Open avond Waerdenborch naar Splo Cursussen MOC Prinsenbal met Regiotap Ho|tens N|euwsb|a(l Weer DEZE WEEK Catan Prins Carnaval rijdt met eigen Bus van Catan door het land IN HOLTEN PAGINA 7 Ruth is eerste baby van Holten in nieuwe jaar 2007 HOLTEN - Scholenge meenschap De Waerden borch houdt vrijdag 26 februari in Goor en 2 fe bruari in Holten open huisavonden. Maak avond kennis met locaties scholengemeenschap De Waerdenborch SPORTVERKIEZING HONDERD JAAR JUBILEUMCONCERT KERSTKAARTGELD CHEQUE BOSHUT BON Holtens Nieuwsblad NUMMER 03 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS. NIEUWSBLAD@WHK. WEGENER. NL ADVERTEREN: 0548-597357 - DJ.SCHUPPERT@WHK.WEGENER.NL Leerlingen van groep 8 en hun ouders zijn tussen 18.30 en 21.00 uur van harte welkom. Tijdens deze avonden kan men kennis maken met het onder wijs, het moderne gebouw en de begeleidingsmogelijkheden. Dit gebeurt aan de hand van demonstraties, practica en pre sentaties van boeken en materi aal. Men zal veel leraren en leer lingen in actie zien en de groep acht leerlingen kunnen ook zelf op een actieve manier kennis maken met het onderwijs. Na tuurlijk is het mogelijk met on ze leerlingen, leraren en de schoolleiding over alles wat ge zien en gehoord wordt van ge dachten te wisselen. Omdat De Waerdenborch per soonlijke ontplooiing erg be langrijk vindt, zal men op deze avond ervaren dat dat op vele manieren mogelijk is. Zo is er een aantal muziekavonden, zijn er onder meer sporttoernooien georganiseerd door boven bouwleerlingen voor onder- bouwleerlingen, zijn er thema activiteiten voor een goed doel, is er een filmclub georganiseerd door bovenbouwleerlingen en zijn er onderbouwfeesten geor ganiseerd door een feestcom missie die bestaat uit boven bouwleerlingen. Tot slot is er de Joop Wittermansstichting die getalenteerde leerlingen met een geldbedrag van 2500 euro ondersteunt om hun ambities waar te maken. De leerlingen met het meest aansprekende plan worden hiervoor uitgeko zen. Natuurlijk heeft men op deze avond ruimschoots gele genheid om de sfeer van de school goed te proeven. En een goed beeld te krijgen van het onderwijs dat op de Waerden borch geboden wordt ESPELO - Corry Konings komt optreden in Espelo. Zij zal zon dagmiddag 15 juli te zien zijn op het Sploder Feest aan de Espe- lodijk. De toegang is gratis. Voor meer informatie: www.espelo.nl De nominaties van de Sport- verkiezing van het jaar 2006 zijn bekend. Dit evenement wordt vrijdag 9 februari ge houden in Lucky Co. le dereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn en te kijken wie er met de prijzen van door gaan. Maria van de Ridder is hon derd jaar geworden. Ze heeft dit gevierd met haar familie. Burgemeester Bort Koelewijn kwam maandag bij haar langs op Diessenplas om haar te feliciteren. Hier woont ze al sinds 1973, na dat haar man is gestorven. De Reeperbahner Stim- mungsmacher bestaan al weer vijf jaar en dat moet worden gevierd. Daarom wordt er een jubileumcon cert gehouden in het Bonte Paard. Met onder andere speciale gastenDieZel en Boh Foi Toch. Nido Universal geeft al enke le jaren geen geld meer uit aan het versturen van kerst kaarten. Dit geld kan beter worden gebruikt, vindt het bedrijf. Daarom werd een bedrag van 1250 euro ge schonken aan de Holtense Muziekvereniging. Speel-o-theek De Boshut krijgt een cheque van Silvo Helping Hand. Met dit geld gaat de Boshut nieuwe spelletjes kopen, voor de uitleen. Zoals een computerspelletje. MARKELO - CV De Fienpreu- vers houdt zaterdag 20 januari om 20.30 uur ter ere van Prins Chris van Catan en Adjudant Vros het Prinsenbal 2007 in zaal De Poppe in Markelo. Onder leiding van spreekstal- meester Schtammie zal een keur van artiesten de bühne betre den. Het wordt een avond waar op jong en oud kunnen lachen om de optredens van onder meer OCH, De Keêrls en de Moppentoppers. Verder staat er speciaal voor Prins Chris een surprise act op het programma. Wat bezoekers van de 'act zon der naam' mogen verwachten is nog afwachten, maar ze zullen het publiek zeker goede Raad geven. Als klap op de vuurpijl is Geert Soer er in geslaagd De Re giotappers, Willy Oosterhuis en Edwin 'Buut' van Hoevelaak, te contracteren voor hun allerlaat ste gezamenlijke optreden. Na afloop van de optredens kan er lekker worden gedanst en ge feest op muziek van Straight Ahead. Ook de Braandheultjes zullen met hun aanstekelijke feestmuziek hun partijtje mee- blazen. Er rijden bussen vanaf Hofbar Boerbiet naar De Poppe. Ver trektijden zijn om 19.45 en om 20.15 uur. Vice versa rijden de bussen om 00.30 uur, 01.30 uur en 02.00 uur. Het programma begint om 20.30 uur. Entree voor leden is gratis. Voor mensen die nog geen lid zijn van de Fienp- reuvers is de entree 10 euro in clusief lidmaatschap. Als lezer van het Geef dat ook eens Holtens Nieuwsblad wordt aan een ander door! u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor U ontvangt het opgeven van een een fraaie nieuwe abonnee Parker-Jotter ballpoint Inzenden aan: als u ons Holtens Nieuwsblad een nieuwe Postbus 692, abonnee 7500 AR Enschede opgeeft! t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) O 6 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: HOLTEN - De cursussen van het Muziek Onderwijs Centrum in de Boschkamp gaan weer van start. Het Voorbereidend Instrumen taal Onderwijs voor kinderen begint maandag 22 januari. Hier zijn nog enkele plaatsen vrij. Woensdag tot en met zaterdag. Wat de luchtdrukverdeling be treft: die verandert maar weinig voor de komende dagen. Nog steeds bepalen lagedrukgebie den die via het zeegebied tussen IJsland en Schotland naar Scan dinavië trekken het weerbeeld. Een hogedrukgebied met het centrum boven de Golf van Bis- caje en de Middellandse zee trekt langzaam weer naar het zuiden toe. Met een sterke zuid westelijke stroming wordt zeer zachte lucht en onstabiele lucht naar onze omgeving getrans porteerd. Vanaf woensdag neemt de bewolking weer flink toe en valt er elke dag wel wat regen. Donderdag verloopt re- HOLTEN - Met de Bus van Catan rijdt Prins Carnaval Chris van Catan door het land om spelletjes te verkopen. Ter ere van de Prins genachtig, de zuidwesten wind wordt zaterdag 20 januari in De Poppe het Prinsenbal gehouden. Adjudant Vros zal ervoor zorgen dat alles in goede banen wordt is krachtig. Temperatuur over- geleid. Iedereen is welkom hierbij aanwezig te zijn. F0T0: sander scheperman dag 10 a 11 graden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1