Rugzak-Opstap blijft succes OP ALLE GRANIETEN Q) KEUKENS! ASTR9IC a ucne 'Een gezellige drukte' Q^jïrnïteerdaantal en alleen geldig t/m 31.07.07» Boekenmarkt Eenmalige actieverkoop uit de Astroh Granietfabriek! ASTROH 4.398,- Gronau genau meine Al Abfahrt Gronau- Ost Richtung Emden Ochtnjper SlraBe Richtung Gronau j AB-Kreuz Gronau- j Ochtrup J Richtung Bottrop <S&/nl KW armqfsur Dinsdag 3 juli 2007 RIJSSEN - Iedereen is er blij mee. De moeders, de scholen én de kinderen. Het project Rugzak-Op stap is al jaren een succes en zal dat ook nog wel even blijven, mits de subsidie kraan niet wordt dicht ge draaid tenminste. Zo'n anderhalve week ge leden kregen weer vijftien moeders hun diploma uit gereikt voor hun deelname aan het project dat kleuters een betere basis moet ge ven voor hun tijd op school. Na een rondvaart over de Regge reikte burge meester Bort Koelewijn in Partycentrum 't Mölke de diploma's uit. De vijftien moeders werkten met hun kleuters twee jaar aan het project mee. Voorlezen, verhaaltjes vertellen, kleu ren en taalspelletjes doen en dat elke dag ongeveer een half uur lang. De moe ders werden afwisselend thuis en in groepsbijeen komsten begeleid door deskundigen. Door het project worden niet alleen de kansen van de kinderen vergroot omdat het leer proces bevorderd wordt, maar weten de moeders ook beter hun weg te vin den naar llerlei voorzienin gen in de gemeente. Ze ko men bijvoorbeeld in con tact met de bibliotheek en de speel-o-theek of wor den actief in de school van hun kinderen. "Doordat ze samen met hun kinderen thuis aan het programma werken zijn ze meer be trokken bij hun kind", zegt Fatma Güven van de ge meente die samen met SCOOP Welzijn verant woordelijk is voor het pro ject. "Als een kind het ge- voel neen aai zijn 01 naar ouder belangstelling heeft voor wat er op school ge beurt, dan krijgt het meer zelfvertrouwen en plezier in het leren." Het project Rugzak-Op stap startte al in 1994. Meer dan 230 kinderen en ou ders hebben het project al succesvol afgerond. Elk jaar zwaait er een groep af en komt er een groep bij. Güven: "De eerstejaars hebben een certificaat ont vangen van de wethouder. Voor de nieuwe lichting hebben zich al veertien ïgemeld. Of het alleen voor moeders is? Nee hoor, we hebben ook wel eens vaders gehad en dat ging heel goed. Maar uit de praktijk blijkt dat het .meestal moeders zijn die meedoen. Misschien komt het omdat vaders meestal werken. Of zien ze het niet zitten om als enige man in een groepje met vrouwen te zitten. Maar het gaat er om dat het de kinderen helpt en dat het goed is voor de ouders. Ze zijn meer betrokken bij de school van de kinderen." Het was erg gezellig tijdens het jaarlijkse beachvolley- baltoemooi in Enter. FOTO: JOHAN BOLINK ENTER - "Een gezellige drukte en altijd weer veel animo voor ons jaarlijks be- achvolleybaltoemooi", zegt woordvoerder Emiel Vlier man van volleybalvereni- I ging Holyoke zaterdagmid- 1 dag tevreden. "De inschrijvingen gaan via internet en we merken dat I we dan binnen drie weken I volgeboekt zijn. Omdat er I ook veel belangstelling van I de jeugd was, hebben we j vorig jaar de C-jeugdklasse j toegelaten. Ook dit jaar zijn jj ertweejeugdteams.Deleef- j tijd van de C-klasse is rond I de 11 en 12 jaar." De ouderen die vandaag j meedoen hebben zich inge- schreven onder de naam Oudjes. Het zijn de veertig plussers, maar zo te zien doen ze niet voor jongeren onder. Later blijkt dat ze ook nog met de eer gaan j strijken. "De teams van de j zaterdag zijn spelers uit de hele regio. Ze vinden het in Enter gezellig. Men treft el- j kaar in compeütieverband j en iedereen kent elkaar. Je j kan er op rekenen, ze ko men elk jaar terug", weet Vlierman. Vrijdagavond is het toer nooi begonnen met een straten- en familiecompeti- te. Totaal verschenen er 29 teams in het veld. Vanwege de regen was het wel zwaar spelen, maar de pret was er zeker niet minder om. De Zwiksweg won het straten- toernooi en De Lutte (fami lie Ten Berge) het familie- toernooi. Het open zaterdagtoemooi werd mede door het ideale volleybalweer een succes. Er waren maar liefst 44 deel nemende teams. Aan het eind van de middag maak ten de omroepdames de winnaars bekend. Herenpromotieklasse: De Oudjes. Lagere klasse: Nog een biertje. Dames Promotieklasse: Champions. Lagere klasse: Beach Boppers en in de jeugdklasse ging het team Chaos Bende 1 met de eer strijken. RIJSSEN - Bij winkelcen trum De Hoge Wal wordt zaterdag 7 juli van 10.00 tot 16.00 uur een boekenmarkt gehouden. Een groot aantal standhou ders biedt een keur van vooral tweedehands boe ken aan. extra korting Inclusief RVS-afzuigkap ASTRftf grcrlf Steel Grey MODEL CIELO in hoogglans wit. Ook in 6 andere kleuren verkrijgbaar. Inclusief «JunO-apparatuur. IGEEN BIJKOMENDE KOSTEN! Inclusief opmeetservice, aflevering, montage, elektra- en sanitairaansluitingen en nog veel meer. 1G ■V3T.07.07) RA KORTING Gronau Richiu ASTR An der Essseite 227 Openingstijden: Ma t/m vr: 10 tot 19 uur Droomkeukens op 2.500 mJ Tel. +49.2562.70100 Za: 10 tot 18 uur Toegang is gratis. Alleen t/m 31.07.07 en niet in combinatie met andere aanbiedingen! WWW.aStfOh.de

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 19