Compleet nieuwe entree Natuurdiorama Holterberg Holtens Nieuwsblad 17 Terug in de tijd met ouderwetse graanoogstdag Uitslagen leden Bergruitertjes Uitslagen Okia Interkerkelijk Recreatiewerk start met thema 'Er was eens' Broekweg afsluiten tijdens jaarlijkse paddentrek Opvallend Officiële opening kantoor Leferink Adviseurs Inbraken auto's HOLTEN - De nieuwe entree van Natuurdiora- ma Holterberg is klaar. Alleen de inrichting wordt her en der nog aangekleed. HOLTEN - Na een aan tal jaren van afwezig heid, wordt er zaterdag 28 juli een graanoogst dag gehouden. Triatlon Triatleten aan de start HOLTEN - De Holtens triatlon wordt zaterdag 7 juli gehouden. Vanaf 12.15 uur begin nen nationale en inter nationale toptriatleten aan de Olympic Distance Triathlon. Dinsdag 3 juli 2007 Nostalgie herleeft HOLTEN - Leden van PC de Bergruitertjes deden vrijdag 29 juni mee in Maarsbergen aan een SGW-wedstrijd. Beau Bar- velink behaalde met Xarola een tweede prijs in de klasse B, Britt Barvelink met Beukenhofs Sundra behaalde in de klasse B een derde prijs en Myrthe Bar velink behaalde in de klasse B met Nightmare een vierde prijs. Kim Hietbrink was zaterdag 30 juni met haar pony Marlotte in Hellendoorn. Zij behaalde in het klassieke en progressieve klasse B categorie E een eerste prijs. In de dressuur klasse B, behaalde ze een tweede prijs. HOLTEN - De 680kg ploeg van touwtrekvereniging Okia kon af gelopen zaterdag het goede re sultaatvan vorigjaar net niet eve naren. Op het toernooi in Eiber gen waar de gehele Nederlandse top was deed de ploeg van OKIA het goed in de voorrondes, hier werden ze tweede maar in de kruisfinales bleek dat de ploeg in de voorrondes al veel energie had moeten steken in de wedstrijden. In de voorrondes werd van de Veenseboys verloren en tegen Vios Bisons een gelijk spel ge trokken, maar OKIA was beter dan Vios Bisons dus OKIA ging door tot de laatste vier. Hier kwa men ze eerst Heure uit Borculo tegen wat ze net niet konden red den. Daarna moest er om de der de en vierde plaats worden geste den, maar hiervoor was de adem net iets te kort en werd het toch een verdiende vierde plaats. HOLTEN - Er werden woensdag 27 juni zeven personenauto's opengebroken in Holten. De in braken vonden plaats aan de Hoffesstraat, Lageweg, H.J. Wansinkstraat, A.J. Goldsteins- traat, Schepenenstraat en Schoolstraat. Vooral audioappa- ratuur werd weggenomen. De nieuwe houten balie heeft een mooie uitstraling, die hele maal past in een bosrijk gebied. Daarnaast is het winkeltje be hoorlijk uitgebreid. Met onder meer boekjes voor jong en oud over de natuur. Kinderen kun nen er ook thuis mee aan de slag. Welke dieren leven er bij voorbeeld onder een blad of wat zit er allemaal in de grond? Ver der veel souvenirs, puzzels, speelgoeddiertjes en mokken met vogels en planten. Maar ook bijvoorbeeld jam, mosterd en paddenstoelen in een pot met paddenstoelendek sel. Verder is er een groot aanraak- Het Beukenlaantje is deze mid dag het decor van taferelen uit lang vervlogen tijden. Om pre cies 13.00 uur zal het eerste halmgraan worden gemaaid door dominee Harry Gijsen als teken dat het maaien kan be ginnen. Het graan zal deze mid- scherm aanwezig, dat informa tie geeft over alle nationale par ken in de wereld. Wie het liever bij de Sallandse Heuvelrug houdt, kan terecht bij een tafel met een luchtfoto. dag worden gemaaid op de tra ditionele erf zo vertrouwde ma nier, namelijk met de zicht. Na tuurlijk zal het binden van het graan en het scherpen van de zicht niet ontbreken. Ook het maaien met een afleg ger wordt in ere hersteld, inclu sief een bindster achter deze machine, dat wordt getrokken door paarden. Geheel in stijl zal daarna een oude dorsmachine het graan van zijn korrel ont doen Van het overgebleven stengelmateriaal worden stro- Hierop staan enkele wandel routes ingetekend. Met behulp van knoppen, geeft een monitor extra informatie over wat er op bepaalde plek ken is te zien.' baaltjes gemaakt. Verder zijn er demonstraties van het ouder wets ploegen met een paard en met zijn latere opvolger, de trekker. Verder zijn er demon straties van graanmaaier met zelibinder en een combine. Om ieder van informatie te voorzien worden leuke verha len en wetenswaardigheden uit vroegere tijden verteld door een vakbekwame 'sprekker' die ge wapend met een microfoon het geheel zal voorzien van com mentaar. Tijdens het evene- HOLTEN - Er komt weer een nieuw seizoen van het interker kelijk recreatiewerk aan. In de eerste week, die begint op zon dag 8 juli, is het thema "Er was eens...". Het team bestaat uit Leontien Paalman, Stijn de Vrij er, Marleen Offringa en Frank Gruijters. Er zullen activiteiten zijn als een sprookjesjacht, een barbecue, een sprookjesquiz en HOLTEN - Het college van B en W denkt eraan om de Broekweg tijdens de paddentrek tussen 19.00 en 7.00 uur af te sluiten voor het verkeer. Hierom had de paddenwerkgroep gevraagd. Ondanks dat er een geleide- wand in de berm wordt ge plaatst, worden er tijdens de trek toch nog veel padden doodgereden. Ze komen uit hun winterslaap en trekken de ment is een gezellig terrasje ge maakt, zodat men alles rustig kan overzien onder het genot van een kop koffie met krente- wegge of een drankje. Om het geheel af te maken staat een aantal kraampjes opgesteld waar vanuit men handgemaak te landbouwproducten kan be trekken. Voor de liefhebbers van de landbouwtechniek staat er een aantal prachtige ouder wetse landbouwmachines en tractoren te wachten om be zichtigd te worden. Om het nog veel meer. Er is elke dag kinderochtend, voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De kinderoch tend duurt van 10 tot 12 uur. Er is van maandag tot donderdag elke avond van 18.45 tot 19.00 uur een kleuterkwartiertje: een stukje vermaak voor de aller kleinsten. Voor de barbecue is het belangrijk dat men zich op tijd opgeeft. Broekweg over om aan de ande re kant eitjes te gaan leggen. De werkgroep vangt ze in ingegra ven emmers en laten ze aan de overkant weer los. Het gaat daarbij om zo'n tweeduizend padden. B en W wil eerst nog navraag doen bij omwonenden, in hoeverre zij overlast onder vinden wanneer de weg in de avonduren voor een periode van vijf weken wordt afgesloten. contrast, nu en vroeger kracht bij te zetten worden de bezoe kers voor de maaidag met paard en huifkar naar het open veld gebracht. Wanneer men hier van gebruik wil maken, dient men zich te melden bij de opst applaats. Die wordt aangegeven met borden. Men kan natuurlijk ook lopend of op de fiets naar het evenemententerrein ko men. Om het nostalgische te behouden vraagt de organisatie om de auto zoveel mogelijk te laten staan. De toegang is gratis. PROGRAMMA De atleten starten in de Schip beek, nabij de tv-toren van Mar- kelo, voor het zwemmen. Vervolgens wisselen de atleten naar het fietsonderdeel om 40 kilometer af te leggen, waarbij vijfmaal de Holterberg beklom men wordt. Tot slot 10 kilometer hardlopen, bestaande uit vier rondes door het centrum van Holten met de finish op 't Smidsbelt. Voor de vijfde maal is de Triath lon Holten een officieel ITU Olympic Qualifying Event waar mee topatleten punten kunnen verdienen voor de kwalificatie van de Olympische Spelen van Peking 2008. Na de Olympic Distance wed strijd vertrekken meer dan ze venhonderd recreatieve deelne mers voor hun race tegen de klok. Zij zullen starten in recreatie- bad Twenhaarsveld en tevens finishen op 't Smidsbelt. De ge hele middag en avond kan men alle deelnemers aanmoedigen langs het parcours en op de tri bunes. Wedstrijden Zaterdag 7 juli 12:15 start 'junioren' in de Schipbeek 12:45 start elite dames in de Schipbeek (finish 14.45 uur) 13:05 start elite heren in de Schipbeek (finish 14.55 uur) 14:35 start 'senioren' in de Schipbeek 14:35 start 1/4 triathlon zwem bad Twenhaarsveld 14:40 start 'masters' in de Schipbeek 16:05 start Holtens kampioen schap 1/4 triathlon (finish 18.00 uur) 16:35 start 'sponsorteams' zwembad Twenhaarsveld 17:00 start 1/8 triathlon zwem bad Twenhaarsveld 18:40 start Holtens kampioen schap dames 1/8 triathlon (fi nish 19.45 uur) 19:05 start Holtens kampioen schap heren 1/8 triathlon (fi nish 20.00 uur) Via een scherm en een grote plattegrond van de Sallandse Heu velrug kunnen bezoekers informatie bekijken, i oto: harry broeze HOLTEN - Het nieuwe pand van Leferink Adviseurs aan de Oude Deventerweg werd afgelopen vrijdag 29 juni officieel geopend. Ei genaar Martin Leferink is erg blij met dit nieuwe onderkomen. Modem, maar ingetogen. Holtenaren konden een kijkje nemen in het karakteristieke gebouw en Martin en zijn personeel feliciteren. foto: sander scheperman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 17