Hoger of lager bij Readshop Rijssen Concert Urker Mannenkoor 5 WOLVES Rijbewijzen ingevorderd m Jeugdvissen bij 't Zumpke Dinsdag 17 juli 2007 15 RIJSSEN - De vele bezoekers van de braderie hadden op de tweede braderiedag re gelmatig te maken met op stoppingen voor de Reads hop in de Haarstraat. Alex Keijers uit Schijndel, collega van de directeur-eigenaar van de Rijssense Readshop Huub Winkeler, deelde er heel wat staatsloten, para plus, fototoestellen en bi dons uit aan het publiek. Bij na vijf uur lang amuseerde de Schijndelse Readshopei- genaar het publiek op de Rijssense Braderie. Keijers had heel veel spullen om uit te delen, maar ge woon weggegeven was daar niet bij. Iedereen die een staatslot, paraplu of fototoe stel wilde hebben moest meedoen aan het spel Hoger of lager. Eén van de aanwezi gen, meestal een kind, mocht met een grote dob belsteen gooien en wie dacht dat de volgende worp hoger zou zijn moest links gaan staan en wie lager rechts of andersom. Dit ging net zo lang door tot er nog maar één winnaar over was. Er werd door heel veel bra deriebezoekers meegedaan aan het spel. Veel kinderen vonden het leuk, maar ook veel volwassenen hadden wel zin in zo'n gratis staat slot. Wanneer uiteindelijk een kind het staatslot won werd zijn naam opgeschre ven en kon hij later met één van zijn ouders het staatslot op komen op halen, want staatsloten mogen niet aan personen onder de achttien jaar worden uitgereikt. Vol wassenen kregen direct hun staatslot mee. Om het spel eerlijk te laten verlopen werd er een vol wassene als jury aangesteld. Hij of zij moest opletten dat alles correct ging en er zich geen personen later bij de winnende groep aansloot. De meeste juryleden kweten zich heel goed van hun taak en het lukte buitenstaanders dan ook maar zelden zich ongemerkt bij een groep winnaars aan de sluiten. Wanneer het te druk werd kregen de deelnemers een tasje van de Readshop en mochten in de winkel een gratis tijdschrift ophalen. Al leen wie een tasje had mocht aan het volgende hoger of la- gespel meedoen. Heel veel belangstellenden bleven lang staan en deden diverse keren mee aan het spelletje. Toen accordeonis- te Toos, met liedjes uit de oude doos, langs kwam en er meegezongen moest wor den, werd het deelnemers veld ineens flink uitgedund. Het spelletjes vonden ze leuk, maar meezingen was er niet bij. ENTER - De hengelsport vereniging t' Zumpke hield vrijdagavond 6 juli zijn vier de en laatste viswedstrijd voor de jeugd. Ondank de stevige regen buien werd er deze avond redelijk veel vis gevangen. Uitslag 4e wedstrijd: 1. Roy Brinks totale lengte 500cm, 48 vissen. 2. Erik Maassen v/d Brinkt- otale lengte 281 cm, 24 vis sen. 3. Rick Blokzijltotale lengte 250cm, 25 vissen. Na deze wedstrijd was er de prijs uitreiking. Van de vier wedstrijden werden er de beste drie ge teld voor het kampioen schap. Uitslag: 1. Roy Brinkstotale lengte 17.18 meter, 88 punten. 2. Erik Maassen v/d Brinkt- otale lengte 8.73 meter, 83 punten. 3. Mark Seppenwooldetota- le lengte 11.93 meter, 82 punten. De grootste vis werd in 2007 gevangen door Gerben Tij hof en Nick aan de Stegge een karper van 36 centime ter. Onder het genot van een hapje en een drankje wer den de bekers en medailles uitgereikt en de jeugd com missie kon terug kijken op een sportief en een geslaagd seizoen. RIJSSEN - In de Dionysiuskerk in Rijssen wordt maandag 13 augustus om 19.30 uur een Zo- merconcert gehouden. Sinds 2000 staat het Urker Mannen koor onder leiding van dirigent Pieter Jan Leusink. Na de medewerking aan een herdenkingsprogramma op tv ter gelegenheid van de brand op Volendam ontstond lande lijke bekendheid. Vele uitnodi gingen waren het gevolg met als resultaat dat jaarlijks vijftig concerten worden gegeven met veelal grote namen w.o. Jan Vayne, Louis van Dijk en The Bach Orchestra of the Netherlands. Het Urker Man nen Ensemble is een unieke cultuurdrager. Urk heeft een eeuwenoude zangtraditie die duidelijk verankerd is in de vis serij. De geboren en getogen Elbur- ger Pieter Jan Leusink houdt van de eigen klank van het Ur ker Mannen Ensemble. "Men zingt fris van de lever, energiek en dynamisch. Je hoort als het ware de stoerheid van de visse rij. De puurheid en het tradi tionele heeft een grote aan trekkingskracht op het pu bliek," aldus Pieter Jan Leus ink. De optredens beginnen met religieuze liederen en klassieke kerkmuziek. Daarna volgende bekende Amerikaan se spirituals en populaire wer ken waaronder Napolitaanse liederen. Een gevarieerd pro gramma voor een breed pu bliek. De zangers treden op in de Urker klederdracht. Het Ur ker Mannen Ensemble zal tij dens het concert haar nieuw ste CD -Ik ben reizend naar die Stad- presenteren die begin ju ni werd opgenomen in de Mar tinikerk in Bolsward. Pieter Jan Leusink studeerde aan het Conservatorium in Zwolle en volgde master-classes bij Sir David Willcocks. Als dirigent en oprichter van Holland Boys Choir bouwde hij vanaf 1984 internationale reputatie op, mede door de vele CD opna men, waarvan 3 met goud en 1 met platina werden bekroond. In 2000 voltooide hij in het ka der van het Bach Herdenkings jaar de opnamen van Bach's 200 Geestelijke Cantates (60 CDs) waarvan wereldwijk 6 miljoen exemplaren werden verkocht. Als dirigent maakte hij furore op beroemde festi- vis in Wales, Italië, Letland, Engeland en Frankrijk. Leus ink ontving in 2004 een Ko ninklijke onderscheiding voor zijn grote verdiensten in de klassieke muziekwereld. Uniek is medewerking van organist Martin Mans. Mans werkte mee aan meer dan 300 CD-op- namen en geeft jaarlijks zo'n 175 concerten in binnen- en buitenland o.a. Europa, Cana da, Amerika, Australië en Zuid- Afrika. Kaarten in de voorver koop verkrijgbaar bij: VW Rijs sen, Oranjestraat 131 in Rijs sen; VW Enter, Hogebrink 4 in Enter; Boekhandel Reterink, Stationsstraat 3a in Wierden. Het is mogelijk telefonisch kaarten te reserveren: 0525- 684819 of via internet: www.urkermannenensem- ble.nl. Hengelo/ Rijssen/ Enschede - De politie heeft vrijdagavond 13 en zaterdag 14 juli drie rijbewij zen ingevorderd voor het rijden onder invloed. In Hengelo reed een 45-jarige man inwoner van deze stad over de Beitelstraat in de rich ting van de Deurningenstraat. Op de Deuriningenstraat kreeg hij een aanrijding met een an dere automobilist. Gezien de geur van zijn adem besloten de collega's de 45-jarige man te la ten blazen. Hieruit werd duide lijk dat hij behoorlijk had ge dronken: 2,7 promille. Hierop is zijn rijbewijs ingevorderd. In geval twee werd de politie ge vraagd naar de Stroekeld in Rijs sen te gaan in verband met een aanrijding. Ter plaatse bleek een 31-jarige man uit Rijssen een aanrijding gehad te hebben met een andere automobilist. Al snel bleek dat hij alcohol had gedronken: 1,75 promille. Ook zijn rijbewijs is ingevorderd. In geval drie is het rijbewijs van een 39-jarige inwoner van En schede ingevorderd. Op de kruising Wethouder Bever straat/ Van Veenlaan in Ensche de had de man zaterdag 14 juli om 11.00 uur een aanrijding veroorzaakt. Gezien zijn situatie mocht de verdachte op de plek van de aanrijding blazen. De uitslag: 3.1 promille. I Alleen deze zomer kunt u nog profiteren van de verleidelijke Opet Temptation modellen én de unieke 50/50 deal. U betaalt nu slechts de helft en de andere 50% pas over 2 jaar, rentevrij! U rijdt direct door naar uw vakantiebestemming. Tenminste als u op tijd profiteert: het aanbod is verleidelijk, de voorraad helaas beperkt. Kom snel naar onze showroom of kijk op www.opel.nl voor het actuele aanbod. 18 9.497,50 7.000,- 2.497,50 9.497,50 ZAFIRA VER:1. Meriva Temptation vanaf 50% van de verkoopprijs Stel: inruil huidige auto U betaalt nu Te betalen over twee jaar Model Contante verkoopprijs Aanbetaling/lnruil Kredietbedrag Looptijd in maanden Krediet vergoeding Effectieve rente op jaarbasis Slottermijn over 2 jaar Prijs bij verkoop op afbetaling Meriva Temptation €18.995,- 9.497,50 9.497,50 24 €0,- 0% 9.497,50 €18.995,- Zafira Temptation 26.245,- €13.122,50 €13.122,50 24 €0,- 0% €13.122,50 26.245,- De 50/50-deal is van toepassing op nieuwe orders t/m 31 augustus 2007 en geldt voor alle uit voorraad leverbare Opel personenauto's (m.u.v. de nieuwe Corso, GT en Antoro) met een uiterlijke kentekenregistratie t/m 30 september 2007. Toetsing bij BKR in Tiel. Maximaal 1 financiering per klant. Minimale aanbetaling van 50%. De financiering wordt aangeboden via GMAC Financial Services, (KvK 24107861AFM registernr. 12013025). Prospectus verkrijgbaar via www.gmacfs.nl. Vraag de Opel dealer naar de exacte voorwaarden. Rijssen, Reggesingel 95, (0548) 52 03 33 www.wolves-autoservice.nl

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 15