Verbroedering met motoren Wereldpremiere COV Holtens Nieuwsblad Piratenrock Feestavond met DAT DEZE WEEK Lente Kinderboerderij Dondertman erg in trek IN HOLTEN RIJSSEN - De motor clubs van Rijssen en Hol ten houden tijdens de ju- melageweek in juni een uniek festijn voor klas sieke motoren, waaraan iedereen in het bezit van een oude motor of bromfiets mee kan doen. Tocht met klassieke motoren tijdens groots opgezet jumelagefeest KAMPIOENSMATCH REÜNIE NESTKASTJES VERANDERING RABOPRIJS BON Holtens Nieuwsblad UMMER 15 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL "MAC De Holterberg en 'n Tuf gaan speciaal voor de jumela- gefeesten een samenwerking aan", vertelt Frits Groothaar, coördinator namens de jumela- ge en zelf ook motorrijder. "We hebben inmiddels de collega motorrijders uit Winterberg en Steinfurt aangeschreven om op zaterdag 16 juni op deze happe ning te komen." Een afvaardiging van motorrij ders uit Rijssen-Holten halen die zaterdag hun collega-mo torrijders op vanaf de grens en begeleiden ze tot het clubhuis van 'n Tuf aan de Morsweg. Aan de Morsweg is die dag ook de originele Dakar Becks truck te bezichtigen. "Het is dus vooraf al zeker de moeite waard om te komen. Ook al omdat hier alle oude motoren staan die vanaf hier zullen vertrekken", bena drukt Groothaar. De klassieker- rit begint vanaf 13.00 uur. Alle oude motoren en bromfietsen van minimaal 25 jaar oud zijn van harte welkom om deel te nemen aan dit feest en om de Het handbaldamesteam 1 van HV Holten moet zondag 15 april gaan uitmaken te gen Heeten wie zich kam pioen mag gaan noemen. De wedstrijd begint om 14.00 uur in de sporthal van Haarle. Iedereen is welkom om aan te moedigen. Het christelijk onderwijs be staat in Holten honderd jaar. En dat wordt onder meer ge vierd met een grote reünie. Hiervoor komt een feesttent op het schoolplein te staan. Er hebben zich bijna acht honderd mensen aangemeld voor de reünie. WBE Holten heeft enkele nestkastjes vervangen bij de Bosschool in Espelo. F.r waren namelijk enkele aangevreten, alleen de WBE weet niet door wat. Twee leerlingen van de Bos school hielpen mee om de kastjes op te hangen. Klimaatverandering is een hot-item. Dat vonden enkele leerlingen van scholenge meenschap De Waerden- borch ook. En zij gingen er mee aan de slag. Met elkaar keken ze wat ze eraan kun nen doen om de klimaatver andering tegen te gaan. Theaterspektakel David kreeg vierduizend euro aangebo den door de Rabobank. Net als het Maarkels Landschap. Het jongerenwerk werd tweede en kreeg daarom drieduizend euro. route van ongeveer 75 kilome ter te rijden. Aanmelden is van af nu mogelijk bij de beide mo- torverenigingen. De Duitse mo torgasten mogen, bij wijze van uitzondering, deze route rijden ook al hebben ze géén klassie ker. De route voert door Rijssen met als pauzeplaats Holten waar de leden van MAC zorgen voor een warm onthaal en kof fie met broodjes en vervolgens rijdt met door de omgeving van Holten, richting Rijssen. De fi nish is bij clubgebouw 'n Tuf. Info: www. jumelagerijssen- holten.eu ESPELO - Het Piratenrockfeest wordt vrijdag 20 april in de feesttent gehouden aan de Es- pelodijk. Kaarten zijn verkrijg baar bij de volgende adressen en kosten 12,50 euro: Café Jan sen; Bierlokal am Bahnhof; Het Bonte Paard. HOLTEN - Toneelgroep COV uit Holten speelt zaterdag 21 april een verrassende komedie in Het Parkgebouw in Rijssen. COV heeft de eer de allereerste to neelvereniging te zijn die het stuk Wat is er mis met Juttemis? voor het voetlicht brengt, een wereldpremière dus. De auteur, Aris Bremer, zal deze wereldpre mière hoogstpersoonlijk gaan bijwonen. Zowel voor de spelers als voor de auteur wordt het een spannen de avond. Wat zal de auteur vin den van de uitvoering vau zijn geesteskindje? Komen de grap pen zoals hij ze bedacht heeft tot zijn recht? En natuurlijk niet te vergeten; hoe reageert het pu bliek? Het zijn allemaal vragen waar van het antwoord pas na de uit voering bekend zal zijn. De auteur zelf heeft al vele we reldpremières van zijn stukken gezien. Bremer is binnen het amateurtoneel een zeer gewaar deerde schrijver die al vele stuk ken op zijn naam heeft staan. COV speelt deze voorstelling tweemaal. De wereldpremière is op zaterdag 21 april in Het Park gebouw te Rijssen. Het is tevens de eerste keer dat de Holtense toneelgroep met de avondvul lende voorstelling in Rijssen staat. Op zaterdag 28 april speelt COV deze voorstelling nogmaals in De Kandelaar in Holten. Aan vang bij beide voorstellingen is 20:00 uur. Kaarten zijn te reser veren via www.toneelgroep- cov.nl. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar {betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1.00) Dhr./mevr.: Adres; Postcode; Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: DIJKERHOEK - Buurtvereni ging Schoolkring Dijkerhoek houdt zaterdag 14 april de jaar lijkse feestavond in het Bonte Paard. Toneelvereniging DAT zal dan gaan optreden. Het toneelstuk dat opgevoerd zal worden heet: Er zit een luchtje aan. ESPELO - Het mooie weer zorgt ervoor dat de natuur weer ontluikt. Ook bij kinderboerderij Dondertman is de lente losgebarsten. Velen komen dan ook een kijkje nemen. Bijvoorbeeld om een geitje te voeren. foto: sander scheperman Het stuk is geschreven door Gerrit Voskes uit Almelo en is een klucht. Het betreft een re gelrechte première want dit stuk is nog nooit eerder opge voerd. De aanvang van de avond is om 20.00 uur en de toegangsprijs bedraagt 6 euro per persoon inclusief een kop koffie. Kinderen van de basis school hebben gratis toegang. Carla Stokvis en Joop Bokdam kunnen elkaar niet luchten of zien. Van hun dochter Petra en schoonzoon Frans mogen ze een week bij hun komen loge ren zonder dat Carla en Joop dat van elkaar weten. Petra en Frans krijgen van hun kinderen echter een weekend Limburg aan geboden. Zodoende is er niemand aanwezig om de lieve vrede te bewaren. Carla en loop zijn dus met z'n beiden en ge heel op elkaar aangewezen. Dit gaat dan ook gelijk al goed mis, wat tot kolderieke situaties lijdt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1