t c399,- ft) €3?5 [mux bike3 3 Bottelier Vruggink Aanbieding van de week Topper van de week 15) Bloemendal Weekenddiensten Cursus ZwangerFit 8?9 HEERLIJK GENIETEN! 5 10?9 10?9 8?9 Promenade Bag in Box Oranjestraat 59 Tel. 0548-36751 Prachtige pluimspirea voor binnen of buiten keuze uit 3 kleuren. „C95 Alleen deze week 1 voor 3.95 2 stuks voor maar Schitterende zilverwilg op stam zolang de voorraad strekt Geen 11.00 maar per stuk Ons zomerprijsje Monbretsia, de winterharde knol die fel rood bloeit in de zomer. Nu bloeiend verkrijgbaar. nu voor maar Hoveniersbedrijf 451 CB Holten Fax 0548-367080 Dinsdag 17 juli 2007 HUISARTSEN HOLTEN - Maatsch. Huisarts Holten, Keizersw. 32, tel. 363553. Spreekuur volgens afspraak. Voor spoedeisende hulp tus sen 17.00 en 8.00 uur. Centrale Huisartsenpost Salland, 0570- 501777. Verloskundigenpraktijk Rijs- sen-Holten: Haarstraat 171; tel. 522399 (voor spoedgev. 06- 15075095), Kraamzorg Twente; 074- 3677666 (24 uur per dag). St. Maatschappelijk Werk Noord West Twente, Water molen 90, 7461 AZ Rijssen. 24 uur bereikbaar. Tel. 0546- 5463000. Psychologische praktijk drs. A.J. Nijland, Haarstraat 67, tel. 516126. Tel. afspr. ma t/m do van 8.30-12.00 uur RIISSEN - Voor spoedgevallen buiten kantooruren bellen naar de Centrale Huisartsenpost, Windmolen 12a in Almelo. Te lefoonnummer 0900-9004000 (10 eurocent per minuut). Spreekuur Mantelzorg - Iedere ma en do van 9.00 tot 11.00 uur zorgloket gemeentewinkel, Elsenerstraat 20. Tel. 0548- 854882. Verloskundigenpraktijk Rijs- sen-Holten: Haarstraat 171, tel. 522399 (voor spoedgev. 06- 15075095) ENTER Praktijk Oortgiesen Van Schoot, Voormors 127 te Enter. Tel. 0547-381396. Spreekuur voor spoedgev. za om 10.00 en 18.00 uur, zo om 12.00 en 18.00 uur. TANDARTS J. Webbink te Rijssen. Tel. 0548-514140. Spreekuur voor spoedgev. 17.00 tot 17.30 uur. APOTHEKEN RIISSEN - Alle drie apotheken zijn op werkd. geopend van 8.30 tot 17.30 uur. ENTER - Apotheek Enter, Borner- broeksew. 2. Geopend 'van ma t/m. vr van 8.30 tot 17.30 uur. Za van 10.00 tot 12.00 uur en van 18.00 tot 18.30 uur. Zon en feestd. geopend om 12.00 tot 12.30 uur en van 18.00 tot 18.30 uur. DIERENARTSEN RIISSEN - Dierenartsenprakt. Riessen, Boomkamp 27, tel. 521222. ('s nachts en weekend autom. doorgeschakeld naar dienstd. dierenarts.). Dagelijks en avond op afspraak (eerst bel len dus). Vrij spreekuur 13.30 tot 14.00 uur. Diergeneesk. apotheek geopend van 9.00 - 17.00 uur en ma, di, en do van 19.00 tot 20.00 uur. HOLTEN - Dierenkliniek Deventer loca tie Holten, Larenseweg 54. Tel. 0548 - 362835 of 0570 - 653000 consult op afspraak. Dierenartsencombinatie Holten: Dorpsstraat 24c. tel. 0548-362004 (24 uur bereikb.) Spreekuur: ma t/m vr 8.00-9.00 uur en 12.30-13.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 9.00 uur. Verder volg. afspr. De praktijk is geopend van ma t/m vr van 8.00-13.00 uur. - Dierenkliniek Enterbrook, Leontine ter Harmsel-Zande- rink, Wolvesweg 2-4. Paarden en gezelschapsdieren. Consult op afspraak. Tel. 0547-383309, bij spoed 06-510960150 Dierenbescherming afd. Rijs sen e.o. voor Rijssen - Holten en Hellendoorn Noodopvang en voor meldin gen dierenmishandeling en/of verwaarlozing: Mevr. Evelien Westhoff, tel. 0548-517171 Kids voor Animals, Mevrouw Annemarie Pap tel. 0548- 521521. Dierenambulance: Stichting Hellendoorn - Rijs sen - Holten: 06-21456285 (24 uur per dag, 7 dagen p. week). KERKDIENSTEN HOLTEN Hervormde Kerk Dorpskerk 09.30 uur ds. J. Wie- gers, SOW-dienst en neven- dienst, oppasdienst in de Boschkamp. Kandelaar 19.00 uur ds. H.P. mulder, SOW- dienst. Tent borkeld 10.00 uur mevr. M.J. Holterman. Geref. Kerk zo Dorpskerk 09.30 uur ds. J. Wiegers, Kandelaar 19.00 uur ds. H.P. Mulder. Evangeliegemeente De Loof hut (Dorpsstraat, HMV-ge- bouw) Zondag: 10.00 uur, samen komst Lammert Trui. Prot. Gem. Okkenbroek zo 09.30 uur ds. R. Willems- Joosten, Bevestiging van Thea Meijerink-Luggenhorst tot jeugd ouderling. Katholieke Kerk Gebouw Ire ne te Holten zo 10.00 uur Tentviering. RIISSEN De SOW-kerken Evang.gem. Nehemia ge bouw muziekvereniging Wil- helmina aan de Morsweg: zo 10.00 uur Henk Dannenberg. Evangelie gemeente Rijssen - gebouw Arcada/Monuta Lentfersweg 120: zo 10.00 uur Rikus Kuipers. Geref. gem. Noord - Noorder- kerk: zo 09.30 uur, 14.30 uur en 18.30 uur leesdienst. Geref. gem. West - Kerkge bouw Veeneslagen: zo 09.30 uur en 18.30 uur ds. D. de Wit. Geref. gem. Zuid - Zuiderkerk: zo 09.30 uur en 18.30 uur ds. A. Schreuder, 14.30 uur lees dienst. Geref.kerk - Ontmoetingskerk: zo 09.30 uur en 19.00 uur ds. J. de Jong. Hervormde Gemeente - Schildkerk: zo 09.30 uur ds. AAW. Boon, 18.30 uur ds. W. van Vreeswijk. - Westerkerk: zo 09.30 uur ds. H.J. Lam, 15.00 uur ds. J. Plomp. - Sion: zo 10.45 uur ds. H.J. Lam, 16.45 uur drs. J. Eertink. - Hoeksteen: zo 10.00 uur dhr. R. Battels, 18.30 uur drs. J. Eer- tink. - De Ark: zo 09.30 uur drs. J. Eertink, 18.30 uur drs. L.A. Burger. - Eisen: zo 10.00 uur ds. W. van Vreeswijk. Ned. Hervormde gemeente (in v.h.) Rohobóth: Open Hof: 14.30 uur kand. R.W. Mulder en Syrisch Orthodoxe kerk: 19.00 uur kand. R.W. Mulder. Protestantse Gemeente Open Hof - Stationsdwarsweg 2: zo 10.00 uur mevr. B. Beuving- Dannenberg. Rk-kerk H. Dionysius: zo 19.00 uur pastor Weldam, eucharis tieviering. Syrisch-Orthodox Kerkge bouw R. Bosmastraat 35: za van 16.00 tot 17.00 uur, zo van 08.00 tot 10.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur Ichtus Vrije Baptistengem. Rijssen - Kultuurhus in Notter: zo 10.00 uur br. P.v. Norden. Vrijz. Geloofsgemeenschap Aan de Regge: - zomerstop Dunatos Churchm Wlhelmi- nagebouw aan de Morsweg 8c te Rijssen. Pastors Jesaja en Annie Rahajaan aanvang 14.00 uur, dienst 14.30 uur. ENTER Geref. gem. - Dorpsstraat 80: zo 09.30 uur en 18.30 uur ds. A. Moerkerken. Di 19.30 uur ds. A. Moerkerken. Geref. kerk Rijssenseweg 13: zo 09.30 uur en 19.00 uur ds. A. v.d. Spek. Hervormde Gemeente - zo 09.30 uur ds. A. Christ, 19.00 uur drs. K. Hazeleger. Rk-Kerk H. Antonius Abt - Kerkgeb. Dorpsstraat 55: za 19.00 uur woord- en commu nie m.m.v. volkszang. Zo 09.30 uur eucharistie m.m.v. volks zang. Reggestroom Gemeente Ge meente van Jezus Christus in Enter en omstreken: zo 15.30 uur Reggestraat 85. www.reg- gestroom.com VOOR WIIZIGINGEN EN AANVULLINGEN: REDACTIE WHK, TER ATTENTIE VAN ME VR. C. HAGRE1S-PINNA, POSTBUS 692, 7500 AR ENSCHEDE, OF E-MAIL: KERKEN- MEDISCH@WHK. WEGENER. NL REGIO - ZwangerFit is een nieuwe cursus voor actieve zwangere vrouwen vanaf de zestiende week van de zwan gerschap tot aan de bevalling. ZwangerFit wordt daarnaast ook aangeboden aan vrouwen die aan het ontzwangeren zijn, vanaf de vierde week na de be valling. Beide cursussen wor den nu in Almelo en Tubber- gen aangeboden. Tijdens de lessen wordt er informatie ge geven over de lichamelijke ver anderingen tijdens de zwan gerschap en wordt er actief op muziek geoefend om je fitheid en spierkracht te behouden. Er wordt aandacht besteed aan je uithoudingsvermogen en aan je spierkracht. Er is altijd spra ke van een vrije instroom en een vaste begeleider. Er is dus geen vaste groepsvorming en een vaste begin- of einddatum. Voorafgaand aan de cursus volgt eerst een intakegesprek. Tijdens de lessen is het altijd mogelijk om vragen te stellen of ervaringen uit te wisselen onder het genot van een kop thee of koffie. In Almelo wordt ZwangerFit gegeven in samen werking met Gezondheidscen trum Maardijk. Een les duurt 45 minuten. Leden van Thuis zorg Noord West Twente beta len voor vier lessen 30 euro per maand. Niet-leden betalen 35 euro per maand voor een keer per week training. Inclusief koffie en thee bij elk bezoek. De groepsgrootte varieert van minimaal 8 tot 12 personen. h nana d it-öti V"! WAARoh niet? rijlclaarmaakltoetei Heven en <A<*wies waAei verV*-ijgV?tfL«*v in J.e Vleiden gvaen en z.w«nrh Cawtpleet- en wet- SVüw<nn<3 «x£gentönt-eev,A, Bokma Jonge Jenever 100 cl jagermeister Kruidenbitter 70 cl Bootz Rum White Brown 70 cl Stoocker Vieux 100 cl EXCLUSlf. Merlot,Chardonnay Syrah Rosé 3 liter j BOTTELIER www.bottelier.nl Stationsstraat io, Holten, T (0548) 3613 75 8-5 6 SLIJTER DIE Alle aanbiedingen zijn geldig van 19 t/m 25 juli En zolang de voorraad strekt. Onze openingstijden zijn van maandags t/m vrijdags van 8.00-18.00 uur. Op donderdag tot 20.00 uur en op zaterdag van 8.00-17.00 uur. www.hoveniersbedrijf-bloemendal.nl

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 4