Vrijwilligers van jaar 2006 Holtens Nieuwsblad De tijd? Verwachting weer Concert LOGO wint Nacht van Huus DEZE WEEK Prijs Vrijwilligers vallen in de prijzen Cheque IN HOLTEN MENEER GRIJS VUURWERK TRIATLON VOOR GOED DOEL NACHTJE WEG HOLTEN - Gert van Zon en Marjan van der Steen-Koedijk zijn vrij willigers van het jaar 2006 geworden. Rik Markvoort en Hans Cos- ter kregen de aanmoedi gingsprijs voor de jeugd- vrijwüliger 2006. Gert van Zon vrijwilligersprijs. Rik en Hans krijgen aanmoediging. BON Holtens Nieuwsblad NUMMER 02 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100, 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597357 - DJ.SCHUPPERT@WHK.WEGENER.NL HOLTEN - Toneelvereniging COV geeft zaterdag 20 janu ari in De Kandelaar een kin dervoorstelling. Meneer Grijs wordt stoer en eigenwijs. COV heeft het verhaal zelf helemaal bedacht. In het Parkgebouw was het vorig jaar al een succes. HOLTEN - Bijna alle brieven bussen in Holten explodeer den doordat er vuurwerk in werd gestopt. Alleen de bus sen bij het postkantoor ble ven heel. In het buitengebied zijn de bussen vervangen. De bussen in Holten zelf, volgen later. HOLTEN - Het is nog tot het einde van deze week moge lijk om in te schrijven voor de komende triatlon in Holten. Daarna volgt vrijdag 19 janu ari de verloting in scholenge meenschap De Waerden- borch. Hieraan is ook een sportmarkt gekoppeld. HOLTEN - De Holterberg Classic wordt zondag 21 ja nuari gehouden. Zowel be- drijventeams als individuele fietsers kunnen hieraan mee doen. De opbrengst gaat naar Doe Een Wens Stich ting, die wensen in vervulling brengt van zieke kinderen. HOLTEN - De Nacht van Blauw Wit werd gewonnen door Twenthe uit Goor. Dit zaalvoetbaltoernooi is een traditie aan het worden. Zo wel Blauw Wit als W Holten haalden de halve finale niet. Burgemeester Bort Koelewijn maakte de uitslag afgelopen dinsdag 3 januari bekend tij dens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Holten. Door de jury zijn uit alle aan meldingen per kem drie vrijwil ligers genomineerd. De winnaars ontvingen de vrij- willigersspelden en de bijbeho rende oorkonde. Door de Rabo- banken Rijssen-Enter en West Twente zijn geldprijzen be schikbaar gesteld, die door de winnaars ingezet mogen wor den voor projecten waar vrijwil ligers bij betrokken zijn. Door het uitnodigen van de ge nomineerde vrijwilligers wil de gemeente nog meer de waarde van het vrijwilligerswerk bena- drukken en de waardering daarvoor laten blijken. De ge nomineerden staan symbool voor het vele en vaak onmisba re vrijwilligerswerk dat door zeer veel inwoners van Rijssen- Holten wordt verricht. Het vele vrijwilligerswerk wordt vaak 'onzichtbaar' verricht. Gert van Zon is erg actief als vrijwilliger bij verzorgingshuis De Diessenplas in Holten. Hij verricht daar tal van werkzaam heden. Gert brengt meerdere keren per week maaltijden rond, haalt boodschappen en medicijnen voor bewoners van de aanleunwoningen die daar toe zelf niet meer in staat zijn. Verder is hij al vijftien jaar de vrijwilliger die zorgt voor de in richting van de zaal van Dies senplas waarin dan de kerk diensten worden gehouden. VERVOLG OP PAGINA 9 PPI RfKHvMïTK Sir- HOLTEN - De tijd lijkt uit Hol ten verdwenen te zijn. Tenmin ste, als naar de kerktoren in het centrum wordt gekeken. De klokken zijn verdwenen. Mis schien dat Holten niet meer bij de tijd wil zijn? HOLTEN - Burgemeester Bort Koelewijn huldigde afgelopen dinsdag 2 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie, enkele vrijwilligers. Gert van Zon en Marjan van der Steen werden gehuldigd. Daarnaast kregen Rik Markvoort en Hans Coster de aanmoedigingsprijs. FOTO: JOHAN BOLINK HOLTEN - De weersverwach ting van woensdag tot en met zaterdag. De luchtdrukverdeling wordt de komende dagen nog steeds be paald door een aantal lagedruk gebieden. Die via het zeegebied tussen IJsland en Schotland naar Scandinavië trekken. Een hogedrukgebied ligt met het centrum boven de Oceaan, ten zuiden van Portugal en strek zich uit boven de MiddeEandse zee en Noord Afrika. Daarin verandert de komende dagen maar weinig. Hierdoor stroomt met een sterke westelij ke stroming zachte en onstabie le lucht over het land uit. Storingen van de depressie trek ken de komende dagen gere geld over het land, met perio den met regen of buien. Weinig zon, temperatuur 10 tot 12 gra den 's nachts 7.0 graden. Weerman Freddie Paalman HOLTEN - In de Dorpskerk wordt vrijdag 2 februari een be nefietconcert gehouden. De op brengst is bedoeld voor het pro ject Rambura. HOLTEN - Met een record aan tal van maar Eefst 21 deelne mende teams werd het Knetter- zoeperzaalvoetbaltoemooi Nacht van Huus voor de zeven de keer in successie gehouden. Na de vaak kolderieke poule wedstrijden bleven er toch de betere voetbalteams over voor de knock out-finale wedstrijden. Na de vaak sportief gespeelde wedstrijden kon er mede door de goed leidende scheidsrech ters het programma goed en vlotjes afgerond worden. De finale werd gespeeld om 23.40 uur tussen de verrassend goed spelende Kelderblaffers en de al wat geroutineerdere Club LOGO. De aftrap van deze finale werd uiteraard gedaan door on ze Prins Chris van Catan en zijn adjudant Vros. De Kelderblaffers kwamen in de eerste helft nog voor met 1-0, maar zij waren vergeten dat er speciaal in deze finie ook nog een tweede helft gespeeld werd. Club LOGO maakte hier dankbaar gebruik van en scoorde de 1-1 tegen de inmiddels moe gestreden Kel derblaffers. Toen om 24. 00 uur nog de 1-1 op het scorebord stond werd in de penalty reeks beslist dat Club LOGO later die nacht de Lucas-bokaal omhoog mochten houden. De Nacht van Huus kon toen losbarsten in de kantine van uit bater Björn. Uitslag 1) Club Logo, 2) Kelderblaffers. 3) CV De Goudzoepers. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 49,50 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 47,80 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 1,00) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2007 | | pagina 1