1 Carnaval barst weer los Holtens Nieuwsblad j Dhr./mevr.: Valentijn Weer NBvP Reünie De Regenboog DEZE WEE Naam Holten omgedoopt tot Keunedarp PAGINA 3 De sportverkiezing werd afgelopen vrijdag gehouden. VUURWERKVERBOD CHEQUE KORHANEN KAPVERGUNNING LOKERBROEK JEUGDLEDEN OKIA HOLTEN - Carnavals vereniging De Fienpreu- vers is er klaar voor. Hol ten wordt weer omge doopt tot Keunedarp, zo dat dit weekend het car naval kan gaan losbar sten. Rosenmontag in teken Schlagers. Prijs voor beste Herr und Fraulein Holtens Nieuwsblad 1 NUMMER 07 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0648-597370 - HOLTENS,NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597 350 - B.ZIELEMAN@WHK.WEGENER.NL Als het aan de gemeente ligt, wordt vuurwerk straks hele maal verboden. De vuurwerkschade is dit jaar weer hoog uitgevallen, waar door de gemeente ten einde raad is. Een verbod op vuur werk is dan het enige red middel. Koor De Hoolter Korhanen heeft een cheque gekregen van de Rabobank. Ben Beens en Barend Schaap van de bank gaven de cheque aan voorzitter Leo Thiele van de Korhanen. Het geld wordt gebruikt voor de verbouwing van de nieuwe oefenruimte. Er komen nieuwe regels voor het verstrekken van kapver- gunningen. Burgers kunnen straks op de website van de gemeente zelf controleren wanneer wel en wanneer geen kapvergun- ning moet worden aange vraagd. Volgens D66 is een nieuwe industrieterrein Lokerbroek helemaal niet nodig. Vletgaarsmaten voldoet pri ma. Rijssenaren willen zich echter niet in Holten vestigen, zodat voor terrein Lokerbroek zou zijn gekozen. Touwtrekvereniging Okia zoekt nieuwe jeugdleden. De sportvereniging wil na melijk graag met twee jeugd- teams mee gaan doen aan de competitie van Gewest Oost. De carnavalsoptocht wordt za terdag om 14.00 uur gehouden. De route loopt via Vrijheids- laan, Keizersweg, Dorpsstraat, Larenseweg, Schoolstraat, Riet molenstraat, Oranjestraat, Dorpsstraat en Smidsbelt. Aansluitend is er dweilmiddag in Café Jansen, de Stadskelder, 't Klavier, 't Keuntje en Bierlokal am Bahnhof. Het kindercarnaval wordt om 15.00 uur gehouden in gebouw Irene. Voor alle keuntjes van de lagere schoolleeftijd (en hun ouders) een gezellige middag hossen, feesten en polonaise lo pen. Hier wordt de uitreiking van de kinderprijzen van de optocht gehouden. Tevens reikt Prins Chris van Catan een prijs uit aan de mooist verklede jongen en het mooist verklede meisje, Slingeroamd wordt 's avonds gehouden. Dit is een rondgang langs de Keunedarpse kroegen Café lansen, Stadskelder, 't Kla vier, 't Keuntje en Bierlokal am Bahnhof. Om 20.00 uur starten Prins Chris en Adjudant Vros bij hofbar Boerbiet (café Jansen). Wie met de bus mee wil naar de optocht in Deventer, moet zon dag 18 februari om 12.30 uur aanwezig zijn bij café Boer Biet. De bus zal rond 17.30 uur weer richting Keunedarp gaan. In Bierlokal am Bahnhof begint om 20.00 uur het kielenbal. Een grandioze feestavond met in di verse zalen muziek. Tijdens de ze avond worden ook de prijzen uitgereikt van de carnavalsop tocht. De naam van de avond zegt het al: kom in boerenkiel. LEES VERDER OP PAGINA 9 HOLTEN - Henk Veldwijk is Va lentijn van het jaar geworden. Zijn dochter Ema Bekkemens heeft hem hiervoor opgegeven. Lees verder op in deze krant waarom voor hem is gekozen. Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdrukverdeling be treft, die wordt de komende da gen bepaald door lagedrukge bieden die over de Britse eilan den over onze omgeving naar Denemarken, Duitsland trek ken. Bijhorende fronten daarvan trekken regelmatig over ons land met perioden met regen en buien. Doordat de aangevoerde lucht meer uit het westen en la ter zelfs uit het zuiden komt, wordt het opnieuw te zacht voor de tijd van het jaar. Een ho- gedrukgebied breidt zich uit naar Lapland, het krijgt contact met een hoog die boven het westen van Europa tot stand komt. Daardoor geen kans op uitstroming van vrieskou naar onze streken. Overdag wordt het zo'n 9.0 a 10.0 graden, 's Nachts vorstvrij dus. Weerman Freddie Paalman HOLTEN - Voorzitter Robert Akkermans van De Fienpreuvers houdt het bord Keunedarp al omhoog. Tijdens de carnavalsdagen wordt Holten weer omgedoopt tot Keunedarp. Van zaterdag 17 tot en met dinsdag 20 februari is het centrum het domein van feest gangers en zijn de cafés gevuld met bontgekleurde carnavalsvierders, foto: harry broeze HOLTEN - De afdelingsavond van de NBvP Holten wordt maandag 19 februari om 20.00 uur gehouden in zaal Vosman. Reehorst vertelt over wonen en werken in Forensisch Psychia trisch Centrum Veldzicht in Balkbrug. HOLTEN - Het christelijk onder wijs in Holten bestaat honderd jaar. Daarom wordt er zaterdag 21 april een grote reünie gehou den in de Regenboog. Aanmel den hiervoor kan uiterlijk tot 15 maart via de website: www.deregenboog-holten.nl De eerste tweeklassige prote stants christelijke school in Hol ten werd 28 december 1906 geo pend aan de Stationsstraat, De nieuwbouw aan de Schoolstraat werd 28 februari 1956 geopend. Deze school ging later De Scha kel heten. In 1974 werd een nieuwe school op De Kol in ge bruik genomen. Deze kreeg de naam Het Kompas. De beide christelijke scholen vielen onder dezelfde vereniging. In 1993 zijn beide gefuseerd onder de naam De Regenboog. Er zal een reünieboekje verschij nen met daarin allerlei informa tie, foto's en tekeningen die te maken hebben met het hon derdjarig jubileum. Iedereen is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen van diverse ac tiviteiten. Zo wordt vrijdag 20 april tussen 20.00 en 21.30 uur een receptie gehouden voor ie dereen die zich betrokken voelt bij de school. De reünie is zaterdag 21 april tussen 13.00 en 23.00 uur. Woensdag 25 april zal een fancy- fair worden gehouden met di verse optredens, kunstcafé, foto wedstrijd en veiling. Op donderdag 26 april wordt er tijdens de schooluren een leer- lingenfeest georganiseerd. Adres: Ais lezer van het Geef dat ook eens Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door! Postcode u goed geïnformeerd. j Woonplaats: Als abonnee bent u i daarvan verzekerd. BON j Telefoon: Gebruik deze bon voor Geeft als abonnee voor het U ontvangt het opgeven van een Holtens Nieuwblad op: een fraaie nieuwe abonnee j Parker-Jotter Dhr./mevr.: ballpoint Inzenden aan: Adres: als u ons Holtens Nieuwsblad een nieuwe Postbus 692, WoonPlaats abonnee 7500 AR Enschede Postcode: opgeeft! t.a.v. Service-afdeling Telefoon: j Bankrekening: 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) j Handtekening: 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1