Jeugdkaarten Keunefeesten careMvCO. Holtens Nieuwsblad i Dhr./mevr Koopavond Warmer Rallyrijder Verkent' route Opstap Motorcrossers in de dop krijgen crossinstructies Nu te koop KOETSENRIT VUILSTORT NORMAAL kalfsterman IUMELAGEFEEST HOLTEN - Kinderen tot en met twaalf jaar, die zondag 16 september met Keunefeesten naar Jan Smit willen, moeten een jeugdkaart van 5 eu ro kopen. Organisatie wil weten hoeveel bezoekers er komen bij concert Jan Smit Slap Holtens Nieuwsblad .1MER 23 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS. NIEUWSBLAD@WHK. WEGENER. NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL De Bergrijders hebben beslo ten om te stoppen met de traditionele koetsenrit. Na 25 jaar zet de organisatie er een punt achter. Er zijn te weinig deelnemers met authentieke koetsen. Daarnaast komen er nauwelijks jongeren bij, die met een koets willen rijden. Er zijn minder stortingen ge daan bij de gemeentewerven in zowel Holten als Rijssen. Hierdoor zijn de inkomsten ook minder dan verwacht. Daarom wil de gemeente niet meer een halve kuub per maand gratis te laten storten maar per kwartaal. Normaal staat vrijdag 8 juni in de feesttent aan de Espelo- dijk. jPR Strinxband zal de bezoekers om 21.00 uur al vast warmdraaien. Wie nog naar het optreden van Nor maal wil, kan nog kaarten ko pen. Wees er wel snel bij, want op is op. Biljartvereniging Kalfsterman bestaat vijftig jaar en dat werd gevierd met een heuse receptie en een gezellig feest. Het jongste lid is achttien, terwijl het oudste lid negen tig jaar is. Biljarten is dus dui delijk voor alle leeftijden. Het jumelagefeest barst vol gende week los. Vooral rond bet weekend zijn er dan vele Jdiviteiten te beleven in Rijs- sen, Holten en Dijkerhoek. Met als hoogtepunt een mu- tiekfestival op Smidsbelt. "De verkoop van passe-par- toutkaarten loopt zeer goed", weet Jan Herman ten Velde. Volgens Frans Hoes zijn deze kaarten speciaal eerder in de verkoop gegaan, om zo te voor komen dat Holtenaren straks achter het net vissen en bij de tent de weg naar huis moeten worden gewezen. Uit het hele land komen namelijk al vragen binnen over de verkoop van kaarten. "Omdat er zoveel pu bliek op de grote trekker Jan Smit afkomt, hebben we beslo ten om voor deze middag ook eenmalig jeugdkaarten te ver kopen", legt Frans uit. "Zo kun nen we als organisatie precies in de gaten houden, hoeveel bezoekers er straks in de tent staan". Door ruimtegebrek op Kalfstermansweide kan de tent namelijk niet worden vergroot. Om de veiligheid te garanderen wordt daarom een maximum aantal bezoekers vastgesteld. Jan Herman: "Waarschijnlijk gaat de toegangspoort iets naar voren, richting Bierlokal am Bahnhof en komt er een specia le ingang voor de jeugd"Verder wordt zondags in de tent met dranghekken een voorruimte bij het podium gemaakt, waar kinderen kunnen staan zonder in de verdrukking te komen. "Er is een beperkt aantal jeugd kaarten beschikbaar. Net als het aantal passe-partouts", bena drukt Jan Herman. Wie nog niet is voorzien, kan de kaarten ko pen bij Foto Ten Velde en VW Holten. Een passe-partout geeft toegang voor drie dagen (vrij dag, zaterdag en zondag) en kost 15 euro. De jeugdkaart is dus alleen nodig voor de zon dagmiddag. Op de andere da gen hebben kinderen tot en met 12 jaar vrij toegang. HOLTEN - Motorcrossers tot en met zestien jaar konden zich afgelopen zaterdag uitleven op motorcrossterrein De Imhof. Onder leiding van onder andere Erik en Alan Davids, kregen ze uitleg over waar je op moet letten om een motocrosswedstrijd te kunnen winnen. Zoals het volgen van het zandspoor in de bochten en op welke momenten je het beste gas kunt geven of juist niet. Aandach tig luisterden de crossertjes van groot tot klein, naar instructies van de twee professionals. Maar liefst 21 deelnemers kwamen naar deze opstapdag toe. foto: johan bolink HOLTEN - De Holtense Han delsvereniging HHV houdt vrij dag 15 juni een speciale kinder koopavond. De meeste winkels zullen dan open zijn tot 20.00 uur. Twee clowns lopen vanaf 16.30 uur over de markt, dip de kinderen vermaken met ballon nen, suikerspin en popcorn. Ver der staat er een springkussen. Om 19.00 uur is er een show met de clowns Dompie en Flappie op Smidsbelt. Bij besteding in de winkels is er op vertoon van de kassabon voor ieder kind een ijs je af te halen bij Nijkamp. De ideale avond voor moeders en kinderen om een cadeautje te kopen voor Vaderdag. Woensdag tot en met zaterdag. De luchtdrukverdeling wordt be paald door een hogedrukgebied dat boven Scandinavië ligt en een hogedrukgebied dat vanaf de Oceaan naar het noorden koerst en ten westen van Frankrijk komt te liggen. Tussen deze twee syste men ligt een storing met vrij veel bewolking. De twee hogedrukge- bieden smelten later in de week samen en vormen een groot ho gedrukgebied dat boven Scandi navië en ten westen van Noorwe gen ligt. De aangevoerde lucht blijft wel onstabiel van opbouw, waardoor er af en toe vooral later in de week een regen of onweers bui kan vallen. Woensdag perio den met zon en kans op een bui, het wordt 23.0 a 25.0 graden. Donderdag en vrijdag nog war mer met 26.0 tot 28.0 graden, daarna koeler. Weerman Freddie Paalman Werken met plezier, passie en succes zie elders in deze uitgave HOLTEN - Verschillende wan delaars op de Menumsweg, on derdeel van de Pieterpadroute, moeten zaterdag 2 juni, rond 15.40 uur, springen voor hun le ven wanneer een 34-jarige Rijs- senaar in een rallyauto met gro te snelheid over het zandpad rijdt. Zij zien dat de bestuurder van een Volkswagen Golf, voor zien van diverse reclamestickers en een nummer, met grote snel heid over de Menumsweg in Holten rijdt. Enkele wandelaars moeten springen om de auto te ontwijken. Deze weg is een zandpad en maakt deel uit van de Pieterpadroute. Het is een smalle zandweg met aan beide zijden hoge bermen met hoge begroeiing. De weg wordt jaar lijks gebruikt voor een proeve in de Golden Tuliprally. Enkele ge tuigen verklaren dat de bestuur der met 120 kilometer per uur over deze weg rijdt. Vanwege de hoge snelheid kan niemand het kenteken van de Golf opnemen. Wel zien getuigen de reclamebe- stickering en het nummer op deze rallyauto. Bij het onderzoek blijkt dat de broer van de eige naar de bestuurder is geweest. De 34-jarige man uit Rijssen ver klaart deel te nemen aan de Gol den Tuliprally en zegt de route te hebben verkend. In opdracht van de officier van justitie wordt de Rijssenaar aan gehouden en wordt zijn rijbe wijs ingevorderd. De wandelaars hebben aangifte gedaan van po ging tot zware mishandeling en poging tot doodslag. j Adres: Als lezer van het Qeef <jat 00k eens Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door! Postcode: u goed geïnformeerd. i i Woonplaats: Als abonnee bent u i daarvan verzekerd. BON Telefoon: I Gebruik deze bon voor j Geeft als abonnee voor het U ontvangt het opgeven van een Holtens Nieuwblad op: een fraaie nieuwe abonnee Parker-Jotter Dhr./mevr.: ballpoint Inzenden aan: Adres: als u ons Holtens Nieuwsblad een nieuwe Postbus 692, I WoonPlaats; abonnee 7500 AR Enschede I Postcode: opgeeft! t.a.v. Service-afdeling Telefoon: i Bankrekening: 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 1 Handtekening: 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: i,oo)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1