Imhof vertraagt De Liesen Mis 'in Holtens Nieuwsblad Geen einde droogte Reünie Met elkaar oude herinneringen ophalen ;*lÉ8k kift1 v Waak kans Programma Koninginnedag WINKELS DICHT BEKERWEDSTRIJD TWEEDE RONDE LOKERBROEK TRIATLON WIL EK HOLTEN - Het onder zoek naar het motor- crosslawaai op circuit De Imhof is nog niet afge rond. Toch wil de ge meente het structuur plan van de nieuwe woonwijk De Liesen ver der in procedure bren gen. Zolang er voor De Imhof geen plek is, werkt dit vertragend voor De Liesen TO BON Holtens Nieuwsblad NUMMER 17 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WeGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL De winkels zijn maandag 30 april, Koninginnedag, geslo ten in Holten. Verder wordt de Dorpsstraat afgesloten voor het verkeer wegens een groot terras en een open podium. Daarnaast is er van alles te doen in het centrum van Holten. Het dames 1 team van HV Holten is er met gemak in geslaagd de tweede ronde van het bekertournooi dis trict oost te behalen. De dames wisten alle drie wedstrijden, tegen HV Ree horst 1, ABS 1 en Cibo Kwiek 3, te winnen. De tweede ronde van de be ker wordt door het dames- handbalteam gespeeld op 13 mei. De plaats en het tijdstip is nog niet bekend. Maar voor degene die onze dames willen komen aanmoedigen houd de website www.HV- Holten.nl goed in de gaten. Volgens een berekening van Royal Haskoning uit Ensche de zou industrieterrein mil joenen goedkoper gaan uit vallen dan nieuwbouw bij Vletgaarsmaten. De gemeen teraad gaat in een extra ver gadering de plussen en min nen bekijken. Stichting Triathlon Holten wil voor haar 25ste verjaardag de Europese Kampioen schappen cadèau. Het hangt van een congres in Kopenhagen af of dit ook daadwerkelijk doorgaat. Anders zou de Wet Voorkeurs recht Gemeenten (WVG), die daarop rust in gevaar kunnen komen. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan worden wel opgeschort. Het vasdeggen van een struc tuurplan geeft de gemeente geen recht om te mogen bou wen, maar zorgt er wel voor dat de WVG op het gebied blijft be staan. Het motorcrosslawaai speelt hierbij geen rol. Dat doet het wel bij het vaststel len van het bestemmingsplan. De Provincie Overijssel wil niet dat het crossterreintje aan de Imhofsweg daar blijft bestaan, wanneer er wordt begonnen met de bouw van de nieuwe woonwijk. Het was eerst juist de bedoeling om het terreintje pas na de vol gende bouwfase te verhuizen. De Provincie kan zich hier niet in vinden. Uit de eerste onderzoeken blijkt inderdaad dat De Imhof niet op die plek kan blijven bestaan, wanneer met de bouw wordt begonnen. Toch lopen er nog enkele on derzoeken die lijken aan te ge ven dat het crossterreintje wel nog even kan blijven bestaan, wanneer met de bouw wordt gestart. Voor deze onderzoeken zijn be paalde weersomstandigheden nodig en moet het crossterrein tje in gebruik zijn, om de juiste metingen te kunnen doen. LEES VERDER OP PAGINA HOLTEN - Het was gezelligheid ten top afgelopen zaterdag tijdens de reünie van christelijke basisschool De Regenboog. Oude herin neringen ophalen met oude foto's en zelf meegebrachte schriften en boekjes. En natuurlijk met z'n allen op de foto. De festiviteiten rond het honderdjarig bestaan van het christelijk onderwijs in Holten gaan deze week nog door. Woensdag tot en met zaterdag. De luchtdrukverdeling werd bepaald door een hogedrukge- bied dat zonnig weer bracht, het lag boven Oost-Duitsland en Polen trekt naar het oosten toe. Een Oceaan depressie ten wes ten van Ierland zorgt voor een zuid tot zuidwestelijk stroming. We blijven in zachte lucht zit ten. Storingen van depressies zorgen voor meer bewolking en daaruit is er kans op een buitje, mogelijk met onweer. Maar er komt geen einde aan de langdu rige droogte in ons land. Want van echte nattigheid is geen sprake. De komende dagen is er dus wat minder zon en maken we kans op wat neerslag. De maxi- mimumtemperatuur ligt rond de 20.0 graden, de wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidweste lijk richting. Weerman Freddie Paalman FOTO: JOHAN BOLINK HOLTEN - Koninginnedag krijgt een extra feestelijk tintje door de geboorte van de derde dochter van prins Willem Alexander en prinses Maxima. De dag begint om 9.15 uur met een aubade. HMVzal het zingen muzikaal ondersteunen. De kinderen hebben dan hun plaatsje op de rommelmarkt al ingericht en de verenigingen staan te popelen om alles te ver tellen over hun doen en laten in clubverband. Verenigingen wordt wel gevraagd, in tegen stelling tot andere jaren, Smids belt aan de zijde van Nijkamp vrij te houden. Dit in verband met het uitgiftepunt van de brunch, die om 11.00 uur begint. De fietstocht wordt in ere her steld. Vanaf 13.00 uur kan men- vanaf Smidsbelt vertrekken. Op de kruising Larenseweg/ Dorpsstraat is het open podium. Daar zullen diverse optredens zijn met dans, zang en muziek. DJ Sander Scheperman zal voor de muziek zorgen. Speciaal voor de kinderen is er een kinderplein op Smidsbelt van 14.00 tot 16.00 uur. Met een springkussen, clown, pony rijden, koekjes ver sieren en schminken. In gebouw Irene speelt DAT om 14.30 uur het toneelstuk Daar zit een luchtje aan. De dag wordt afge sloten met een taptoe op Smids belt van 20.30 tot 10.00 uur. De hele dag is er terras op de Dorps straat, ter hoogte van het Klavier en het Keuntje. De Dorpstraat is dan ook van 08.00 tot 24.00 uur afgesloten. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1