Glasvezel in Dijkerhoek Holtens Nieuwsblad Zomers weer Lekkere jazzmiddag DEZE WEEK Feest Ludieke optocht Beusebergs Feest slaat goed aan IN HOLTEN PAGINA 3 PC Bergruitertjes hield haar jaarlijkse concours Schutterskoning DljKERHOEKS FEEST NETWERK SPORT NORMAAL SLUrmjDEN BON DIJKERHOEK-Nog voor de bouwvakvakan tie wordt Dijkerhoek als eerste in Twente aange sloten op het glasvezel kabelnetwerk van Regge- fiber. Dijkerhoek kan als eerste in Twente overstappen op su persnel glasvezel UILENBALLEN Holtens Nieuwsblad NUMMER 01 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS. NIEUWSBLAD@WHK. WEGENER. NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Het Dijkerhoeks Feest wordt van 22 tot en met 24 juni ge houden bij het Bonte Paard. De feestcommissie heeft on dertussen al een nieuwe website gelanceerd. Met hierop onder meer de optredende artiesten en het overige programma. Het Netwerkplan Sport zal niet volgens planning gaan lopen. Door een probleem met de aankoop van gron den, loopt het project vertra ging op. De hockeyclub moet nu dus nog wachten op kunstgras. Dat kan wel pas 2008 gaan worden. Het voorprogramma van Normaal is bekend. Dit wordt de JPR Strinxband. Normaal treedt 8 juni op in de feesttent bij Espelo. De Strinxband zal het publiek gaan opwarmen met onder meer oude Rollings Stones nummers. Persberichten moeten dan ook al donderdag 24 mei binnen zijn voor die krant. HOLTEN - Een ontspannen jazzmiddag waarbij men culi nair wordt verwend en tegelij kertijd het goede doel Yentl on dersteunt. Lekker Jazz wordt zondag 24 juni van 13.30 tot 18.00 uur gehouden is een geza menlijk initiatief van hotel res taurant De Swarte Ruijter en evenementenbureau Event2all. Deelnemers worden de hele middag op diverse plekken in de tuin en op het terras rondom De Swarte Ruijter met culinaire ver rassingen, heerlijke gerechten, zomerse wijnen, dranken en verse sapjes verwend. De mid dag wordt omlijst door het Jazz- capade Trio. Dit trio heeft een zeer breed repertoire, van de be kende jazzstandards tot softpop. Meneer Mevrouw de Wit ont vangen de gasten. Als zij tot le ven komen, ontstaat er een ko misch mimeachtig spel van ge faseerde bewegingspatronen in een verhaallijn. All-inclusive kaarten kosten 65 euro per stuk. Hiervan gaat 10 procent naar het goede doel Stichting Yentl. Deze stichting in Almelo biedt week- endlogeeropvang voor kinderen die speciale zorg nodig hebben. Het kind kan genieten van een onbezorgd weekend in een ge zellige cottage op een vakantie park in Holten en de ouders hebben even een weekend voor zichzelf. Op dit moment wordt de cottage per weekend ge huurd maar stichting Yentl is druk bezig met het realiseren van een logeerhuis. Aanmelden: www.swarteruijter.nl. Als lezer van het Geef dat ook eens Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door! u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor U ontvangt het opgeven van een een fraaie nieuwe abonnee Parker-J otter ballpoint Inzenden aan: als u ons Holtens Nieuwsblad een nieuwe Postbus 692, abonnee 7500 AR Enschede opgeeft! t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00} Dhr./mevr.: J Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:^ Daardoor krijgen de bewoners de beschikking over de snelste verbindingen voor bijvoorbeeld internet. Op het eind van dit jaar is de rest van de gemeente aan de beurt. Reggefiber, dat onderdeel uit maakt van het Reggeborgh- concem van Dick Wesseis, hield onlangs een campagne in Dijkerhoek om klanten te wer ven voor het systeem met de nieuwe glasvezelkabels. "Bij een bepaalde dekkingsgraad zouden we gaan uitrollen en die hebben we gehaald", zegt Her man van Voorst van Reggefiber waar zo'n honderd mensen werkzaam zijn. Volgens Van Voorst ligt de deelneming in Dijkerhoek op 58 procent en dat is acht procent meer dan nodig was om met de aanleg te kunnen beginnen. "Nog voor de bouwvak gaan we uitrollen. De mensen in Dijkerhoek krij gen dan een supersnelle data- verbinding." Dat Dijkerhoek als eerste in Twente de beschikking krijgt over de supersnelle kabels noemt Van Voorst 'wel grap pig'. "Voor zo'n kleine gemeen schap, waar nog geen kabel ligt, is het toch een kostbare ge schiedenis om het aan te leg gen." Na Dijkerhoek begint Reggefiber met het werven van klanten in de rest van Rijssen en Holten. De bedoeling is dat die nog voor het eind van 2007 glas vezelkabels hebben. Na Rijs- sen-Holten wil Reggefiber de rest van Twente 'veroveren'. Van Voorst: "Dan stomen we langzaam op." LEES VERDER OP PAGINA 3 HOLTEN - Broer Pekkeriet is Schutterskoning van de Beuse- berg geworden. Overige uitsla gen van het vogelschieten, dat vrijdag 18 mei werd gehouden, kop 26 schoten, Herman Ulf- man; linkervleugel 41 schoten, Gerrit Groteboer; rechtervleugel 60 schoten, Jan Coster; staart 71 schoten, Get vd Hidder; romp 415 schoten schutterskoning, Broer Pekkeriet Altijd al willen weten wat er nu precies in een uilenbal zit? Dat kan, want Natuurdiora- ma Holterberg houdt met pinksteren uilenballen plui zen. Botje voor botje wordt de bal uit elkaar gehaald om te zien wat een uil allemaal oppeuzelt. Woensdag tot en met zaterdag. De luchtdrukverdeling bepaald door een lagedrukgebied deze trek naar IJsland en ligt tegen het midden van de week boven de Oceaan net ten noorden van Schotland en trek richting Scan dinavië. Een hogedrukgebied ligt boven Zuid-Europa en de op Oceaan, ten westen van Portugal. Hier door zitten we met een zuid westelijk stroming met aanvoer van vrij zachte en onstabiele lucht, later zelfs zeer zachte lucht aangevoerd. HOLTEN - Was het bedoeld als ludieke opvulling van het zaterdagavondprogramma, de Beuscbergers hadden goed hun best gedaan en lieten verschillende creaties voorbij komen. Zoals een paasvuur van IBK, maar ook Oostenrijkse dames met ski's en sleeën. Ver der was er onder meer een Beusetax te zien. Met daarop de tekst: Busje komt zo. "Wij zijn verslaafden", zegt een jonge deelnemer. "Nou, dan zijn jullie er wei heel vroeg bij", lacht de presentator. foto: johan bounk Een uitloper van het Azorenho- gedrukgebled gaat zich uitbrei den naar onze omgeving. Maar door deze uitloper worden niet alle storingen tegenhouden. Woensdag droog en temp van 22.0 graden. Donderdag en vrij dag krijgen we zomerse tempe raturen van 25.0 a 27.0 graden. Daarna minder warm en kans op buien mogelijk met onweer. Weerman Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1