Even terug in verleden Wisselvallig Keunekaarten bijna op HoUens Njeuwsblad zomerweer DINSDAG Oogst Graan oogsten met zeis en paardenploeg Aanhouding 24 |ULI 2007 PAGINA 13 Route langs verschillende kunstenaars TE SNEL BALLONNEN RECREATIEWERK KOEIEN MELKEN AUTOCROSS Graan oogsten zoals in oma's tijd met zeis, aangekleed met boerenmarkt BON Holtens Nieuwsblad NUMMER 30 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS. NIEUWSBLAD@WHK. WEGENER. NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Een automobilist uit Liver pool reed maandag 23 juli om 00.05 uur over de AlHij reed 185 km per uur. Omdat het om een buitenlander ging, kon het rijbewijs niet worden ingevorderd, maar moest hij een fikse boete be talen. Voor het goede doel ballon nen oplaten en er misschien nog wat mee winnen ook? Dat kan donderdag 26 juli om 19.00 uur bij camping De Holterberg. ledereen is welkom om voor een kleine vergoeding mee te doen aan de wedstrijd. Het Interkerkelijk Recreatie- werk is alweer enkele weken bezig bij bungalowpark De Lindenberg. Er worden vele activiteiten georganiseerd, die ook zijn bedoeld voor Holtenaren. Kom dus een keer gezellig langs op de Bor- keld. Bij De Elshof is het mogelijk om mee te helpen met het koeien melken. Dinsdags vanaf 18.00 uur is de boer aanwezig om de koeien te melken. Wie wil, kan hem meehelpen. Kleine kinderen kunnen een ritje maken op een Shetland pony. De Erwin Autocross wordt donderdagavond 26 juli ge houden aan de Schupperts- weg. Meecrossen kan alleen door leden van de MAC. Maar komen kijken mag ie dereen. De entree is gratis. De kermis wordt van donder- HOLTEN - Stap gratis in de huifkar bij Taveerne de Oale Toone aan de Stationsstraat en maak een reis door de tijd. Te rug naar het verleden, toen er nog met de hand werd geoogst. Dit kan zaterdag 28 juli van 13.00 tot 17.00 uur. Dan wordt er namelijk bij het Beukenlaantje een ouderwetse graanoogstdag gehouden. Nu ligt het stuk land met het wui vende goudkleurige graan er nog rustig bij. "Hoor de stilte", zegt Frank Smale dan ook. "Je waant je hier helemaal terug in de tijd." Rinus Oolbekkink gaat verder: "We gaan met de hand maaien en er wordt met paarden ge ploegd. Ook wordt gebruik ge maakt van een heel oude com bine en dorsbak die nog steeds werken. En neemt de HOT-club oude tractoren mee". De laatste keer dat er op au thentieke wijze graan werd ge oogst, was in het jaar 2000. Op dezelfde plek. "Dat was toen een groot succes", weet Ep Krikkink zich te herinneren. Daarna bleef het er echter bij. Vaak door gebrek aan tijd. Want voor boeren is het nu een be- hoorlijke drukke periode. Frank Smale houdt van door pakken en nam het stokje met enkele boeren over. Frank: "De bedoeling is om er straks een jaarlijks terugkerend evene ment van te maken. De graanoogstdag wordt gezel lig aangekleed. Zo komt er een muzikant met trekharmonica, is er een terras en een boeren markt. Verder zal Opa' s Erf aan wezig zijn, is er een stand met eigengemaakte jam, komt een bijenimker langs en wordt er ambachtelijk boerenbrood ver kocht. Dominee Harry Gijsen zal het feest openen, door om 13.00 uur als eerste met de hand het graan te gaan maaien. Omdat er bij het Beukenlaantje weinig parkeerplaats is, wordt verzocht de auto op Kalfster- mansweide neer te zetten. Van af hier brengt een huifkar de be zoekers gratis heen en terug. dag 26 tot en met zondag 29 juli gehouden. Niet alleen op Smidsbelt, maar ook voor een deel op de Dorpsstraat. Van 't Klavertje tot aan het Rode Plein tje wordt afgesloten voor het verkeer. Auto's kunnen dan over Kalfstermansweide rijden. HOLTEN - Er zijn nog slechts honderd passe-partouts te koop voor de komende Keunefeesten. Wie dus nog geen kaart heeft en toch het hele weekend van vrij dag 14 tot en met 16 september naar de Keunefeesten wil, moet er snel bij zijn. De verkoop van losse kaarten begint vrijdag 17 augustus bij Foto ten Velde en VW Holten. Vooral de komst van Jan Smit, zondagmiddag 16 september, zorgt voor een run op tickets. Ook veel Holtenaren die nor maal nooit naar de Keunefees ten komen, willen dit optreden niet missen. Het aantal bezoekers in de tent is echter aan een maximum ge bonden. Een grotere tent is door gebrek aan ruimte op Kalfstermanswei de helaas niet mogelijk. Nu de passe-partouts bijna uitverkocht zijn, zullen ook de losse kaarten snel gaan en de zondagmiddag uitverkocht raken. Naast Jan Smit, staan Stef Ekkel en de band Fragment zondags op het podium. Het feest begint donderdag avond met Gebroeders Ko, Flashback en K-Town. Vrijdags begint om 16.00 uur het Bedrijvenborreluur met de offi ciële opening om 17.00 uur. The Heinoos en de 3J's uit Vo- lendam staan 's avonds op het programma. De Hoolter Korhanen verzorgen zaterdagmiddags het Meedein- festijn. Daarna treedt 's avonds Beethoven op. Als lezer van het Geef dat ook eens Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door! u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor U ontvangt het opgeven van een een fraaie nieuwe abonnee Parker-Jotter ballpoint Inzenden aan: als u ons Holtens Nieuwsblad een nieuwe Postbus 692, abonnee 7500 AR Enschede opgeeft! t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00) Dhr./mevr,: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblacl op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: Wat de luchtdrukverdeling be treft die wordt nog steeds be paald door lagedrukgebieden die boven de Britse Eilanden en de Noordzee blijven liggen. Hogedrukgebieden vinden we boven Groenland en Zuid-Eu ropa. Vanaf woensdag veran dert deze situatie wat waardoor het hogedrukgebied boven Groenland naar het zuiden trekt en ook naar Scandinavië toe. Het hogedrukgebied bo ven Zuid-Europa trekt naar de Balkan en naar Polen toe. Het lagedrukgebied blijft vrij lang op zijn plaats liggen. Conclu sie: het blijft deze week ook wisselvallig zomerweer. Tem peraturen voor deze week rond de 20.0 graden. Weerman Freddie Paalman HOLTEN - Politieagenten trof fen zondag 22 juli om 4.30 uur in het centrum van Holten en kele jongeren aan die luidruch tig waren. Aan hen werd vrien delijk verzocht om zich rustig te houden en naar huis te gaan. Een van de jongeren, een 18-ja- rige Holtenaar, weigerde weg te HOLTEN - Het Beukenlaantje staat zaterdag 28 juli in het teken van het oogsten van graan op ouderwetse wijze. Enkele vrijwilligers gaan en bleef zich ophouden in hebben de graanoogstdag weer nieuw leven in geblazen. Naast het oogsten, is er muziek aanwezig en een gezellige boerenmarkt. het centrum. Hierop werd hij foto: johan BOTiNK aangehouden door de politie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1