Holtens Nieuwsblad Verhuizing Keunefeesten Jubileum JanVayne Buien en zonnig Clubkampioenschap Bato Scheren Schapen krijgen zomertenue DINSDAG jUMELAGEFEEST VERHUIZING NIDO DliKERHOEKS FEEST THEATERSPEKTAKEL NORMAAL BON HOLTEN - De organi satie van de Keunefees ten houdt liever de feest tent op Kalfstermans- weide. Maar gezien de plannen van de gemeen te zou dat dit jaar of vol gend jaar wel eens voor het laatst kunnenzijn. Binnen twee jaar komt de tent waarschijnlijk aan Aaltinksweg Holtens Nieuwsblad NUMMER 24 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL 12 JUNI 2007 HOLTEN - De heer en mevrouw Kolkman vierden zondag 10 ju- ni dat ze 55 jaar geleden zijn ge trouwd. Wethouder WAJ. ter Schure feliciteerde het jubile rend paar afgelopen maandag bij hen thuis aan de Abraham Berg-hof 30-2 in Holten. Het echtpaar kreeg acht kinderen, vier zoons en vier dochters. Meneer was voor zijn werk in Suriname en ontmoette daar zijn toekomstige vrouw. HOLTEN - Jan Vayne en de be kende organist Martin Mans ge ven vrijdag 29 juni om 20.00 uur geven een zomerconcert in de Hervormde Kerk, Boschkamps- straat. Reserveren: VW. Woensdag tot en met zaterdag. De luchtdrukverdeling wordt bepaald door een aantal lage drukgebieden die met het cen trum boven de Alpen en boven de Golf van Biscaje liggen, waar door storingen nu en dan over ons land heen trekken. Ook voor de komende dagen blijven storingen bij ons in de buurt. Maar dan meer van de pressies die ten hoogte van Frankrijk op de Oceaan liggen en ten zuidwesten van Ierland. We blijven dus storing gevoelig deze week. Verder is er alle da gen zon, afgewisseld door een enkele bui mogelijk met on weer. Met de temperatuur zit het wel goed, elke dag boven de 20.0 tot 23.0 graden. Pas tegen het weekend wat lager. De bui en kans word dan ook weer gro ter. Weerman Freddie Paalman Zowel Holten als Rijssen staan deze week in het teken van het jumelagefeest. In Holten is er onder meer za terdag Preuverieje met veel muziek. Verder oude tracto ren en open huis bij de Oud heidkamer aan de Kerkhofs- weg. Nu is er nog bedrijvigheid in het pand van Nido aan de In dustriestraat op de Kol. Maar daar komt binnenkort veran dering in. Het bedrijf verhuist in z!n geheel naar Vletgaars- maten. Het pand op de Kol wordt afgebroken om plaats te maken voor woningen. Het Dijkerhoeks Feest staat voor de deur. Voordat het zover is, wordt eerst nog de vogel van de paal geschoten. Maar daarna breken de festi viteiten weer los. Met de re vue, PPM Band, de Annonan- no's, Blinde Ed en Fiets 'em erin. De financiering is rond, dus het Theaterspektakel David kan van start gaan. Voordat het zover is, moet er nog veel worden geregeld. Verschil lende workshops worden er gehouden en natuurlijk de aankleding van het spektakel zelf. De band Normaal gaf een optreden in Espelo. Ze waren blij om weer terug te zijn bij de Sploder hekkal- ven. Bezoekers genoten met volle teugen. HOLTEN - De jaarlijkse club kampioenschappen van de af delingen gymnastiek en sprin- groep van SV Bato waren een groot succes. Bij de springgroep ging de eerste prijs en het club- kampioenschap springen naar Kristel Bronsvoort, tweede werd Caitlin Le Fevre en derde werd Marlou Bronsvoort. Bij gymnastiek eindigde in groep 1 Rosanne Vossebeld als eerste en tweede werd hier Fleur Bloemendaal. Groep 2 werd ge wonnen door Marlou Brons voort voor Josta ten Wolthuis en Lisette Landeweerd (gedeelde tweede plaats) en Jorien Nijboer (derde plaats). In groep 3 was de eerste prijs voor Kristel Brons voort, tweede in deze groep werd Suzan Logger. In groep 4 was Ilse Klaasses eerste, Femke Wuestman werd hier tweede. Groep 5 werd gewonnen door Amber Dunhoft, voor Sharon Dunhoft (tweede plaats). In groep 6 was de eerste plaats voor Vera Stevens, Vera Paalman werd hier tweede. De finale van de kampioen schappen waren de wedstrijden van de selectiegroepen. In de se- lectiegroep jeugd was de eerste plaats voor Nathalie de Bruin, de tweede jrlaats was hier voor Ir ma Coster. In de selectiegroep junioren/senioren was het goud voor Oiga van Beek, het zilver voor Joy Schelfhorst. De hoogste juryscore van alle gymnasten was voor Olga van Beek, die hiermee als clubkampioen 2007 werd gehuldigd. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode:4 Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: De industrie verdwijnt uit de Kol en maakt plaats voor wo ningbouw. Kalfstermansweide moet er dan ook aan gaan gelo ven. Zeker een groot deel van plein zal worden bebouwd, waardoor er geen ruimte meer overblijft voor de Keunetent. Een plek achter het gemeente huis zou volgens de organisatie een goed alternatief zijn. Maar door de plannen om van het ge meentehuis een Kulturhus te maken met een grote zaal, zal die kans ook wel klein worden. De tent meteen opslaan buiten het dorp, ziet Frans Hoes ook niet zitten. "De Beuseberg, Dij- kerhoek en Espelo hebben hun eigen tentfeest. Wij willen daar om de tent het liefst binnen het dorp zelf houden". De gemeente denkt als alterna tief aan de Aaltinksweg. Frans: "De kruising Keizersweg met de Aaltinksweg is misschien nog niet zo'n heel slecht idee". Vol gens hem levert die plek ook minder overlast op voor omwo nenden. Wel stelt hij als voorwaarde dat het om een verharde onder grond gaat. "We hebben jaren met de tent op een grasveld ge staan. Dat zorgde vaak voor problemen, zoals waterover last Nu hebben we een verhar de ondergrond en dat is echt een uitkomst". Of er later toch weer ruimte vrij komt voor een feestterrein op de Kol of bij De Liesen, is nog onbekend. De tekeningen voor invulling van de Kol, moeten nog op detail worden bediscus sieerd en ingetekend. Maar dat Kalfstermansweide straks niet meer voldoet, wel. ESPELO - Het warme weer staat voor de deur. Iedereen draagt zomerkleren, dus ook de schapen. Bij kinderboerderij Dondertman werden daarom enkele schapen van hun wintervacht afgeholpen. Kinderen en volwassenen konden een echte schapenscheerder aan het werk zien. Maar ook hoe je van die schapenharen garen kunt spinnen om bijvoorbeeld een trui van te maken. FOTO: JOHAN BOLINK

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1