I Zeer geslaagde kerstmarkt Holtens Nieuwsblad Kerststal Themadag Open huis winkel Rwanda Gewond NIEUWE NAAM BENEFIETCONCERT DEBAT LOKERBROEK ANDERE TIJDEN inschrijving Nieuwe opzet twee kerstmarkten blijkt zeer goed aan te slaan BON Holtens Nieuwsblad NUMMER 50 UITGEVER: WEGENER HUIS-AAN-HUISKRANTEN HAARSTRAAT 100. 7462 AT RUSSEN REDACTIE: 0548-597370 - HOLTENS.NIEUWSBLAD@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN: 0548-597357 - DJ.SCHUPPERT@WHK.WEGENER.NL LIES VERDER OP PACINA 5 HOLTEN - De band van Niek Bosman krijgt een nieuwe naam. Heette het eerst Platinum, nu wordt de groep omgedoopt tot X-Static. Het eerste optreden is op Tweede Kerstdag in de Wip- pert. Vanaf 20.00 uur. HOLTEN - Voor een benefiet concert worden muzikanten gezocht. Het concert wordt vrijdag 2 februari gehouden en komt ten goede aan een project in Rwanda. Op pagina 13 staat hierover meer geschreven. HOLTEN - De gemeente wil graag van een deel van het Holterbroek een groot indus trieterrein maken. Een actie groep is hier fel op tegen en houdt dinsdag 12 december een debat. ledereen is om 20.00 uur welkom in Irene. HOLTEN - De dienstregeling van de Nederlandse Spoor wegen is aangepast. Dit betekent ook voor de Holtense reizigers andere tij den. Soms zelfs een verschil van 55 minuten. Lees hier over meer, elders in deze krant. HOLTEN - De inschrijving voor de kwart en achtste triatlon in Holten start vrijdag '5 december. Aanmelden kan tot 15 janu- a"; De triatlon zelf, wordt 7 juli gehouden. HOLTEN - In De Waerden- borch wordt een themadag ge houden. Deze dag, 21 decem ber, staat binnen de locatie in Holten in het kader van het in zamelen van geld ten behoeve van een projecten in Uganda en de Filippijnen. Tijdens de laatste schoolweek van het kalenderjaar zullen veie lessen in het teken van voor noemde projecten staan. Daar naast worden hamburgers en oliebollen gemaakt en verkocht. De week vindt zijn hoogtepunt op 21 december: de themadag. Diverse sprekers, muzikanten, dansers en presentatoren be steden die dag tijdens de lessen aandacht aan de projecten. In de middag wordt een spon sorloop gehouden en organi seert de school een fancy fair. HOLTEN - De twee kerstmark ten in Holten zijn afgelopen za terdag 9 december uiterst suc cesvol verlopen. Zowel de markt op Smidsbelt als de markt bij Woody's op de Holterberg konden zich ver heugen op veel bezoekers. Velen maakten gebruik van de Amerikaanse schoolbus om een kijkje te nemen op de Hol terberg en bleven vaak hangen tot de volgende bus langs kwam. Hier waren leuke kraampjes te zien en zorgde toneelclub OCH voor een levende kerststal. Aan het eind van de middag kreeg het kerstgevoel een ul tiem hoogtepunt met de fakkel optocht. Achter het postkan toor werden fakkels uitgedeeld aan degenen die mee wilden lo pen. Met de kerstman voorop, enkele pony's en sint-bemard- honden, ging de vurige stoet over het Beukenlaantje naar Woody's. Aan de kant stonden veel kij kers, te genieten van de 'vuur zee'. Bovenaan werden de lopers verrast met klanken van mid winterhoorns en gezang van koor Amazing. Boven speelde OCH nog een keer het Bijbelse kerstverhaal en kon er hotdogs worden gegeten en warme cho colademelk worden gedron ken. Bert Wansink van de Holtense Handelsvereniging is erg tevre den over het bezoekersaantal en over de twee markten. "Het was echt super. Vorig jaar was het nog wat lastig om bezoekers ook op de berg te krijgen, maar dit jaar lukte dat zeer goed". Veel mensen bleven gezellig hangen, om te proeven aan de totaal andere sfeer van deze markt. "Ook 'beneden' was het erg ge zellig", benadrukt Bert. "We mochten gebruik maken van het gemeentehuis en daarnaast waren er fantastische optre dens in de kerk te zien. Van on der meer een 120 man sterk Rijssens koor". ESPELO - Bij Kinderboerderij Dondertman zijn de voorberei dingen voor Levende Kerststal in volle gang. Nieuw element is de 'officiële' entree via een stadspoort waar de bezoekers door twee Ro meinse soldaten worden opge wacht in verband met de door keizer Augustus uitgevaardigde volkstelling. Het populaire eve nement staat tweemaal op de activiteitenkalender: zaterdag 23 en dinsdag 26 december. LEES VERDER OP PACINA 17 HOLTEN - Wim en Anja Kettela- rij houden woensdag 13 decem ber van 14.00 tot 17.00 uur open huis. In augustus werd begonnen met de verkoop aan huis van wat spulletjes uit Rwanda en eigen gemaakte jam en konden in de tuin wandelaars en fietsers even uitrusten onder het genot van een kopje koffie of thee. Dit liep zo goed dat Anja besloot om het geheel wat serieuzer aan te pak ken. De afgelopen maand is er hard gewerkt. Het geheel is schoongemaakt, geschilderd en opnieuw ingericht. Vanaf 6 de cember is Byishimo geopend. Deze bestaat uit 'n Peerdestal. In de voormalige paardenstal is een winkeltje annex koffiebar ingericht. Hier vindt men naast diverse eigengemaakte produc ten zoals diverse smaken eigen gemaakte jam; eigengemaakte rabarbercompote; eigenge maakte appelcompote; allerlei gebruiks- en kunstvoorwerpen, sieraden en kaarten uit landen in Afrika, zoals Tanzania, Kenya en Rwanda. Het assortiment wordt regelmatig vernieuwd. Tevens bevindt zich in 'n Peer destal een keukenblokje met waterkoker, koffiezetapparaat en een kleine gevulde koelkast. Als welkome onderbreking van fiets- of wandeltocht is een ieder vrij hier gebruik van te maken. Een bijdrage is wel welkom. Openingstijden: dagelijks van 9.00 tot 17.30 uur. LEES VERDER OP PACINA 17 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: HOLTEN - Zowel in het centrum van Holten als op de Holterberg werden afgelopen zaterdag 9 december kerstmarkten gehouden. Beide zeer sfeervol maar wel met een andere uitstraling. De een op z'n Amerikaans en de ander op z'n Charles Dickens. FOTO: JOHAN BOUNK HOLTEN - Bij een kopstaart aanrijding op de Al zijn op zon dag 10 december om 20.15 uur drie gewonden gevallen. Een 38-jarige automobilist uit Hol ten reed over de Al komende uit de richting van Deventer. Ter hoogte van de afslag Holten kwam hij in de file terecht en moest remmen. Een 22-jarige automobiliste uit Almelo had dit te laat in de gaten waardoor een kopstaartaanrijding ont stond.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1