Eerste Sportcafé i SPtJR T DE SKI-KELDER IS GEOPEND!! 20% korting 279 379°° Mfeefcenol! November voordeel op Craft onderkleding Ski's Ski-schoenen Ski-kleding Ski-accessoires Ski-onderhoud in eigen werkplaats f^KviotehcvV Winnaar BC Holten Goede resultaten Vogelvrienden November aanbieding Ski-onderhoud van 20.- voor 17.50 per paar Laat u vrijblijvend informeren, de koffie staat klaar! Select Sport Maarstraat 32, 7462 AR Rijssen. Tel. 0548-51 41 85 Fax 0548-54 06 42 bij aankoop van een Ski-broek of Ski-jack (nu zeer compleet assortiment onderkleding) X nnasvttc SX10 Een ski gemaakt voor de dynamische sportieve skiër. Verkoop Verhuur Ski-onderhoud Lezing over goede voeding d-zwwï: 1 TT lacsrtiex gabtezzul AWdo Dinsdag 7 november 2006 22 Foto: voorzitter Berry Meuleman overhandigt Maaike Bondrager de eer ste prijs. HOLTEN - Op de Holtense vrijmarkt heeft Badmintonclub Holten een badmintonveld opgezet om deze sport te demonstreren. Tijdens deze acti viteit werd een prijsvraag gehouden. In een aquarium zat een flink aantal badmintonshuttles. Bezoekers mochten voor 20 eurocent een gokje wagen hoeveel er in het aquarium zaten. In totaal zijn er 76 schattingen gemaakt en had een persoon het goede aantal ge raden. De meeste schattingen lagen in de range van 100 tot 120 stuks, terwijl er slechts 86 in zaten. De prijswinnaar werd H. Bondrager uit Holten. Aangezien dochter Maaike jeugdlid is van de badmintonclub, mocht zij de hoofdprijs in ontvangst nemen. Deze bestond uit een echte wedstrijdracket. RIJSSEN - De gemeen te Rijssen-Holten, Ra bobank en de Sport raad Overijssel hou den woensdag 15 no vember om 19.30 uur een sportcafé voor be- stuurs- en kaderleden van sportverenigingen en andere belangstel lenden. Dit is in het ka der van sportbreed Rijssen-Holten. Het café wordt gehouden in de kantine van Excelsi or '31 op Sportpark De Koerbelt aan de Arend Baanstraat in Rijssen. Alle sportverenigingen hebben wel vragen over zaken waar ze niet direct een antwoord op heb ben. Hoeveel invloed heb ik als bestuurder op de plaatselijke politiek? Hoeveel invloed heeft die politiek op mijn ver eniging? Doe ik het als vereniging wel goed? Hebben we de veiligheid en verzekeringen van onze vrijwilligers vol doende geborgd. Kun nen we de jeugd bmden en zijn 55+ ook aantrek kelijk voor onze vereni ging? Wethouder W. ter Schu- re zal in het eerste deel van de avond een korte inleiding geven over het sportbeleid in de ge meente. Daarna is er een discussiemogelijkheid. Dit gebeurt via Wim Dalhuisen. Na deze ple naire discussie beginnen de rond de tafelgesprek ken. Een belangrijk thema is ondermeer de informa tie naar verenigingen over de nieuwe opzet van de sportraad Rijs sen-Holten. De demis sionaire voorzitter van de sportraad Rijssen- Holten Ruud Vermaas zal uitleg geven aan be- the point of sport ROSSIGnOl De perfecte ski voor sport/allround carvers. Deze ski is voorzien van de nieuwste Zenith techniek met armen voor en achter in de vorm van de letter H, De ski is zeer Zenith 1 ''ch'van 0ew'ctlt en hee1t een-perfecte taillering om zowel te carven als traditioneel te skiën. VAN 399"VOOR De SX10 heeft geen voorkeur voor korte of lange bochten. Deze ski is een absolute alleskunner. VAN 4 999!1V00R langstellende vereni- gingsbestuurdefs over de ontwikkelingen. Bij een rond de tafelge sprek kunnen maximaal tien personen aan een ta fel aanschuiven. Onder leiding van een materie deskundige, wordt geïn formeerd over een be paald thema. Iedereen kan vrij aan een tafel aanschuiven, maar vol is vol. Na 30 minuten wordt er van tafel gewis seld. ENTER - Op de on langs gehouden Natio nale Tentoonstelling van de Enterse Vogel vrienden werden door eigen leden prachtige resultaten behaald. Ronny Rikkert werd driemaal kampioen. Na melijk stam en stel zwart rood intensief en enkeling rood intensief. Rein Woudenberg twee maal kampioen: stel zwart geel moz. type 1 en enkeling bruin rood moz. type 2. Dick Fok- kert drie keer kampioen: stel groenstuit dwergpa pegaai en valkparkiet lu- tino en enkeling valk parkiet wildkleur. Karei Schuitemaker twee keer kampioen: stel en enke ling kobaltvleugelpar- kiet wildkleur. André Grouwe, kampioen met granaatastrilde man. Henk Freriksen, kam pioen met oranjewever. Hans Veneman, kam pioen met grasparkiet hemelsblauw. Bennie uit het Broek, kampioen met agapornis roseicol- lis olijfzeegroen. De wisseltrofees voor de vijf mooiste vogels uit eigen vereniging werden gewonnen door: Ronnie Rikkert (kanaries), Ger- rit Schellevis (tropen) en Dick Fokkert (kromsna vels). RIJSSEN - Medisch instituut voor natuur geneeskunde Vita No va zal in de maand no vember lezingen ge ven. Deze duren van 19.30 tot 21.30 uur en worden gehouden aan de Boomkamp 5 in Rijssen. Er worden twee lezin gen gehouden over ac tuele onderwerpen, ge geven onder leiding van orthomoleculairdes- kundige Ron Grit. Aan het einde van de avond is er de moge lijkheid om vragen te stellen. De lezing op dinsdag 21 november gaat over: Voeding... Je bent wat je eet! Zitten er vol doende vitaminen en mineralen in? Is mijn voeding toereikend? De lezing op dinsdag 28 november gaat over Huid, het alarm van uw darm? Chronische darmproblemen, Chro nische vermoeidheid en ziekte van Pfeiffer. De entree is gratis. Men kan zich opgeven bij Vita Nova vóór 20 no vember, telefoon: 0548-522556. weddingdesign zatetelwL 18 rwuvbor dwzHjS 11 f g_ 19 ntvetvtbef Volgpde- Srowxkcnd: 2D 2-1 Jawori 2CX7T 6ezoejc ook- onze- weterfeJ Ootmarsumsestr. 30 - Almelo Reserveerlijn: 0546 817861 online reserveren: www.janjet.nl

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2006 | | pagina 22