Holtens Nieuwsblad Igor Sysoev wint triatlon Andere opzet van kermis Hulsman Droom Dansen en gekke fiets openen triatlonweekend BUS NAAR ESPELO - ASVEZEL ACTIE domino I VAKANTIEWEEK BON HOLTEN-De Rus Igor Sysoev en de Tjechische Lenka Zemanova zijn winnaars geworden van de International Triath lon Holten. Igor komt op bonnefooi naar Holten en néémt eerste prijs mee Holtens Nieuwsblad NUMMER 28 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Inhaken en meezingen! Ko mende herfst verzorgt Pha ros Reizen van de ANWB ex clusief voor lezers van dé Weekkrant een reis naar Al- pertlandischer Musikherbst. Voor vier keer twee lezers van deze krant is verblijf en verzorging ter plaatse zelfs helemaal gratis. Feest mee in Elmau! Geef antwoord op de vraag welke voormalig skiër het podium aldaar betreedt Is dat a. Alberto Tomba b. Hansi Hinterseer c. Eddy the Eagle SMS het antwoord naar 2121. Begin met WIN (spa tie) ALPEN (spatie) en ver volgens het antwoord. U ontvangt een bericht a 40 cent retour. Zie vöor meer informatie el ders in deze krant Met de bus naar Espelo. Dat kan zaterdag 14 juli. En nog gratis ook. Dan rijdt er namelijk een dienst richting het Sploder Feest waar de Alpha Show band optreedt. De bus vertrekt om 21.50 uur vanaf café 't Klavier. Burgemeester Bort Koelewijn gaf het startsein voor de aan leg van glasvezelkabel in Dij- kerhoek. Daarmee is het plaatsje een van de eersten in Nederland. Supersnel inter net, maar ook telefoon, radio en televisie door een glas- haar. De actiegroep Houdt Holter- broek groen, zoals' beloofd, blijft strijden tegen nieuw in dustrieterrein. Nu het Lokerbroek van de baan is, zijn de pijlen gericht op uitbreiding van Vletgaars- maten. Nu niet, dan niet, nooit niet. Het evenement Individual Domino Toppling van Stefan Schöppers begint gestalte te krijgen. De decorstukken zijn klaar. Nu kan straks worden be- I gonnen met het opzetten 1 van alle steentjes, licht en qe- luid. De kindervakantieweek van Socuwe begint weer. Ook nu is er grote belangstelling voor en staan er zelfs kinde ren op de wachtlijst. Want er kunnen maar negentig deel nemen. HOLTEN - De kermis in Holten wordt voor het eerst van don derdag 26 tot en met zondag 29 juli gehouden. Niet alleen op Smidsbelt, maar ook voor een deel op de Dorpsstraat. Hiervoor wordt deze straat van af snackbar 't Klavertje tot de Al- bert Heijn afgesloten voor het verkeer. Vrijdags wordt dit uitge breid tot aan Beltman Mannen mode. De markt zal dan name lijk een plek krijgen op de Dorpsstraat en een deel richting Foto ten Velde. Om ervoor te zorgen dat winkels wel bereikbaar blijven, worden de paaltjes verwijderd van Kalf- stermansweide. Auto's kunnen dan zo doorrijden naar de Kerk- hofsweg. "Dwars over de weg bij 't Klaver tje komt een kermisattractie te staan", vertelt Jos Kamphuis van de horecaondernemers in Hol ten. "Tussen de cafés 't Keuntje en Klavier komt een terras "Het zal een stuk gezelliger gaan worden, nu de attracties ook op de Dorpsstraat komen te staan", weet Jan Herman ten Velde, voorzitter van de Holtense Han dels Vereniging (HHV). "Daar naast zorgt carnavalsvereniging De Fienpreuvers voor een party tent, die ook zondags open zal zijn". De kermis stopt er name lijk niet - zoals gewoonlijk - op zaterdag mee, maar draait zon dagsmiddags gewoon door. Donderdag tot en met zaterdag duurt de kennis van 14.00 tot 0.00 uur en zondag van onge veer 13.00 tot 17.30 uur. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: Met hun winnende tijden heb ben zij tevens het parcoursre- cord in Holten op hun naam gezet. De Rus, die zonder plaatsing toch naar Holten was afgereisd, werd na een afcegging alsnog een startnummer toegewezen. Dat hij een startplaats waard was bewees hij dan ook met zijn resultaat. Met een watertemperatuur van 17 graden gingen de junioren als eerste van start voor de Eu ropean Junior Cup. Willem Brens uit Antwerpen wist zich meteen al in de kopgroep te plaatsen en zijn positie ook vast te houden. Hij mocht zich winnaar noe men van de eerste European Junior Cup in Holten. Beste Ne derlander was Tjardo Visser uit Almere op een uitstekende der de plek. Ruim een minuut later wist de eerste dame de finish te bereiken; Maaike Caelers uit Weert zette daarmee de Neder landers op de kaart. Bij de Elite heren wist de Deen se Jens Toft als eerste het koude water van de Schipbeek te ver laten, op de voet gevolgd door Dylan McNeice uit Nieuw Zee land. Al snel vormden zich op de fiets een tweetal groepen. Andriy Gluschenko, winnaar van de Triathlon Holten in 2006, moest vanwege een bles sure aan de hand, opgelopen tijdens het gevecht in het water, de strijd opgeven na twee ron des fietsen door het centrum van Holten en de Holterberg. In de afsluitende 10 kilometer lopen moest de beslissing gaan vallen en bleek Sysoev de sterk ste loper. Youri Severin werd met een vijfde plek de beste Ne derlander. LEES VERDER OP PAGINA 19 HOLTEN - Mariëlle Hulsman uit Holten heeft bij de triatlon meegedaan bij de junioren. Hiervoor was de start halverwe ge de Schipbeek. Behoorlijk bibberend zaten de deelnemers afgelopen zaterdag in de Schip beek te wachten op het schot van Arie Ongena. Mariëlle wist uiteindelijk als 56ste te eindigen. Met een tijd van 1.29.17. HOLTEN - Dolf Moed liet afgelopen vrijdagavond tijdens de opening van de triatlon in Holten een droom uitkomen. Bezoekers stonden raar te kijken toen er wel een hele gekke fiets tussen de menigte reed. Het hoorde allemaal bij de openingsact die een optre den van Wolter Kroes als hoogtepunt had. Ondanks de enkele regenbuien die vielen, bleven bezoekers toch feesten op de muziek van deze artiest. foto: johan bolink

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1