Politie licht ouders in Holtens Nieuwsblad Jumelage Verwachting weer Keunedarp Lacht DEZE WEEK Concert HMV Muziek Brookduo treedt op tijdens Keunedarp Lacht IN HOLTEN BENEFIETCONCERT LAMPIONOPTOCHT TONEEL BEUSEBERC NEVENFUNCTIES ONVEILIGE WEGEN HOLTEN - De politie gaat misdragingen van de jongeren melden aan de ouders. Korpschef Harry Sjoers: "Ouders weten vaak niet wat hun kinderen op straat doen en willen graag weten wat hun kind uitspookt. Zo kunnen ze hun eigen maatregelen treffen". 'Ouders weten meestal niet wat hun kinderen op straat uitspoken' BON Holtens Nieuwsblad NUMMER 05 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597357 - DJ.SCHUPPERT@WHK.WEGENER.NL De hervormde gemeente houdt vrijdag 2 februari een benefietconcert voor het project Rambura van de fa milie Kettelarij. Dit project bestaat uit het opzetten van een ICT-centrum in het Afri kaanse parochie Rwanda. Om zo bewoners te helpen. Koningin Beatrix is woens dag 31 januari jarig. Daarom wordt er in Holten een spe ciale lampionoptocht voor kinderen gehouden. Alle kin deren zijn uitgenodigd mee te lopen. Wie zich niet heeft opgegeven moet zelf een lampion meenemen. Leden van buurtvereniging Beusberg hebben een to neelstuk ingestudeerd. Gert van Evertjes heeft de regie in handen. Vrijdag en zaterdag staan ze op het podium in café De Wippert. iedereen is welkom om te genieten van het stuk Wat 'n smiesterd. Als het aan het college van Burgemeester en Wethou ders ligt, moeten alle neven functies van alle ambtenaren straks in te zien zijn op Inter net. De bedoeling is om hiermee belangenverstrengelingen tegen te gaan. WN Holten heeft een notitie aan wethouder Willem ter Schure overhandigd. Hierin staan veel onveilige verkeers situaties die Holten rijk is. Krappe wegen en gevaarlijke kruisingen. Volgens Sjoers reageren de meeste ouders positief wanneer de politie vertelt over de mis dragingen van hun zoon of dochter. "En we mogen dit ook doorge ven, want beneden de 18 jaar val je onder het gezag van de ouders", legt Sjoers uit. Het gaat dan bijvoorbeeld om 's nachts schreeuwen op straat of een bal schoppen tegen een winkelruit. Om overlast te beperken is het verboden om zich zonder noodzaak op te houden in por tieken. Daarnaast is het verboden om alcohol op straat te drinken. "Maar ook het bij zich hebben van drank is strafbaar", vertelt Sjoers. "Niet om het over straat naar de auto te brengen, maar wel wanneer het duidelijk be doeld is om het op straat leeg te drinken". Politie surveilleert onder meer met twee politieagenten op fiet sen regelmatig langs bekende plekken in het centrum. Daar naast wordt donderdags en za terdags extra mankracht inge zet in Rijssen en vrijdags in Hol ten. Sjoers: "De overlast van jonge ren is in Holten een stuk verbe terd, door de komst van het jon gerenwerk in de gymzaal aan de Tuinstraat. Het leek daarna weer even de fout in te gaan, maar nu is het beter". Het jongerenwerk krijgt bin nenkort een vaste plek in de Uezenboerderij. sip? IVx. f.vfr t: HOLTEN - Carnavalsvereniging De Fienpreuvers houdt zaterdag 3 februari in in Zaal Vosman het Keunedarp Lacht. Onder andere het Brookduo zal langskomen. Gert-Ian Oplaat en de Badmutse uit Markelo zullen stemming er goed in weten te brengen. De Holtense Muziekvereniging houdt vrijdag 23 maart om 20.00 uur een donateurconcert Het concert wordt gehouden in de Kandelaar aan de Stations straat Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdrukverdeling be treft is er toch wel flink wat ver anderd. Het hogedrukgebied op de oceaan ten noordwesten van Ierland dat bij ons dat wintertje bracht is nu naar het zuiden ge trokken, en ligt nu ter hoogte van de Golf van Biscaje op de Oceaan. Zachtere lucht wordt rond het lagedrukgebied vanuit zuidelijk gebieden aangevoerd. Waar door storingen van een lage drukgebied bij IJsland in de zui delijke stroming wordt meege voerd naar onze omgeving toe. De komende dagen verlopen met veel bewolking met kans op wat regen, de zon zal zich maar weinig laten zien. Te zacht met 8.0 a 10 graden, en in de nach ten 5.0 a 7.0 graden. Weerman Freddie Paalman DIJKERHOEK - Er wordt druk gewerkt om in juni een speciaal jumelageweekend op te zetten. Zo werd onlangs de jumelage- contacten opgehaald. Een Duit se delegatie was aanwezig in Dijkerhoek. HOLTEN - Keunedarp Lacht wordt zaterdag 3 februari om 20.00 uur gehouden in Zaal Vos man. Er staat vanaf 19.00 uur voor iedereen een welkomst drankje klaar. Deze avond van carnavalsver eniging De Fienpreuvers bevat een breed en gevarieerd scala aan optredens van buutreed- ners en muzikale acts. Huisor kest de Braandheultjes zal het spits afbijten van het amusante programma. In ieder geval treden verder het Brookduo, Bertus de Tukker Coen en Duo Hellug op. De Pre sident van CV Die Hardlaufer, Coen van Hoevelaak, zal vanuit zijn ivoren toren uit Markelo zijn licht laten schijnen over Keune darp en de Keunedarpers Meer dan ooit dekt de naam van de avond de lading want het be looft een avond te worden waar op veelvuldig gelachen gaat worden. Nieuw in het programma is de bekendmaking van de Keune- darper van het Jaar. De genomi neerde zal hierbij de volledige aandacht krijgen die hij of zij verdient. Het orkest The New Cornets zorgt voor dansmuziek met nos talgische nummers. De dans vloer wordt vrijgemaakt en men kan tot 1.00 uur swingen. Entreekaarten zijn verkrijgbaar bij Blokker van de Maat. Entree is voor leden gratis. Voor wie nog niet lid is van de Fienpreuvers, bedraagt de entree 10 euro in clusief lidmaatschap. Als lezer van het Geef dat ook eens Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door! u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49.50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1.00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1