzenden aan: I Adres: als u ons Holtens Nieuwsblad een nieuwe Postbus 692, 1 WoonPlaats; abonnee 7500 AR Enschede Postcode: opgeeft! t.a.v. Service-afdeling Telefoon: i j Bankrekening: 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) Handtekening: 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00) i

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1