Piratenrockfeest Espelo DEZE WEEK mmmmmmmmm mmmmmmm-mmmmmmmmmmm. IN HOLTEN ESPELO - De voorbe reidingen van het Pira tenrockfeest op 20 april in Espelo (Holten) zijn nu in volle gang. Met Stef Ekkel, Dennie Christian, Mooi Wark en Jannes Sport Handbaldamesteam kam PAGINA 7 DAT had zaterdag de première van Er zit een luchtje aan pioen Koninginnedag VOORVERKOOP EXAMEN BUURTFEESTEN REÜNIE SCHOOL DARTEN BON Holtens Nieuwsblad Het feest met artiesten als Stef Ekkel, Jannes, Dennie Christian en de band Mooi Wark wordt ook dit jaar weer gehouden in de feesttent aan de Espelodijk in Holten. De voorverkoop loopt naar be horen, er is al bijna de helft van de kaarten via de reguliere adressen en de website ver kocht. Uit ervaring is gebleken dat veel mensen pas op het laatste moment kaarten aan schaffen. Kaarten zijn nog tot en met woensdag 18 april in de voor verkoop verkrijgbaar en kosten slechts 12,50 euro: Café Jansen (Boerbiet); Bierlokal am Bahn- hof; Het Bonte Paard. Aan de tent zullen (indien voor radig) ook nog kaarten worden verkocht 15 euro. Komende week is Hekkalf FM de piraat van de week op radio Oost, daarom is een delegatie afgelopen donderdag naar de studio in Hengelo geweest. Daar zijn samen met Oene Loonstra van Goeiemiddag Overijssel een aantal promo's, plaatjes en praatjes opgeno men. De luisteraars van radio Oost kunnen nog vrijkaarten winnen voor het Piratenrockfeest, als men wil weten hoe, dan moet men elke middag luisteren naar Goeiemiddag Overijssel, Hek- kalf FM komt daar rond kwart over drie aan bod. Maandagavond is het team vanaf 18.30 uur te gast bij het programma Hollandse Nieuwe op Radio 350, de lokale omroep van Rijssen-Holten. Radio 350 is in Holten te ontvangen op 105.20 en in Rijssen op 106.40. Verder kan men meeluisteren op de webstream op www.ra- dio350.nl Voor meer informatie over het Piratenrockfeest: www.hekkalf.nl HOLTEN - Stichting Viering Na tionale Feestdagen heeft het pro gramma voor de Koninginnedag rond. Zoals gewoonlijk begint het feest om 9.15 uur met de aubade bij het gemeentehuis. Aanslui tend is er de rommelmarkt en presentatie van verenigingen. Daarna volgt van 11.00 tot 13.00 uur de brunch in het centrum. Hiervoor zijn kaarten te koop bij de VVV. Onder leiding van wet houder Willem ter Schure heeft de stichting 25 donateurs getrok ken, die een gratis kaart krijgen. Om 13.30 uur start de gezinsfiets- puzzeltocht vanaf Smidsbelt. Om 14.00 tot 20.00 uur is er een open podium voor artistieke Holtenaren en zal een dj muziek draaien. Voor kinderen zijn er leuke activiteiten van 14.00 tot 16.00 uur op Smidsbelt. Om 14.30 uur speelt toneelclub DAT voor senioren in Gebouw Irene. Als afsluiting wordt er om 20.30 uur een taptoe gehouden op Smidsbelt. Hieraan doen Actief drum- en showfanfare uit Deventer, St. Ceacillia uit Raalte en muziek- en tamboerkorps Verbindingsdienst uit Ede aan mee. Daarna blijft het nog lang gezellig in de Holtense kroegen. Dijkerhoek, Okkenbroek, Es pelo en Loo brengen onder de naam DOEL een speciaal passe-partoutkaart uit. Voor 20 euro krijgen kopers toegang tot de vier buurt feesten. Busvervoer voor heen en te rug zit erbij in. Er worden woensdag 18 april om 9.30 uur verkeersexa- mens gehouden in Holten. Enkele kinderen zullen met hun grootouders vanaf het politiebureau starten. Ze moeten een uitgezette route afleggen en daarbij goed de verkeersregels hanteren. De speciale passe-partout kaart voor vier buurtfeesten, is 20 april te koop tijdens het PiratenRockfeest en bij het optreden van Normaal op 8 juni aan de muntenbar. Ver der vanaf J juni bij Café het Bonte Paard - Dijkerhoek en Café Jansen (Boer Biet). Het christelijk onderwijs be staat in Holten 100 jaar. En dat wordt gevierd met een groot feest bij school De Regenboog. Zoals een recep tie, een reünie, een fancyfair en een leerlingenfeest. Kijk ook op: www.deregenboog- holten.nl Er wordt weer veel gedart in Holten. Zo is er het darten om de Gouden Keun in Bar 't Mos- sink en het Holtens Kam pioenschap darten in vier cafés. HOLTEN - Door het dolle heen, waren het Holtense publiek en de dames van het eerste handbaJdamesteam, Er-moest zondag na melijk een beslissingswedstrijd worden uitgespeeld tussen Heeten en HV Holten. De Holtense dames wisten uiteindelijk het kam pioenschap van regioklasse B binnen te slepen. Zij promoveren daarmee binnen een jaar al naar de hoofdklasse, ram iqhan bounk HOLTEN - Ter gelegenheid van honderd jaar christelijk onder wijs in Holten wordt zaterdag 21 april een grote reünie gehouden in De Regenboog aan de School straat 9. Het gaat om een reünie voor de eerste school aan de Stations straat Tot en met de huidige school De Regenboog. Om alle gasten een plek te ge ven, er zijn rond de achthonderd aanmeldingen, wordt er op het plein een grote tent geplaatst. In de school is een fototentoon stelling en er worden filmbeel den vertoond uit de historie van de verschillende scholen. Het zijn opnames gemaakt bij aller lei activiteiten, zoals schoolrei zen, schoolkampen en schaats wedstrijden, maar ook oude beelden van leerlingen van de school aan de Stationsstraat en bijvoorbeeld van de opening van Het Kompas in 1975. De oude films en video's zijn op dvd gezet. Hierdoor is het moge lijk om snel nissen de opnames te wisselen. Ondertussen wor den er nieuwe klassenfoto's ge maakt door een professionele fotograaf, zo mogelijk met de (oud)-leerkrachten. Hiervoor wordt een tijdschema aan de hand van leeftijden opgesteld. Er wordt 's avonds feest gevierd in de tent. Het gaat om een in formeel evenement met muziek van een band, waarin onder an dere oud-leerlingen optreden. Ook daar zijn filmbeelden te zien en kan men van een hapje en een drankje genieten. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1