HUIS KOPEN? ttieuw bij van 6 Frans van Garrat lentes] r Beauté HEIFER 0 Bijeenkomst grote brand Raaltenaar te hard rijdt Simavi V Voor Chanel hoef je Rijssen niet meer uit te gaan. Want Frans van Garrat heeft het op de planken staan. (2) Chanel Geuren, Kleuren en Huidverzorging /j3 Haarstraat 3B - 7462 AK Rijssen v*. Telefoon 0548-51 23 17 Telefoon 0548-51 23 17 Dinsdag 17 april 2007 WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN HOLTEN - Maatsch. Huisarts Holten, Keizersw. 32, tel. 363553. Spreekuur volgens afspraak. Voor spoedeisende hulp tus sen 17.00 en 8.00 uur. Centrale Huisartsenpost Salland, 0570- 501777. Verloskundigenpraktijk Rijs- sen-Holten: Haarstraat 171; tel. 522399 (voor spoedgev. 06- 15075095), Kraamzorg Twente: 074- 3677666 (24 uur per dag). St. Maatschappelijk Werk Noord West Twente, Water molen 90, 7461 AZ Rijssen. 24 uur bereikbaar. Tel. 0546- 5463000. Psychologische praktijk drs. A.J. Nijland, Haarstraat 67, tel. 516126. Tel. afspr. ma t/m do van 8.30-12.00 uur RIJSSEN - Voor spoedgevallen buiten kantooruren bellen naar de Centrale Huisartsenpost, Windmolen 12a in Almelo. Te lefoonnummer 0900-9004000 (10 eurocent per minuut). Spreekuur Mantelzorg - Iedere ma en do van 9.00 tot 11.00 uur zorgloket gemeentewinkel, Elsenerstraat 20. Tel. 0548- 854882. Verloskundigenpraktijk Rijs- sen-Holten: Haarstraat 171, tel. 522399 (voor spoedgev. 06- 15075095) ENTER - zaterdag Dr. Wassink, Het Reggedal 23, Enter. Tel. 0547- 2894800 - zondag B. Wijnterp, M. Sa- muelstr. 1, Enter. Tel. 381250 Spreekuur voor spoedgev. za om 10.00 en 18.00 uur, zo om 12.00 en 18.00 uur. TANDARTS W.J. Zwijnen, Rijssen. Tel. 0548 - 512260 Spreekuur voor spoedgev. 17.00 tot 17.30 uur. APOTHEKEN RIJSSEN - Alle drie apotheken zijn op werkd. geopend van 8.30 tot 17.30 uur. ENTER - Apotheek Enter, Borner- broeksew. 2. Geopend van ma t/m. vr van 8.30 tot 17.30 uur. Za van 10.00 tot 12.00 uur en van 18.00 tot 18.30 uur. Zon en feestd. geopend om 12.00 tot 12.30 uur en van 18.00 tot 18.30 uur. DIERENARTSEN RIJSSEN - Dierenartsenprakt. Riessen, Boomkamp 27, tel. 521222. ('s nachts en weekend autorn. doorgeschakeld naar dienstd. dierenarts.). Dagelijks en avond op afspraak (eerst bel len dus). Vrij spreekuur 13.30 tot 14.00 uur. Diergeneesk. apotheek geopend van 9.00 - 17.00 uur en ma, di, en do van 19.00 tot 20.00 uur. HOLTEN - Dierenkliniek Deventer loca tie Holten, Larenseweg 54. Tel. 0548 - 362835 of 0570 - 653000 consult op afspraak. Dierenartsencomhinatie Holten: Dorpsstraat 24c. tel. 0548-362004 (24 uur bereikb.) Spreekuur: ma t/m vr 8.00-9.00 uur en 12.30-13.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 9.00 uur. Verder volg. afspr. De praktijk is geopend van ma t/m vr van 8.00-13.00 uur. - Dierenkliniek Enterbrook, Leontine ter Harmsel-Zande- rink, Wolvesweg 2-4. Paarden en gezelschapsdieren. Consult op afspraak. Tel. 0547-383309, bij spoed 06-510960150 Dierenbescherming afd. Rijs sen e.o. voor Rijssen - Holten en Hellendoorn Noodopvang en voor meldin gen dierenmishandeling en/of verwaarlozing: Mevr. Evelien Westhoff, tel. 0548-517171 Kids voor Animals, Mevrouw Annemarie Pap tel. 0548- 521521. Dierenambulance: Stichting Hellendoorn - Rijs sen - Holten: 06-21456285 (24 uur per dag, 7 dagen p. week). KERKDIENSTEN HOLTEN Hervormde Kerk Geen opgave ontvangen Geref. Kerk Kandelaar zo 09.30 uur ds. H.P. Mulder (Philadelphiadienst), 19.00 uur ds. H.P. Mulder. Evangeliegemeente De Loof hut (Dorpsstraat, HMV-ge- bouw) Zondag: 10.00 uur, samen komst Marten Valster. Prot. Gem. Okkenbroek zo 10.00 uur ds. A.N. Doorn- heim. Katholieke Kerk Gebouw Ire ne te Holten zo 09.30 uur werkgroep Litur gie, communieviering. RIJSSEN De SOW-kerken Evang.gem. Nehemia - ge bouw muziekvereniging Wil- helmina aan de Morsweg: (De ze dienst wordt rechtstreeks uitgezonden via Radio 350 tij dens de religieuze uitzending van 09.30 tot 10.45 uur. Radio 350 is in Rijssen te beluisteren Surf snel naar www.mentesmakelaars.nl Eg. voor ons actuele woningaanbod! Larenseweg 12, Holten Burg. de Beaufortplein, Markelo (T) 0548 - 368 141 M V (I) www.mentesmakelaars.nl H V* l Makelaars^ Hg l'i E* g rv wi 11 r*. i*. i 11 L*-j Een "kippen bomen-cadeau" kost€ 33,50. Bel 0165-520123 voor een gratis moederdagkaart. Of kijk op www.heifer.nl NEDERLAND -KU via de FM - 106.4 Mhz, in Hol ten FM - 105.2 Mhz of via de kabelradio - 104.1 Mhz). Zo 10.00 uur Dato Steenhuis. Evangelie gemeente Rijssen - gebouw Arcada/Monuta Lentfersweg 120: zo 10.00 uur Bert Rosman. Geref. gem. Noord Noorder- kerk: zo 09.30 uur, 14.30 uur en 18.30 uur leesdienst. Geref. gem. West - Kerkge bouw Veeneslagen: wo 19.30 uur ds. D. de Wit. Zo 09.30 uur ds. D. de Wit, 18.30 uur ds. D. de Wit (HD). Geref. gem. Zuid - Zuiderkerk: zo 09.30 uur en 18.30 uur ds. A. Schreuder, 14.30 uur lees dienst. Geref.kerk - Ontmoetingskerk: zo 09.30 uur ds. de Jong, 19.00 uur ds. G.H. ter Maat. Hervormde Gemeente - Schildkerk: zo 09.30 uur ds. H. Markus (openbare belijde nis), 18.30 uur ds. H.J. Lam (bevestiging ambtsdragers). - Westerkerk: zo 09.00 uur ds.C. van Sliedregt, 15.00 uur ds. G.A. Schreuders. - Sion: zo 09.00 uur en 10.45 uur ds. A. van Herk, 16.45 uur ds. H. Westerhout. - Hoeksteen: zo 10.00 uur ds. H.J. Lam, 18.30 uur ds. J. van Beek. - De Ark: zo 09.30 uur ds. J. Broekhuis, 18.30 uur ds. H. Markus. - Eisen: zo 10.00 uur drs. J. Eer- tink. Ned. Hervormde gemeente (in v.h.) Rohoböth: Open Hof: 14.30 uur ds. J.C. den Ouden en Syrisch Orthodoxe kerk: 19.00 uur ds. J.C. den Ouden. Protestantse Gemeente Open Hof - Stationsdwarsweg 2: zo 10.00 uur ds. Y.J. Hulstijn (openbare belijdenis), 19.00 uur geen dienst. Rk-kerk H. Dionysius: za 19.00 uur Klein Zeggelink/H. Tielen, eucharistie. Zo 09.30 uur H. Tielen/J. Hofman, woord- en communieviering. Syrisch-Orlhodox Kerkge bouw R. Bosmastraat 35: za van 16.00 tot 17.00 uur, zo van 08.00 tot 10.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur Ichtus Vrije Baptistengem. Rijssen - Kultuurhus in Notter: zo 10.00 uur br. L. Boer, 19.00 uur br. A. Haverkamp. Vrijz. Geloofsgemeenschap Aan de Regge: - volgende vie ring 6 mei. Dunatos Churchm Wlhelmi- nagebouw aan de Morsweg 8c te Rijssen. Pastors Jesaja en Annie Rahajaan aanvang 14.00 uur, dienst 14.30 uur. ENTER Geref. gem. - Dorpsstraat 80: zo 09.30 uur en 15.00 uur lees dienst. Geref. kerk Rijssenseweg 13: zo 09.30 uur ds. A. v.d. Spek, 19.00 uur ds. A. v.d. Spek (jeugddienst). Hervormde Gemeente - 'van 09.00 tot 11.00 uur uitzending op Radio FM 107.2 Mhz via de ether, 104.1 Mhz op de kabel- radio, en via de kabeltv via het infokanaal van de Gemeente Wierden, alleen geluid'. Zo 09.30 uur en 19.00 uur ds. D. Rodenburg. Rk-Kerk H. Antonius Abt - Kerkgeb. Dorpsstraat 55: za 18.30 uur eucharistie - vormsel - kinderwoorddienst m.m.v. Jokoenda. Zo 09.30 uur eucha ristie m.m.v. herenkoor. VOOR WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN: REDACTIE WHK, TER ATTENTIE VAN ME VR. C. HAGREIS, POSTBUS 692, 7500 AR ENSCHEDE, OF E-MAIL: KERKENME- DISCH@WHK.WEGENER. NL HOLTEN - Bij restaurant Vos man, Oranjestraat 38 in Holten wordt woensdag 9 mei om 19.30 uur een bijeenkomst over de bevindingen en aanbevelingen van de brand in het bedrijfsver zamelgebouw aan de Nijverdal- sewegop 17 juli 2006. Tijdens deze bijeenkomst houdl de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) een presentatie van de onderzoeks gegevens. De Inspectie OOV heeft op dracht gekregen om als onaf hankelijk deskundige de interne gemeentelijke evaluaties van de brand te beoordelen en aan de hand hiervan aanbevelingen te doen. Eind december 2006 en begin van dit jaar is het onderzoek uit gevoerd. De bevindingen en aanbevelingen zijn verwerkt in een rapportage. HOLTEN - Van een 37-jarige Raaltenaar werd dinsdag 3 april om 20.40 uur het rijbewijs inge vorderd. Hij reed met 142 kilometer per uur over de N 332 in Holten, waar 80 kilometer per uur is toe gestaan. HOLTEN - De collecte van Sim avi heeft in Holten 2766,75 euro opgebracht. Met het geld wordt gebruikt om in arme landen schoon drink water te realiseren. Zodat kin dersterfte door diarree kan wor den voorkomen. CHANEL PARiS

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 4