Eindelijk Sallands grootste Holtens Nieuwsblad Verwachting weer Zelf nestkastjes maken SGP loopt weg Stoet Veel variatie tijdens carnavalsoptocht HOLTEN - Met zo'n 75 inschrijvingen, had Hol ten afgelopen zaterdag de grootste carnavalsop tocht van Salland. Raalte had met slechts 67 in schrijvingen het nakij ken. Daarnaast bleek de kwaliteit van de wagens ook nog eens van be hoorlijk niveau in Keu- nedarp. Naast Holtense deelnemers, Bonte stoet van loopgroepen en mooi uitgedoste praalwagens REIS DOOR DE TIJD HOOFDSTEUNPUNT JONGERENWERK KAMPIOEN BON PAGINA 3 Prins Van Catan verrast enkele Holtenaren LOKALE WV Holtens Nieuwsblad NUMMER 08 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL waren er ook wagens uit Hee- ten die meededen. Verder was de Rijssense carnavalsvereni ging De Bolnpeetr's van de par tij. Omdat Prins Chris van Catan commissielid is bij Hockeyclub Holten, deden ook enkele hoc- keygroepen mee aan de op tocht. Met op een van de wa gens een stille hint geschreven: PS Prins, waar is ons zwijn ge bleven? Waarschijnlijk doelend op het zwijn in het logo van de hockeyclub. Op de partyboot uit Heeten leek de sfeer er goed in te zitten. 'Disse boot vaart achteruut, maar dat maakt ons geen don der uut'. Een oude Opel Corsa was opge- pimpt tot bioemencorsa. Hele maal beplakt met bloemetjes structuur, terwijl ervoor met bloem werd gegooid. Ondertussen vliegt boven de optocht een vliegtuigje met daarachter de tekst: 'B en W! Kroegen langer open svp!' Maar of deze tekst ook werd gehoord, is niet duidelijk. Want bij de po litiek gaan juist eerder geluiden op om de kroegen eerder te sluiten. Ah Baba en de veertig koters re den langs op een wagen met een soort vulkaan. Gekleed in kledij uit de sprookjes van 1001 nacht. De Prins verkoopt in zijn dage lijkse leven spelletjes. LEES VERDEROP PACINA 9 HOLTEN - Prins Chris van Ca tan heeft de SGP weten weg te jagen tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis over alco- holmatigingsbeleid. Normaal wordt de donderdags voor het carnaval de sleutel aan de Prins overgedragen. Nu moest dit worden verschoven naar dins dag. Toch wilde de Prins donderdag 15 februari een bezoek brengen aan het gemeentehuis en deel de er alcoholvrij bier uit en spel len Mens erger je niet. Dit schoot in het verkeerde keelgat van de SGP. Twee van de vier SGP'ers liepen de zaal uit en gingen naar huis. De Regio WV is verleden tijd. De bedoeling om deze in 2008 weer te ontvlechten naar lokale VW-besturen. Hierdoor worden de lijnen met lokale bedrijven weer korten. En is er meer ruimte voor het promoten van eigen activiteiten. De Holterenkschool heeft alle leerlingen naar het verleden gestuurd. Met een tijdmachine haalde een verstrooide professor on der andere holbewoners naar de school. Het is onderdeel van het Project Reis door de tijd. Er wordt hard gewerkt om het hoofdsteunpunt van het Nationaal Park klaar te krij gen. Bij Woody's, het Losse Hoes, Bikerent Holten en Na- tuurdiorama is het dan ook een grote bouwput. Verkeer wordt omgeleid via de Mo- tieweg. Het jongerenwerk in Holten heeft eindelijk de sleutel ge kregen van hun nieuwe on derkomen in de Liezenboer- derij. Nu wordt het tijd om het interieur in te richten. Daarna kunnen de jongeren hun huidige locatie aan de Tuinstraat verlaten. Emmalie den Heijer van po nyclub De Bergruitertjes is Overijssels kampioen gewor den. In Wanroij zal zij op 10 maart uitkomen voor het Neder lands kampioenschap. HOLTEN - Ali Baba en de veertig koters bleken afgelopen zaterdag in Holten rond te dwalen. Zij deden namelijk mee aan de carna valsoptocht. Velen genoten langs de kant van de bonte stoet. Het weer zat dan ook helemaal mee. De variatie was zeer groot Zo reed had de brandweer mini-wagentjes gemaakt en werd druk gefantaseerd op het thema spelletjes. foto: johan bounk Woensdag tot en met zaterdag. De luchtdrukverdeling wordt eerst bepaald door een hoge- drukgebied boven de Britse Ei landen en de Noordzee. Dit hogedrukgebied trekt naar Oost- en Zuid-Europa toe. Hier door staat er een noord tot noordwestelijke stroming met aanvoer van zachte vochtige lucht. Een nieuw hogedrukgebied dat vanaf woensdag boven Scandi navië komt te liggen zou bij ons ook gevoelige koude vrieslucht brengen, maar kan West-Euro pa niet bereiken. Dit houdt in dat het dus zachter weer blijft, slecht nieuws voor de winter liefhebbers dus. Tem peraturen worden overdag 8.0 tot 9.0 graden. In de nachten 2.0 a 3.0 graden. Uitlopers van de pressies zorgen later in de week dat de neerslag kans weer groter wordt. Weerman Freddie Paalman ESPELO - Vanwege het overwel digende succes van vorig jaar worden zaterdag 24 februari op nieuw nestkastjes gemaakt bij Kinderboerderij Dondertman. De kastjes zijn geschikt voor me zen en kunnen - desgewenst nog (zelf) gelakt - direct worden opgehangen. Tussen 10.00 en 16.00 uur kun nen jeugdige timmerlieden te recht in het Speelhonk, waar ze een nestkastje onder deskundi ge leiding in elkaar zetten. De onderdelen zijn kant en klaar en per pakketje verpakt, inclusief een nuttige instructie over on der meer de plek waar het kan worden opgehangen. Met hulp van een hamer, spijkers en en kele schroeven kan het kastje zelf worden af gemaakt. Er zijn twee soorten kastjes: het ene model is iets groter en meer geschikt voor koolmezen, de an dere is bedoeld voor voorname lijk pimpelmezen. Naast de nor maal geldende entree voor de kinderboerderij bedraagt het verschuldigde bedrag voor de grotere uitvoering 5 euro, voor de kleinere 4 euro. De kastjes worden verrekend bij het in ont vangst nemen van het gekozen model. Voor meer informatie: www.kb-dondertman.nl of bel len: 0548-361169. Tijdens de vooijaarsvakantie is Dondertman dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Daarna is de poort tot 1 april uitsluitend op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag open van 13.00 tot 17.00 uur. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1