Sinterklaas vliegt met 'ballon' Holten binnen Vrijwilligers nodig voor jumelageweek in 2007 Holtens Nieuwsblad Asfalterende oplichters Diefstal tas Receptie Raad de Sinterklazen Woordzoeker Concert HMV Dinsdag 21 november 2006 - Nummer 47 Holtens Nieuwsblad HOLTEN - Dc politie werd donderdag 16 no vember diverse malen gebeld door bewoners van het buitengebied in de gemeente Rijssen- Holten. Deze waren aangespro ken door Duits spreken de personen die hen aan boden om de oprit naar de woning te asfalteren. De mannen reden in een witte bus met een En gels kenteken. Het is bij de politie bekend dat dit soort werkzaamheden vaak uitgevoerd worden door personen die be schuldigd worden van oplichting. Men spreekt een prijs af per meter, er wordt 25 euro genoemd. En als het karwei gedaan is, blijkt men een rekening te hebben opgemaakt van 25 euro per vierkan te meter. HOLTEN - In de bibli otheek aan de Rorik- straat in Holten vond vrijdag 17 november omstreeks 16.00 uur een diefstal plaats van een tas. Het bleek dat twee da ders de bibliotheek bin nen waren gegaan en achter een vrouw gingen staan, die haar tas achter de balie had neergelegd. Een van de daders leid de de vrouw af, terwijl de tweede dader de tas pakte. Dit werd gezien door een getuige die daarop werd weggeduwd door een van de daders. De getuige is achter de da ders aangerend en zag dat de tas werd wegge gooid ter hoogte van het postkantoor. Signalement van de da ders; man getinte huids kleur, donker halflang haar, ongeveer 35 jaar oud en gekleed-in een legergroene langere jas. Tweede dader; man ge tinte huidskleur, donker der dan de eerste, onge veer 45 jaar oud en hij droeg een witachtige jas. ESPELO - Touwtrekver eniging Okia houdt vrij dag 1 december om 20.30 uur in het Tref punt in Espelo een re ceptie ter gelegenheid van het behalen van de eerste plaats op het Ne derlands kampioen schap in de klasse tot 680 kilo. HOLTEN - Met gespannen gezichten zitten de kinde ren te wachten op Sinter klaas en zijn pieten. Maar waar blijft de Sint nu ei genlijk? Opeens verschijnt er een luchtballonmandje boven het plein. Het lijkt leeg te zijn... Nee, toch niet. De mijter komt omhoog. Sinterklaas zit inderdaad in het mandje. Tk was een beetje ver dwaald. De TomTom werkte niet helemaal goed", zegt hij. HOLTEN - De Stichting Jumelage Rijssen-Holten is op zoek naar vrijwilli gers, die zich in willen zetten voor de activiteiten die gehouden gaan wor den in de jumelageweek, van 11 tot en met 17 juni 2007. De stichting zoekt vrijwil ligers voor de commissies Sport, Muziek en koren, Kunst en cultuur, Onder wijs en Commercie. Nu positief op het 'beslis punt' financiën is besloten door de Stichting Jumelage Rijssen-Holten, moet er in vulling worden gegeven aan de beoogde activiteiten in de jumelageweek. „De positieve beslissing staat los van het genomen raads besluit om de subsidie te verhogen met 10.000 eu ro", geeft Gerhard Zwofe- rink, voorzitter van de Stichting Jumelage Rijs sen-Holten aan. Lees verder op pagina 15. Het is natuurlijk ook wel een eind van Middelburg naar Holten. Burgemeester Bort Koele- wijn verwelkomt de Sint en geeft hem alvast een speciaal Dakloopvergunning, zodat Zwarte Pieten over de daken mogen lopen en cadeautjes voor de kinderen in de schoorstenen kunnen stop pen. Sinterklaas: "Ik heb van boven uit de heteluchtballon goed kunnen zien dat er veel platte daken in Holten zijn. Daarnaast kon ik mooi in kaart brengen waar nieuwe huizen staan". Kinderen hebben drie stoe len voor de Sint versierd, maar hij kan geen keuze ma ken waar hij op wil gaan zit ten. "Ze zijn allemaal even mooi". Ondertussen spelen de Braandheultjes een Sin terklaasliedje, terwijl de goedheiligman de stoelen uitprobeert. Zwarte Piet wil viool gaan spelen, maar doet dat op een trompet. "Ik kan een poli tieauto nadoen". Hij blaast op de trompet, maar het ge luid klinkt als een brand weerauto. Dan maar een Pietenpolonai se. Met Zie ginds komt de stoomboot, lopen alle kinde ren swingend achter elkaar in polonaise. Sinterklaas geeft aan het eind alle kinderen die willen, een hand. De Braandheultjes be klimmen ondertussen het po dium en zetten verscheidene liedjes in. De Pieten worden achtervolgd door kinderen die graag pepemoten willen. HOLTEN - Elders in deze krant staat een hele pagina met Sin terklazen. Het gaat om Holtense ondernemers die zich hebben vermomd. Raad de namen en win leuke prijzen. HOLTEN - Los de Sintpuzzel op die ver derop in de krant staat. En maak kans op vrijkaartjes of een cd. Zo zijn er kaartjes te winnen voor de Sinter klaasmusical in het Parkgebouw. En kaartjes' voor The Cats tribute band in Lucky Co. Beleef de oude hits van Piet Veerman weer op nieuw. Wie kent ze niet: Marian, One Way Wind, Sure he's a Cat, Vaya con dios. Lea. Why, The end of the show en hun laatste hit La Diligence. HOLTEN - De Holten se Muziekverening HMV houdt zaterdag 25 november om 20.00 uur haar najaarscon cert in sporthal 't Mos- sink aan de Keizersweg in Holten. De toegang bedraagt 5 euro. Op vertoon van de dona- teurkaart is de toegang gratis. Er wordt een zeer afwis selend programma aan geboden, waarbij het pu bliek meegenomen wordt naar Caribische sferen. Zowel het orkest, de drumband als de ma jorettes laten zich weer van hun beste kant zien. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft! Geef dat ook eens aan een ander door! BON Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Postbus 692, 7500 AR Enschede t.a.v. Service-afdeling O 48,05 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 46,40 per jaar (betaalwijze: automatisch) (losse nummers: 0,95) Dhr./mevr.: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Geeft als abonnee voor het Holtens Nieuwblad op: Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Postcode: Telefoon: Bankrekening: Handtekening: Sinterklaas werd door burgemeester Bort Koelewijn verwelkomt op Smidsbelt. (Foto: Johan Bolink)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 1