Koninklijke onderscheidingen Cond"cteurs Holtens Nieuwsblad Raad: Vletgaarsmaten III DEZE WEEK Oranje Het regent lintjes in gemeentehuis Holten O trpyru'ht LOGEERADRESSEN VERLIES SCHAKERS MOTORWEEK CERRfT KLAASJES HOLTEN - Hendri Markvoort, Egbert Mark voort en Hendrik Riet berg hebben afgelopen vrijdag 27 april een ko ninklijke onderscheiding gekregen als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Voor Hendri Markvoort, Egbert Markvoort en Hendrik Rietberg BON »N HOLTEN KLASSiEXERRIT HillVFFTTiïTriTËO Holtens Nieuwsblad NUMMER 18 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK. WEGENER. NL ADVERTEREN: 0548-597 350 B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Tijdens de jumelageweek ko men motorrijders uit Winter berg langs om mee te doen aan de festiviteiten. Het ju- melagebestuur zoekt nog lo geeradressen voor een nacht. Info: www.jumelagerijssen- holten.eu De schakers van Holten speelden zaterdag 22 april de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Tegen medede gradatiekandidaat Harden- berg werd het een spannen de wedstrijd met een teleur stellend resultaat. Uiteindelijk werd een 3 V2AV2. MAC de Holterberg steunt de KNMV Motorweek met een toertocht, proefritten op de motor en uitleg over gps- apparatuur. Het evenement wordt woensdag 9 mei ge houden van 18.30 tot 21.00 uur bij 't Stuurhuus aan de Beusebergerweg 37. De aanvoerder van het eerste van W Holten, Cerrit Klaas- ses, stopt ermee. Nu hij veer tig is, vindt hij het welletjes en zet de bal in de kast. Hij heeft meer dan vijfhonderd wedstrijden gespeeld. Hendri Markvoort (42) is in het dagelijks leven instellingskok bij het Gelre Ziekenhuis in Zutphen/ Apeldoorn. Maar al vanaf 1985 is hij met hart en ziel betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse triatlon in Hol- HOLTEN - De gemeenteraad koos afgelopen donderdag avond in een extra vergadering toch voor Vletgaarsmaten III. De spanning was groot, want het kon eigenlijk twee kanten uit. In een vorige vergadering had SGP gezegd 'flinterdun' te hebben gekozen voor Vletgaarsmaten III, omdat de aanleg van dit ter rein goedkoper zou uitvallen dan Lokerbroek. Tenminste, volgens de cijfers die bij de partij bekend waren. De gemeente heeft nu echter een rapport laten maken door Royal Haskoning waar het te gendeel in wordt bewezen. Uit breiding van Vletgaarsmaten zou 3,3 miljoen euro meer kos ten. Toch veranderde SGP niet van ten. Hij doet dat op zodanige wijze, dat men hem gerust de grote motor achter de triatlon mag noemen. De afgelopen ja-- ren is de triatlon in Holten na tionaal de belangrijkste wed strijd op de olympische afstand en ontwikkelt zich tot een sterk bezette internationale wed strijd in het European Premium CUP-circuit. Verder was hij be trokken bij het Theaterspekta kel David en nu bij Theater spektakel Daniël. Egbert Markvoort (70) heeft zich jarenlang ingezet op kerke lijk gebied. Zo was hij diaken, standpunt en kiest liever voor een groot industrieterrein dan voor twee versnipperde terrei nen. SGP wil daarnaast nog steeds proberen om een uitbreiding van het Rijssense Plaagslagen voor elkaar te krijgen. Ook al zou dit door de ecologische zone van de Provincie onmogelijk zijn. Wethouder Wim Stegeman re ageerde zeer teleurgesteld op het besluit van de gemeente raad. Juist hij, heeft zich sterk ge maakt voor een industrieterrein op Lokerbroek, meteen aan de snelweg A 1. Juist een plaats waar Rijssense bedrijven zich wel zouden willen gaan vesti gen. Zij hebben al laten weten een verhuizing naar Vletgaars maten niet te zien zitten. was hij lid van de commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwildcelingssamenwerking van de hervormde gemeente in Holten. Ook was hij bestuurslid van het interkerkelijk recreatie- werk, kerkvoogd en is hij bezor ger van het kerkblad en be stuurslid van de veilingcom missie. Verder was hij van 1976 tot 1986 vrijwilliger bij het Open Bejaardenwerk Diessenplas. Hendrik Rietberg (71) zette zich jarenlang in op het gebied van zijn voormalig beroep, politiek, maatschappij en kerk. Zo was hij op achttienjarige leeftijd al voorzitter van het varkensstam boek. Verder was hij onder an dere voorzitter van de varkens- selectiemesterij in Klarenbeek, leider van de zondagsschool in Dijkerhoek, raadslid van de ge meente Holten en bezoekbroe- der van de hervormde gemeen te. HOLTEN - Stichting Jumelage Rijssen-Holten zoekt conduc teurs. Tijdens de Duits-Hol landse week zal er op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni een pen delbus in halfuursdienst rijden van Dijkerhoek (bij de molen) en station Rijssen, met een tus senstop op Smidsbelt in Hol- ten.Dit is een goede mogelijk heid om de diverse activiteiten op een gemakkelijke manier te bezoeken. Om de kosten van deze bus in de hand te hou den, wordt de passagiers om een kleine bijdrage per rit ge vraagd. Voor de controle zijn conduc teurs nodig. Wie ouder is dan 18 jaar en beschikbaar is op vrijdag, zaterdag of dagdelen daarvan, kan zich aanmelden. Dit kan bij Liesbeth, lies- beth@jumelagerijssen-hol- ten.eu of telefoon 0548- 513562. HOLTEN - Zonder dat ze het wisten werden Hendri Markvoort, Egbert Markvoort en Hendrik Rietberg naar het gemeentehuis van Holten gelokt. Een zaal vol mensen en de burgemeester die ineens een toespraak ging houden. Ze bleken een onderscheiding te krij gen als lid in de Orde van Oranje Nassau. FOTO: SANDER SCHEPERMAN Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Ais abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1.00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblacl op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: De motorclubs van Rijssen en Holten houden tijdens de ju melageweek in juni een uniek festijn voor klassieke motoren, waaraan iedereen in het bezit van een oude motor of bromfiets mee kan doen. Aanmelden is mogelijk bij MAC de Holterberg.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1