Nieuwe woningen op Kol Holtens Nieuwsblad Nog even lenteweer Piratenrock in feesttent Verhuizing Holterenkschool Concerrt Amazing viert 12,5-jarig jubileum FELICITATIES HOLTEN - Binnen twintig jaar zal de Kol en het centrum van Holten er totaal anders uitzien, dan nu. Als het meezit, zelfs eerder. Maar liefst 275 woningen voor starters, senioren en doorstromers VOORPROGRAMMA JOVINK EN NORMAAL BOH FOI TOCH VOORVERKOOP BON Holtens Nieuwsblad NUMMER 13 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK. WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL De Dijkerhoekse band Ree perbahner Stimmungsma- cher bestaat vijf jaar en dat wordt zondag 1 april om 16.00 uur gevierd in Het Bonte Paard. Er is dan ook gelegenheid om de bandle den te feliciteren met dit heugelijke feit. De industrie is er weg en het ge heel is aangekleed met woning bouw. Daarnaast is er een verbinding ontstaan tussen het centrum, het station en het hoofdsteun- peunt Holterberg. Ook wordt het verkeer dan omgeleid via het Wansinktracé en Zilver zandtracé. De veranderingen moeten nieuwe impulsen gaan geven aan zowel de inwoners, onder nemers en toeristen. De veranderingen op de Kol worden omlijst door het gebied ten oosten van de Wansink- straat en Industriestraat. Inclu sief de vervangende nieuw bouw van de Holterenkschool. Er kunnen zo'n 275 woningen worden gebouwd. Het gaat dan om herenhuizen langs het spoor, vrijstaande woningen, twee-onder-eenkap en rijtjes- woningen die in blokvorm zijn gebouwd. Langs het spoor loopt het Zil verzandtracé, omzoomd door groene bermen en bomen. De Industriestraat, Pannenbak kersstraat en de Lageweg vor men de verbinding tussen de Kolweg en het Zilverzandtracé. Gezamenlijk vormen ze de hoofddragers van het plan. Zo wel wat betreft de verkeers- structuur als de groenstructuur. Op dit moment ligt er een struc tuurplan van het gebied bij de gemeente, maar deze moet nog in detail worden ingevuld. De grote lijnen liggen klaar, maar de invulling als de inrichting van openbare ruimte en ont werpen van woningbouw wordt pas later vastgelegd. Bewoners krijgen woensdag 4 april de mogelijkheid tijdens een inloopavond de plannen te bekijken. Het voorprogramma tijdens het jubileumconcert van de Reeperbahner Stimmungs- macher wordt verzorgd door rockcoverband Diezel. Met de Dijkerhoekse Gerjan- ne Meijerman als zangeres, kan hiermee de bijeenkomst al niet meer kapot. Tijdens het jubileumconcert van de Reeperbahner Stim- mungsmacher zal de band gaan optreden met twee gastmuzikanten: Richard Jan sen (ex-sologitarist van Jo- vink St de Voederbietels) en Alan Gascoigne (ex-sologita- rist van Normaal). Het jubileumfeest van de Reeperbahner Stimmungma- cher, zondag 1 april om 16.00 uur in Het Bonte Paard, wordt afgesloten door niemand minder dan Boft Foi Toch. Dit maakt het feestje hele maal compleet. Kaarten kosten in de voorver koop 10 euro (aan de kassa 12,50 euro) en zijn verkrijg baar bij VW Holten, 't Bonte Paard of via info@stim- mungsmacher.nl. Kijk op www.stimmungsmacher.nl HOLTEN - Met een concert in de aula van scholengemeenschap De Waerdenborch, vierde Amazing afgelopen zaterdag haar 12,5-ja- rig bestaan. Tijdens een concert haalden de koorleden alles uit de kast om het publiek te laten zien wat ze in hun mars hebben. FOTO: IOHAN BOUNK ESPELO - Het Piratenrockfeest wordt vrijdag 20 april in de feesttent gehouden aan de Es- pelodijk in Espelo. Het lustrum feest wordt georganiseerd door de etherpiraat Hekkalf FM en de school- en volksfeestcommissie Espelo. De Drentse band Mooi Wark komt langs. Bekend van hun single Idioot. Verder treedt als eerste artiest Stef Ekkel op. Hij zingt onder meer over De Woonboot. Dennie Christian is de volgende artiest die de tent op z'n kop gaat zetten. Jannes mag natuurlijk niet ontbreken op het eerste lustrum van het piratenfeest in Splo. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de volgende adressen en kosten slechts 12,50 euro: Café Jansen (Boer- biet); Bierlokal am Bahnhof; Het Bonte Paard. Aan de tent zullenook nog een beperkt aantal kaarten worden verkocht: 15 euro per stuk. Voor meer informatie kan men terecht op de website: www.hekkalf.nl Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdrukverdeling be treft die word tot woensdag be paald door een hogedruk boven Scandinavië, deze zorgt voor overwegend zonnig weer op wat stapelwolkjes na. De ooste lijke wind voert nog wat zachte re lucht aan waarin de tempera tuur nog wat winst boekt. Woensdag kan het 17.0 a 18.0 graden worden. Na woensdag gaan de meest fraaie kanten er vanaf. Boven Frankrijk komt een klein lagedrukgebied tot ontwikkeling. Deze zorgt ervoor dat er op donderdag al duidelijk meer bewolking aanwezig is, de buienkans is echter dan nog klein te noemen. Op vrijdag en zaterdag is de kans op een bui of wat regen een stuk groter. Weerman Freddie Paalman HOLTEN - De Holterenkschool gaat waarschijnlijk over enkele jaren verhuizen naar het veldje aan de Slachthuisstraat. Waar nu het gymlokaaltje aan de La geweg staat. Dit staat in het plan De Kol van de gemeente. Wanneer de schop de grond in gaat, is nog niet bekend. "We proberen het zo snel mogelijk met de gemeente rond te krij gen", zegt directeur Martin Stempher van de Holterenk school. "De contacten met bouwbedrijf Wessels zijn er al". De school stamt uit 1968 en vol doet niet meer aan de normen. "De school is uit de tijd en staat op de nominatie om te worden gerenoveerd, of nieuwbouw", legt Stempher uit. "Renoveren doet de gemeente niet meer". Het voordeel van nieuwbouw op een andere locatie is, dat er geen tussentijdse verhuizingen nodig zijn om leerlingen ergens anders onder te brengen. De nieuwbouw past in het straatje van de renovatie van in dustriewijk De Kol en zal hierin meeliften. Hierbij zal de indus trie verhuizen naar Vletgaars- maten, waardoor er ruimte ont staat voor woningbouw. Het gaat om een plan dat uitein delijk pas in 2020 helemaal klaar zal zijn. Stempher hoopt echter niet pas dan een nieuwe school te hebben, maar eerder in het traject aan de slag kan gaan. De ruimte die vrijkomt aan de Kolweg, waar de Holterenk school nu staat, zal dan worden ingevuld door woningen. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1.00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor bet Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1