smelt! BET0NZH0UT COMBI ■2ZS22Z7' ilocal bed: ijver Uim.jevmtden STCUNCNCECe rttode C*t <ic£ae*te*t ^ABS BROEKHUIS holten www.tweewielerreus.nl e^)verijssel Dinsdag 7 november 2006 Oranjestraat 59 7451 CB Holten Tel. 0548-367511 Fax 0548-367080 ABS Voor uw volledige schaderegeling en reparatie PAARDENSTALLEN TUINSCHUREN SCHUTTINGEN BERGINGEN GARAGES BEL 040-2261605 TELEFOON 0547 - 27 10 08 Heeft u'm al gedaan? De Diabetes Risicotest Bekendmaking keuken Enschede zoeken Larenseweg 23 Holten - Tel. 36 15 51 UW (AUTO)SCHAD€ ONZ6 ZORGI Voorheen autoschade Tuitert B.V. aan: Personenauto's Uitdeuken zonder spuiten Bestelauto's Glasservice Caravans Transportweg 6, 7451 PL Holten. Tel. 0548-36 25 14 Fax 0548-36 50 89 Ê»SÊ^ E-mail: abshoIten@broekhuisautoschade.nl Internet: www.broekhuisautoschade.nl diverse MODELLEN TE BEZICHTIGEN MN nF FABRIEK: HFIPOLDERSSTRAAT6J1JHEEZE GEMONTEERD EN ZELFBOUW VLOTTE LEVERING DOOR HEEL NEDERLAND DIVERSE UITVOERINGEN EN KLEUREN iOJL. VLAK, STEENMOTIEF, RABATMOTIEF, VLECHTMOTIEF HOUTBOUW POSTBUS 9544 5602 LM EINDHOVEN www.a-en-b.nl email: aenb@iae.nl FAX 040-2263805 Meet uw risico om diabetes te krijgen. Haal de Diabetes Risicotest met centimeter bij de apotheek. Of test uw risico op: www.kijkopdiabetes.nl Oranjestraat 59 745 1 CB Holten Tel. 0548-36 75 1 1 Fax 0548-36 70 80 bouwbedrijf bv^ bedrijven, producten en dienstei EVE Grotestraat 39 - 41 7461 KE tel. 0548 - 51 34 46 fax 0548 - 52 22 53 zoekt u op www.ilocal.nl F1.2 lens 20 GB harde schijf 16:9 opname 7 cm breedbeeld LCD-scherm 15x optische zoom Share-station ready Inspraak subsidieregeling Landelijk Gebied Het landelijk gebied in Overijssel is enorm in ontwikkeling. Om die ontwikkelingen In gewenste banen te leiden, beschikt de provincie met ingang van 1 januari 2007 over een krachtig instrumentarium, vastgelegd in de nieuwe Wet inrichting landelijk gebied. Centraal in het provinciale beleid staat het door Provinciale Staten vast te stellen meerjarenprogramma voor het landelijk gebied waaraan in zeven jaar een totale investering is gekoppeld van meer dan 1 miljard euro. Dit besluit heeft betrek king op de provinciale subsidieregeling waarmee het meerjarenprogramma wordt uitgevoerd. Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij een concept voor de subsidie regeling hebben vastgesteld, dat zal worden opgenomen in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2007. Het concept-voor-inspraak ligt van 8 november tot 4 december 2006 ter inzage in het provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Het concept is ook in te zien op de provinciale website www.overijssel.nl. Gedeputeerde Staten van Overijssel nodigen eenieder uit eventuele inspraakreacties schriftelijk te sturen naar Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle of via e-mail naarYC.Schuttevaar@overijssel.nl. provincie

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 6