Randactiviteiten triatlon Holtens Nieuwsblad Goed weer bij triatlon EK Triathlon naar Holten Thomas Berge Vitens Week van het water in Espelo utoline SPLODER FEEST ROMMELMARKT ZWEMLQOP PROCESSIERUPS hypnose HOLTEN - Het triat lonspektakel barst vrij dag 6 en zaterdag 7 juli weer los in Holten. De opening van het week end begint vrijdag om 19.15 uur en zal bestaan uit een avondvullend programma. Theaterfiets, Wolter Kroes, bizarre machines en steltencreaties BON Holtens Nieuwsblad HUMMER 27 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.Nl Het Sploder Feest wordt vrij dag 13 tot en met 15 juli ge houden in de feesttent aan de Espelodijk. Zaterdags avonds speelt Alpha Show band en zondags onder an dere Corry Konings. Dit laat ste optreden is gratis toegan kelijk. Moest er anders altijd wor den betaald voor een plek op de rommelmarkt in Espelo, zaterdag 14 juli is dat gratis. Dus, wie de zolder eens goed wil opruimen kan dan aan de Espelodijk terecht. Wees er wel snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt. Er wordt aankomend week- I end niet aileen triatlon ge houden. Vrijdagsavonds is er namelijk ook een jeugd run- bike-run en een zwemloop. De finish van beide evene menten is op Smidsbelt. Daar vindt dan ook de ope ning van de triatlon plaats. De eikenprocessierups lijkt een blijvertje te gaan wor den. In Holten is dit diertje al op drie plaatsen gesignal eerd. De haren van de rups kunnen jeuk en uitslag ver oorzaken. Een speciaal be drijf is ingehuurd om ze op te ruimen. Altijd al willen weten hoe het is om onder hypnose te zijn? Dat kan zaterdag 14 juli in de feesttent van Espelo. Daar komt namelijk een echte hypnotiseur, die bezoekers onder hypnose brengt. Voordat de jeugd Run-Bike- Run begint, zal het eerste deel van de opening plaatsvinden. Het vervolg is rond 22.30 uur met Wol ter Kroes. Aan het ope ningsprogramma werken mee: Dolf Moed van Theaterfiets, Abacus Theater, TTM Sound en Light, dansgroep van Hester Paalman en Wolter Kroes. Spectaculaire steltencreaties en bizarre machines uit andere werelden verschijnen tijdens de opening. De eerste dag van het triatlon weekend zal worden afgesloten met een optreden van Wolter Kroes, bekend van onder meer: Ik heb de hele nacht liggen dro men. De toegang is gratis. Natuurlijk is zaterdag dé dag voor de International Triathlon Holten. Met meer dan duizend deelnemers aan de start is deze triatlon de grootste triation- wedstrijd in Nederland. De hele zaterdagmiddag kan men terecht op de groots opge zette sport- en promotiemarkt in het dorpscentrum en op het Kerkplein. Veel sponsoren van de International Triathlon Hol ten zullen hier present zijn. U vindt er allerlei leuke artikelen en speciale aanbiedingen. Ook voor de kleinste bezoekers is er genoeg te beleven. De Kerkstraat is de gehele middag omgetoverd tot een speelpara- dijs voor de jeugd van 2 tot 14 jaar. Voor de kleintjes is er onder an dere een draaimolen, kruiptun- nel en een zweefmolen. Voor de oudere kinderen is er een klimwand van wel 6 meter hoog. Toegang gratis. ESPELO - Het waterproductiebedrijf van Vitens in Espelo hield afgelopen donderdag 28 juni open huis. Iedereen kon een kijkje ne men hoe het water wordt onthard, zodat er uiteindelijk zachter water uit de kraan komt Voor scholieren waren er 's middags ver schillende proefjes met water te doen. Het was allemaal onderdeel van de Nationale Week van het water. foto harry broeze De International Triathlon Hol ten eindigt traditioneel met een groot feest op 't Smidsbeit. Ongeveer een uur na de finish van de laatste triatleet, starten de optredens van Flippen en Thomas Berge. De toegang is gratis. Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdrukverdeling be treft, die verandert nog niks. De ene na de andere depressie trekt met een zuidwestelijke, la ter westelijke stroming, vanaf de Oceaan over de Britse Eilanden naar Scandinavië toe. Een lagedrukgebied ligt nu bo ven Ierland en de Noordzee. Een hogedrukgebied ligt boven Zuid-Europa en de Middelland se zee en koerst naar Scandina vië. Hierdoor zitten we in een zuid westelijke stroming met aan voer van behoorlijke onstabiele lucht. Tegen het weekend komt het Azoren hoog naar ons toe en geeft een weersverbetering. Woensdag wordt veel regen ver wacht. Donderdag en vrijdag houden we het ook niet droog, er is veel bewolking en nu en dan zon, perioden met regen of buien. Zaterdag lijkt een droge dag te worden en met geregeld de zon er bij wordt het 21.0 a 22.0 gra den. Goed weer voor de triatlon van Holten dus. Weerman Freddie Paalman KOPENHAGEN - De European Triathlon Union (ETU) heeft dondermiddag op een congres in Kopenhagen het Europees Kampioenschap Triathlon op de Olympische afstand toegewezen aan de Stichting Triathlon Hol ten. Voorzitter Martin Pieters van de organiserende stichting en burgemeester Koelewijn van de gemeente Rijssen-Holten, die donderdag een presentatie had den gegeven om de kandidatuur voor het Europees Kampioen schap te ondersteunen, zijn op getogen dat de missie is ge slaagd. "Toen we vorige week werden uitgenodigd om een presentatie te geven begrepen we dat onze kansen behoorlijk waren, maar je moet het dan nog wel waar maken" aldus Pie ters. "Het is een duidelijke waar dering van het werk van onze vrijwilligers in de afgelopen ja ren en wij zijn overtuigd van een succesvol kampioenschap in 2009". Burgemeester Koelewijn herhaalde nogmaals zijn opvat ting dat Holten een prachtig evenement heeft binnenge haald dat de gemeente Rijssen- Holten op positieve wijze in het nieuws brengt. Ook hij sprak zijn waardering uit voor de vele hon derden vrijwilligers die er elk jaar weer voor zorgen dat een groots evenement georgani seerd kan worden. Dat dit nu ook bij de Europese bond is doorgedrongen is een prachtig resultaat. LEES VERDER OP PAGINA 3 Geef dat ook eens Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door! u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Floltens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1